4.6 Přizpůsobení vzhledu aplikace Filr Desktop

Správce systému Filr teď může měnit vzhled aplikace Filr Desktop tak, aby odpovídal vzhledu a stylu vaší firemní identity. Přizpůsobení vzhledu se na počítači neprojeví, dokud se od aplikace neodhlásíte a znovu se nepřihlásíte. Při příštím přihlášení k  aplikaci Filr Desktop se zobrazí zpráva, že váš správce systému Filr upravil vzhled uživatelského rozhraní. Aplikaci Filr Desktop musíte ručně vypnout a zase zapnout.