2.5 Konfigurace konzole aplikace Filr Desktop

V konzole Filr Desktop můžete nastavit informace, jako jsou přihlašovací údaje, umístění pro ukládání souborů nebo volba, zda se má aplikace Filr spouštět automaticky při spuštění počítače. V konzole také najdete informace o chystaných změnách při synchronizaci, poslední aktivitě v systému Filr nebo o systémových výstrahách:

 1. Přihlaste se k aplikaci Filr Desktop.

  Informace o tom, jak se přihlásit, najdete v části Přihlášení k aplikaci Filr Desktop.

 2. Klikněte na ikonu Filr na řádku nabídek a klikněte na Otevřít konzolu Filr.

 3. V konzoli aplikace Filr Desktop můžete nakonfigurovat tyto volby:

  • Zadat přihlašovací údaje: Na kartě Účet se zobrazují přihlašovací údaje, které jste zadali při posledním přihlášení. Přihlašovací údaje tu můžete podle potřeby upravit. Další informace naleznete v části Přihlášení k aplikaci Filr Desktop.

  • Změnit obecná nastavení aplikace Filr: Na kartě Obecné můžete určit, zda se má aplikace Filr spouštět automaticky po spuštění počítače.

  • Změnit umístění úložiště: Na kartě Úložiště můžete určit umístění pro synchronizaci souborů ze systému Filr. Ve výchozím nastavení se soubory aplikace Filr synchronizují do složky /Users/uživatelské jméno/Filr ve vašem systému souborů.

  Kromě toho najdete v konzoli i tyto informace:

  • Chystané změny při synchronizaci: Karta Nevyřízené změny uvádí synchronizační změny, které právě probíhají.

  • Poslední aktivita: Na kartě Poslední aktivita najdete akce provedené v poslední době.

  • Systémové výstrahy: Na kartě Výstrahy systému najdete upozornění vygenerovaná aplikací Filr Desktop.