3.0 Odinstalace aplikace Filr Desktop

Před odinstalací aplikace Filr Desktop zavřete všechny otevřené soubory a aplikace systému Filr.

Odinstalace aplikace Filr Desktop:

 • Odebere všechny soubory aplikace a konfigurační data systému Filr.

 • Při odinstalaci budou dříve stažené a synchronizované soubory a složky přesunuty do následující složky:

  /Users/UživatelskéJméno/Knihovna/Filr Storage (datum_archivace)

  kde datum je datum odinstalace aplikace Filr ve formátu ddMMMHHmm.

  Pokud tyto složky již nepotřebujete, můžete je odstranit. Tyto složky a soubory se však budou nadále nacházet na serveru Filr.

Při odinstalaci aplikace Filr Desktop postupujte takto:

DŮLEŽITÉ:Přetažením položky Aplikace > Filr do koše nedojde k úplnému odebrání aplikace Filr.

 1. Otevřete aplikaci Finder a přejděte do složky Aplikace.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na Filr a vyberte možnost Zobrazit obsah balíčku.

 3. Přejděte na Obsah a prostředky.

 4. Spusťte nástroj pro odinstalaci systému Filr.