Poznámky k verzi aplikace Filr 3 Desktop

Červen 2018

Aplikace Filr 3 Desktop přináší nové funkce, vylepšuje stabilitu a řeší několik dřívějších problémů.

Mnoho z těchto vylepšení vycházelo přímo z návrhů od našich zákazníků. Děkujeme vám za váš čas a cenné připomínky. Doufáme, že nám i nadále budete pomáhat zajistit, aby naše produkty splňovaly všechny vaše požadavky.

Dokumentace k tomuto produktu je k dispozici na webu společnosti Novell ve formátu HTML a PDF, a to na stránce, která nevyžaduje přihlášení. Pokud máte nějaká doporučení na vylepšení dokumentace, klikněte v dolní části libovolné stránky dokumentace k aplikaci Filr Desktop, publikované na webu s dokumentací k aplikaci Filr 3 Desktop, na odkaz comment on this topic (komentář k tomuto tématu).

Následující části stručně popisují hlavní funkce obsažené v této verzi. Další informace najdete v následujících příručkách:

1.0 Co je nového v aplikaci Filr 3.4 Desktop

1.1 Stažení příloh e-mailu bez ověřování prostřednictvím modulu Outlook Plugin

Ve starších vydáních systému Filr platilo, že když byl externímu uživateli odeslán e-mail, mohl si tento uživatel stáhnout přílohy až po registraci do systému Filr.

Od verze 3.4 může správce systému Filr aktivovat volbu, která externím uživatelům umožní přílohy stáhnout bez toho, aby se registrovali do systému Filr.

1.2 Výchozí vypršení platnosti nových a upravených sdílených položek po 30 dnech

Tato funkce nastaví výchozí vypršení platnosti sdílených souborů a složek uživatele na 30 dnů. Stále je dostupná i možnost Platnost se neukončí, už však nepředstavuje výchozí nastavení.

1.3 Oznámení e-mailem a sestava sdílení přístupu o přístupu ke sdíleným položkám (pouze licence Advanced Edition)

Sdílející uživatel obdrží oznámení e-mailem, když k souboru poprvé získá přístup některý jiný uživatel. U složek se oznámení e-mailem zasílá při prvním přístupu k libovolnému souboru ze sdílené složky. Oznámení se nezasílají při přidání souboru do sdílené složky, jeho přejmenování ani odstranění.

Tato funkce je dostupná pro:

 • uživatelé s licencí k systému Filr 3.4 Advanced Edition,

 • soubory či složky sdílené pomocí systému Filr 3.4 nebo novějšího.

E-mailové oznámení zahrnuje následující informace:

<sharee> has accessed <name of file> on <Filr access time> from the IP address <IP of sharee device>. To view the access details of all the users, click here 

Příklad:

Albert has accessed filr.doc on Wednesday, June 13, 2018 2:53:13 PM from the IP address 172.16.16.132. To view the access details of all the users, click here 

Kliknutím sem zobrazíte Sestavu sdílení přístupu. Sestava obsahuje podrobnosti o všech uživatelích, kteří využili přístup ke konkrétní sdílené položce. Tuto sestavu lze zobrazit také z okna Sdílet daného souboru nebo složky.

Sestava přístupu zobrazuje následující informace:

 • Uživatel: Jméno uživatele, který získal přístup ke sdílené položce

 • Adresa IP: Adresa IP zařízení, které bylo k přístupu ke sdílené položce použito

 • Čas prvního přístupu: Datum, čas a časové pásmo prvního přístupu ke sdílené položce. Při dalším přístupu se žádné informace nepřidávají.

 • Skupina: Pokud uživatel sdílel položku se skupinou, zobrazí se název skupiny, jejímž členem uživatel je.

1.4 Schopnost zjistit národní prostředí uživatele

Systém Filr nyní disponuje schopností zjistit národní prostředí uživatele a zobrazit webové rozhraní Filr v jazyce, který uživatel nastaví. Pokud systém Filr jazyk prohlížeče nepodporuje, použije se jako výchozí nastavení jazyk serveru Filr. Chcete-li ho změnit na některý podporovaný jazyk, vyhledejte informace v části Úprava vašeho profiluUživatelské příručce k aplikaci Filr.

1.5 Klient Linux v distribuci Ubuntu (verze Technical Preview)

V systému Filr 3.4 uvádíme pro počítače na platformě Linux podporu distribuce Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus).

K instalaci klienta Filr pro Linux v distribuci Ubuntu je třeba použít následující příkaz prostředí bash: sudo bash filrClient.sh --install

2.0 Co je nového v aplikaci Filr 3.3 Desktop

2.1 Podporované platformy

Aplikace Filr 3.3 podporuje operační systémy Mac OS X 10.13 (High Sierra) a Mac OS X 10.12 (Mac OS Sierra).

Nepodporovaná platforma: Mac OS X 10.11 (El Capitan).

2.2 Přístup k souborům a složkám v systému Filr z počítače na platformě Linux

Verze Filr 3.3 přináší aplikaci Linux Desktop ve verzi Technical Preview. Máte tak z počítače na platformě Linux snadný přístup k souborům a složkám v systému Filr, které můžete jednoduše synchronizovat.

Další informace najdete v Příručce k aplikaci Desktop pro Linux.

3.0 Co je nového v aplikaci Filr 3.2 Desktop

3.1 Podpora funkce Advanced Authentication pro uživatele protokolu LDAP

Filr 3.2 uvádí podporu funkce Advanced Authentication pro uživatele aplikace Filr Desktop, kteří využívají synchronizaci přes protokol LDAP. Uživatel protokolu LDAP je při přihlašování do aplikace Filr Desktop vedle klasického ověření pomocí uživatelského jména a hesla vyzván k provedení dalších kroku ověření. Předpokladem je, že správce systému Filr na serveru Filr aktivoval vícefaktorové ověřování.

Tato funkce je k dispozici pouze ve verzi Filr Advanced Edition.

3.2 Integrace se sadou Microsoft Office jako službou úložiště

Filr vám umožňuje pracovat se soubory uloženými na serveru Filr přímo z aplikací Microsoft Office 2013 a 2016, jako je Word, Excel nebo PowerPoint. Z aplikace Microsoft Office můžete jednoduše procházením vyhledat soubor uložený na serveru Filr, otevřít jej, upravit a poté uložit zpět na server Filr.

3.3 Podpora protokolu TLS 1.2

Filr 3.2 uvádí podporu protokolu TLS 1.2, která vylepšuje zabezpečení komunikace mezi klientem Filr Desktop a serverem Filr.

3.4 Zabránění uživatelům v úpravách nahraných souborů zakázaného typu nebo typu, který není v seznamu povolených

Filr 3.2 vylepšuje funkci blokování podle typů souborů tím, že uživatelům systému Filr brání v úpravách již nahraných souborů, pokud je daný typ uveden v seznamu zakázaných souborů, případně není uveden v seznamu povolených.

4.0 Co je nového v aplikaci Filr 3.1 Desktop

4.1 Povolení nebo zablokování nahrávání souborů

Správce systému Filr nyní může povolit nebo zablokovat typy souborů, které mohou nahrávat uživatelé desktopové aplikace.

Pokud váš správce systému Filr zakázal nahrávání určitého typu souborů, budou všechny pokusy o nahrání souboru tohoto typu zablokovány. Na stránce Poslední aktivita v desktopové konzole se zobrazí chybová zpráva a pokud to správce systému Filr povolil, zobrazí se na ploše bublinové oznámení. Další informace najdete v části Nahrávání souboruPříručce k aplikaci Filr Desktop pro Windows nebo Příručce k aplikaci Filr Desktop pro Mac.

4.2 Povolení nebo zakázání bublinových oznámení na ploše

Správci systému Filr nyní mohou povolit nebo zakázat bublinová oznámení v desktopovém klientu.

Pokud váš správce systému Filr zakázal bublinová oznámení, můžete si informace o oznámeních zobrazit v konzole aplikace Filr Desktop a poté provést vhodnou akci. Další informace najdete v části Bublinová oznámení se nemusí zobrazitPříručce k aplikaci Filr Desktop pro Windows nebo Příručce k aplikaci Filr Desktop pro Mac

5.0 Co je nového v aplikaci Filr 3.0 Desktop

Následující části stručně popisují hlavní funkce obsažené v této verzi. Další informace najdete v Příručce k aplikaci Filr Desktop pro WindowsPříručce k aplikaci Filr Desktop pro Mac na webu s dokumentací k systému Filr 3.

5.1 Sdílení složek nacházejících se v síťových složkách

Filr 3.0 rozšiřuje sdílení síťových složek o možnost zahrnout do sdílení nejen obsažené soubory, ale i složky. Uživatelé teď můžou sdílet složky nacházející se v jejich přiřazené síťové složce, a to z libovolné aplikace Filr (na webu, mobilním zařízení i počítači), pokud jim to správce povolí.

5.2 Přizpůsobení vzhledu aplikace Filr Desktop

Správce systému Filr teď může měnit vzhled aplikace Filr Desktop tak, aby odpovídal vzhledu a stylu vaší firemní identity. Přizpůsobení vzhledu se na počítači neprojeví, dokud se od desktopové aplikace neodhlásíte a znovu se nepřihlásíte. Další informace najdete v části Přizpůsobení vzhledu aplikace Filr DesktopPříručce k aplikaci Filr Desktop pro Windows nebo Příručce k aplikaci Filr Desktop pro Mac.

5.3 Změna značky z Novell na Micro Focus

Aplikace Filr 3.0 Desktop změnila značku z Novell na Micro Focus.

5.4 Možnost změnit dobu ukládání souborů v mezipaměti

Pokud jim to správce dovolí, můžou uživatelé desktopové aplikace změnit dobu, po kterou se soubory uchovávají v mezipaměti. Další informace najdete v části Odebrání souborů z mezipamětiPříručce k aplikaci Filr Desktop pro Windows nebo Příručce k aplikaci Filr Desktop pro Mac..

5.5 Podporované platformy

Aplikace Filr 3.0 podporuje operační systém Mac OS X 10.12 Mac OS Sierra).

6.0 Podporovaná prostředí

Jsou podporovány následující platformy:

Windows

 • Windows 10, 8.1, 7 SP1

Linux

 • Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus)

  Podporuje grafické desktopové prostředí Unity

 • SLED 12 SP3

  Systém Filr podporuje pouze výchozí grafické desktopové prostředí GNOME dodávané s operačním systémem SLED 12 SP3.

Macintosh

 • OS X 10.13 (High Sierra)

 • OS X 10.12 (macOS Sierra)

7.0 Stažení a instalace aplikace Filr Desktop

Informace o stažení a instalaci aplikace Filr 3.0 Desktop najdete v části Stažení a instalace aplikace Filr Desktop v těchto příručkách:

8.0 Upgrade na aplikaci Filr 3.0 Desktop

Svou aplikaci Filr Desktop můžete inovovat z verze 2.0 na verzi 3.0.

DŮLEŽITÉ:Před inovací aplikace Filr Desktop pro Windows musíte tímto postupem ukončit klienta Filr:

 1. Podržte klávesu Shift a potom klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr na hlavním panelu Windows.

 2. Klikněte na Ukončit.

Pokud aplikaci Filr Desktop inovujete, zatímco bude předchozí verze spuštěná, možná se nebudou zobrazovat překrývající ikony. Další informace o tomto problému najdete v části Po inovaci aplikace Filr Desktop se nemusejí zobrazovat ikony překrývající ikony.

9.0 Známé problémy

V tuto chvíli probíhá zkoumání následujících problémů:

9.1 Běžné problémy

Následující problémy se týkají platformy Windows i Macintosh:

Pokus o přihlášení ke klientovi Filr Desktop pomocí nesprávného hesla přesměruje uživatele na stránku funkce Advanced Authentication

Pokud při přihlašování k serveru Filr, kde je aktivována funkce Advanced Authentication, zadáte nesprávné heslo, nezobrazí se chybová zpráva a budete přesměrováni na přihlašovací stránku funkce Advanced Authentication. Při zadání přihlašovacích údajů funkce Advanced Authentication budete přesměrováni na přihlašovací stránku systému Filr, kde se zobrazí zpráva, že jste zadali nesprávné heslo.

Při přejmenování složky pomocí změny velikosti písma ve webovém klientovi se v klientovi pracovní plochy zobrazí stav Není synchronizováno

Když ve webovém klientovi Filr přejmenujete složku a změníte přitom pouze velikost písma (přejmenujete například složku marketing na Marketing), není tato změna synchronizována s klientem pracovní plochy Filr, který u dané složky zobrazí stav Není synchronizováno.

Chcete-li složku opět synchronizovat, přejmenujte ji ve webovém klientovi tak, že změníte nejen velikost písma (přejmenujte například složku Marketing na Marketing_Informace).

Instalaci nelze umístit do složky, jejíž název obsahuje rozšířené znaky

Při·instalaci·aplikace Filr Desktop nesmí složka zvolená pro instalaci obsahovat ve svém názvu rozšířené znaky.

E-mailové adresy v dialogu Sdílet nemohou obsahovat rozšířené znaky

Pokud při zadávání e-mailové adresy v dialogu Sdílet tato adresa obsahuje rozšířené znaky (například apostrof), zobrazí se chybová zpráva se sdělením, že tuto položku nelze s určeným uživatelem sdílet.

Dokumenty vytvořené pomocí aplikací Apple iWork nelze komentovat ani pro ně získat odkaz na soubory

Při používání aplikace Filr Desktop nelze přidávat komentáře nebo získat odkaz na soubory u dokumentů vytvořených v aplikacích Apple iWork, jako například Pages a Keynote.

Jedná se o technické omezení, protože soubory vytvořené pomocí aplikací iWork jsou ukládány jako složky a systém Filr provádění těchto akcí u složek nepodporuje.

Při úpravách umístění úložiště systému Filr se nezobrazuje kontextová nabídka a překryvné ikony

Pokud změníte umístění úložiště souborů systému Filr, nezobrazuje se kontextová nabídka a překryvné ikony.

Možné řešení: Ukončete a znovu spusťte desktopového klienta.

Práce se souborem v aplikacích jiných výrobců může vyvolat automatické stahování ostatních souborů

Pokud používáte aplikace jiných výrobců, jako je Microsoft Office pro spuštění souboru nebo LibreOffice k uložení souboru, může se automaticky stáhnout nejméně jeden soubor ve složce obsahující tento soubor.

Nelze vytvořit soubor nebo složku v online síťové složce služby SharePoint

Pokud se pokusíte vytvořit nějaký soubor nebo složku v online síťové složce služby SharePoint, vytvoření souboru nebo složky selže.

Možné řešení: Stáhněte alespoň jeden soubor v síťové složce offline a poté vytvořte požadovaný soubor nebo složku.

9.2 Problémy v systému Linux

Následující problémy se týkají platforem se systémem Linux:

Po přeinstalování aplikace Desktop nelze spustit desktopovou konzolu pro Linux

Když přeinstalujete aplikaci Filr v počítači, odkud nebyla úplně odinstalována, nepodaří se spustit desktopovou konzolu Filr. Může to být způsobeno tím, že z počítače nebyly vinou nedostatku místa na disku (okolo 200 MB) během odinstalace plně odebrány některé balíčky Filr RPM.

Možné řešení: Následujícím postupem proveďte čistou odinstalaci a potom klienta znovu nainstalujte:

 1. Spusťte terminál.

 2. Čistou odinstalaci zajistíte tak, že jako uživatel root spustíte následující příkazy:

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautillus

  • #sudo rm -r /tmp/filr-installed

 3. Klienta Linux znovu nainstalujete tak, že jako uživatel root spustíte následující příkaz:

  sudo sh filrClient.sh --install

Nelze spustit aplikaci Linux Desktop

Při spouštění aplikace Filr Desktop z grafického uživatelského rozhraní se aplikace někdy nespustí a v rozhraní se nezobrazí žádná zpráva. K tomuto problému dochází proto, že v každém okamžiku může být spuštěna pouze jedna instance aplikace. Je totiž možné, že je už spuštěna jiná instance aplikace Desktop.

Možné řešení: Před spuštěním nové instance aplikace je třeba zavřít již spuštěnou instanci.

Soubory upravené v editoru vi se automaticky nesynchronizují se serverem Filr

Když upravíte soubor v editoru vi, nebude se automaticky synchronizovat se serverem Filr.

Možné řešení: Po úpravách souboru v editoru vi je třeba jej se serverem Filr synchronizovat ručně.

U některých typů souborů se nezobrazují překryvné ikony

U některých souborů se nezobrazují překryvné ikony. Patří mezi ně:

 • Soubory s příponami .sql, .pcap, .png, .accdb, .aspx, .cer, .one nebo.pub

 • Soubory bez přípony

Jedná se o známé omezení správce souborů Nautilus.

Ikona systému Filr se při prvním přihlášení nemusí zobrazit správně

Ikona systému Filr v oznamovací oblasti se při prvním přihlášení ke klientské aplikaci může zobrazovat oříznutá. Když ale systém Filr znovu spustíte nebo se opět přihlásíte k počítači, ikona už se zobrazí správně.

Operace provedené s podsložkou přejmenované složky se automaticky nesynchronizují

Pokaždé, když provedete nějakou operaci s podsložkou přejmenované složky, musíte soubory a složky synchronizovat ručně.

Pro synchronizaci dat s počítačem nelze přidat síťové složky

Pokud správce systému Filr zakáže synchronizaci dat v síťových složkách se stolními počítači poté, co jste si již v aplikaci Linux Desktop ručně nakonfigurovali síťové složky tak, aby se synchronizovaly s vaším počítačem, již synchronizovaná data ze síťových složek se při příští plánované nebo ruční synchronizaci z počítače odeberou. Pokud se poté, co správce systému Filr synchronizaci dat ze síťových složek se stolními počítači povolí, rozhodnete síťovou složku znovu přidat, přidání se nezdaří.

Možné řešení: Síťovou složku k synchronizaci znovu přidáte takto:

 1. Odhlaste se ze systému Filr.

 2. Z domovského adresáře odstraňte adresář .novellfilr.

 3. Znovu se přihlaste k systému Filr.

9.3 Problémy v počítačích Macintosh

Následující problémy se týkají platformy Macintosh:

Přesunutí souboru aplikace Filr z výchozího adresáře (/Applications) v počítači Mac způsobí chyby

Soubor aplikace Filr (Filr.app) nefunguje správně, pokud se přesune ze svého výchozího umístění instalace /Applications.

V počítači Mac se nemusí zobrazovat překryvné ikony a kontextová nabídka

Překryvné ikony a kontextová nabídka se nemusí zobrazovat v následujících situacích:

 • Po upgradu klienta Filr Desktop.

 • Když upravíte údaje uživatelského účtu nebo umístění úložiště systému Filr.

Možné řešení: Restartujte klienta Filr Desktop. Pokud překryvné ikony pořád nejsou vidět, proveďte některou z z následujících akcí:

 • Otevřete Předvolby systému, zrušte výběr možnosti Filr > Finder a znovu tuto možnost vyberte. Poté znovu spusťte Finder.

 • Restartujte počítač.

Výpis souborů v počítači Mac může trvat delší dobu

Když v počítači Mac poprvé procházíte složku v oblasti systému Filr, výpis souborů ve složce může nějakou dobu trvat.

Možné řešení: Klikněte na některou z ostatních složek systému Filr a poté na tuto složku klikněte znovu.

Více ikon systému Filr v oblíbených položkách v počítači Mac

Když Filr nainstalujete do počítače Mac, zobrazí se v části Oblíbené několik ikon systému Filr.

Možné řešení: Nedojde k žádné ztrátě funkčnosti. Odhlaste se od počítače a znovu se přihlaste.

Při ukládání knihovny fotografií do umístění systému Filr na počítači Mac dochází k chybě

Pokud v počítači Mac pomocí aplikace Fotky vytvoříte knihovnu fotografií, nelze ji uložit do umístění systému Filr.

Při procházení složky se soubory aplikací na počítači Mac se stáhnou soubory aplikací

Pokud v počítači Mac procházíte složku, která obsahuje soubory .app, stáhnou se automaticky všechny soubory .app v této složce.

Po kliknutí na bublinové oznámení na počítači se systémem Mac 10.12 se nezdaří spuštění akce přiřazené k danému oznámení

Když na počítači se systémem Mac 10.12 kliknete na bublinové oznámení, nezdaří se spuštění akce přiřazené k danému oznámení (například spuštění systémových výstrah, synchronizace čekajících změn nebo spuštění webové stránky). K zobrazení informací o oznámeních a následnému provedení vhodných akcí můžete využít konzolu aplikace Filr Desktop.

9.4 Problémy v systému Windows

Následující problémy se týkají platforem se systémem Windows:

Soubory a složky nelze synchronizovat, pokud úplná cesta v systému Windows přesáhne 225 znaků

Pokud úplná cesta k souboru nebo složce v systému souborů Windows přesáhne 225 znaků, soubor nebo složka se nesynchronizuje s aplikací Filr Desktop.

Úplná cesta obsahuje všechny znaky, například C:\Users\uživatelské_jméno\Filr\Moje soubory\Poznámky ze schůzek atd.

V počítači se systémem Windows 10 se nezobrazují oznámení systémových výstrah

V počítači se systémem Windows 10 se nezobrazují oznámení systémových výstrah. Výstražné zprávy se nicméně zobrazují na kartě Výstrahy systému.

Možné řešení: Restartujte počítač.

Při přesouvání velkých souborů se zobrazuje nesprávná chyba

Když přesouváte soubory systému Windows větší než 1 GB z jedné oblasti systému Filr do jiné, zobrazuje se nesprávně chyba Přístup byl odepřen. Zprávu ignorujte a kliknutím na tlačítko Storno ji zavřete.

Při přesouvání online souborů nebo složek systému Windows z oblasti systému Filr do oblasti nepatřící systému Filr dojde k jejich zkopírování

Když přesouváte online soubory nebo složky systému Windows z datové oblasti systému Filr do oblasti nepatřící systému Filr, tyto soubory nebo složky se ze zdrojového umístění do cílového umístění zkopírují.

Při spouštění souborů prostřednictvím aplikací stylu Metra v systému Windows 8.1 dojde k chybě

Když v počítači se systémem Windows 8.1 dvakrát kliknete na nějaký soubor, abyste ho spustili ve výchozí aplikaci, spuštění souboru se nezdaří. Například po dvojitém kliknutí na online hudební nebo filmový soubor pro přehrání v přehrávači Xbox se tento soubor nepřehraje.

Možné řešení: Použijte ke spuštění souboru běžně používanou aplikaci. Například k přehrání hudebního nebo filmového souboru použijte běžně používaný přehrávač médií, jako například Windows Media Player.

Nelze resetovat atributy offline souboru na výchozí nastavení

Pokud změníte atribut oflline souboru, pak se tento atribut nastaví. Ovšem dialogové okno vlastností souboru tuto změnu nezobrazí. Atribut tak nelze resetovat na výchozí atribut. Pokud atribut souboru například nastavíte na možnost Jen pro čtení, nebude možnost Jen pro čtení v dialogovém okně vlastností souboru vybrána. Atribut tohoto souboru tak nelze resetovat.

Překryvné ikony stavu nesprávně zobrazují stav souborů a složek jako probíhající

Při přesunu nebo kopírování souboru či složky do kořene oblasti Sdíleno se mnou v aplikaci Filr Desktop pro systém Windows překryvné ikony stavu nesprávně zobrazí, že u tohoto souboru nebo složky probíhá synchronizace. Přesouvání nebo kopírování souboru či složky do kořene oblasti Sdíleno se mnou není podporováno a soubory a složky tak nelze synchronizovat. Další informace o tom, které složky se synchronizují, najdete v části Které složky se synchronizujíPříručce k aplikaci Filr Desktop pro Windows na webu s dokumentací k systému Filr 3.

Problém se stavem vyřešíte odebráním souborů nebo složek, u nichž je zobrazen stav Probíhající, z kořene oblasti Sdíleno se mnou.

Po inovaci aplikace Filr Desktop se nemusejí zobrazovat ikony překrývající ikony

Pokud aplikaci Filr Desktop inovujete, zatímco bude předchozí verze spuštěná, možná se nebudou zobrazovat překrývající ikony.

Možné řešení: Restartujte Průzkumníka Windows.

Počítač s Windows při inovaci aplikace Filr Desktop zamrzá

Při inovaci aplikace Filr Desktop pro Windows se může stát, že instalátor klienta přestane reagovat.

Možné řešení: Postupujte následovně:

 1. Ručně ukončete instalační proces:

  1. Otevřete Správce úloh systému Windows.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na proces msisexec.exe*32 a potom klikněte na Ukončit strom procesu.

 2. Restartujte počítač.

 3. Spusťte inovaci od začátku a dokončete ji podle pokynů na obrazovce.

10.0 Právní vyrozumění

Copyright © 2018 Micro Focus nebo jedna z přidružených společností.

Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a dalších omezeních použití, právech vlády USA, patentových zásadách a splnění požadavků na FIPS najdete na webové stránce https://www.microfocus.com/about/legal/.