2.1 Tabulka podpory

Následující tabulka uvádí požadavky na instalaci aplikace Filr  Desktop:

Platformy Windows

  • Windows 10, 8.1, 7

Server Filr

  • Filr 3.4

Nepodporovaná platforma