2.6 Inovace aplikace Filr Desktop

Svou stávající instalaci aplikace Filr 3.0 Desktop s nainstalovanou nejnovější aktualizací můžete inovovat pomocí softwaru Filr 3.3 Desktop.

DŮLEŽITÉ:Před inovací aplikace Filr Desktop musíte tímto postupem ukončit klienta Filr:

  1. Podržte klávesu Shift a potom klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr na hlavním panelu Windows.

  2. Klikněte na Ukončit.

Pokud aplikaci Filr Desktop inovujete, zatímco bude předchozí verze spuštěná, možná se nebudou zobrazovat překrývající ikony. Další informace o tomto problému najdete v části Poznámky k verzím aplikace Filr Desktop na webu dokumentace pro Filr 3.