2.6 Inovace aplikace Filr Desktop

Svou stávající instalaci aplikace Filr 3.0 Desktop s nainstalovanou nejnovější aktualizací můžete inovovat pomocí softwaru Filr 3.3 Desktop.