3.0 Odinstalace aplikace Filr Desktop

Před odinstalací aplikace Filr Desktop zavřete všechny otevřené soubory a aplikace systému Filr.

Odinstalace aplikace Filr Desktop:

  • Odebere všechny soubory aplikace a konfigurační data systému Filr.

  • Při odinstalaci budou dříve stažené a synchronizované soubory a složky přesunuty do následující složky:

    C:\Users\UživatelskéJméno\Filr (archivováno)(číslo)

    kde číslo je číselná hodnota, která začíná na hodnotě 1 a při každé instanci odinstalace aplikace Filr je zvýšena o hodnotu 1.

    Pokud tyto složky již nepotřebujete, můžete je odstranit. Tyto složky a soubory se však budou nadále nacházet na serveru Filr.

Při odinstalaci aplikace Filr Desktop postupujte takto:

  1. Odinstalujte aplikaci Filr Desktop pomocí Ovládacích panelů systému Windows.