4.7 Bublinová oznámení se nemusí zobrazit

Ve výchozím nastavení aplikace Filr zobrazí na ploše bublinová oznámení, když dojde k určitým akcím. Mezi tyto akce patří například spuštění aplikace Filr, sdílení souboru nebo složky, přechod souboru nebo složky do režimu online nebo offline, otevření aplikace ze seznamu zakázaných aplikací nebo zpřístupnění inovace desktopového klienta.

Počínaje verzí Filr 3.1 však může správce systému Filr povolit nebo zakázat bublinová oznámení na desktopech uživatelů.

Pokud váš správce systému Filr zakázal bublinová oznámení, můžete v konzole aplikace Filr Desktop zobrazit následující informace a provést vhodnou akci.

  • Poslední aktivita: Zobrazí poslední aktivity v aplikaci Filr Desktop, jako jsou operace se soubory či složkami.

  • Výstrahy systému: Zobrazuje různé výstražné zprávy, například o nových aktualizacích softwaru, o heslech s prošlou platností nebo o výpadcích serveru.