3.1 Jak fungují oprávnění sdíleného přístupu

Pomocí práv pro sdílený přístup můžete definovat činnosti, které mohou určení uživatelé provádět se soubory a složkami, které s nimi sdílíte.

Při sdílení souborů a složek s uživateli můžete udělovat tato práva:

Čtenář: Uživatelé mohou provádět následující akce:

 • Sdílené složky: Zobrazení

 • Sdílené podsložky: Zobrazení

 • Soubory ve složkách a podsložkách: Zobrazení a čtení

Editor: Uživatelé mohou provádět následující akce:

 • Sdílené složky: Zobrazení

 • Sdílené podsložky: Zobrazení

 • Soubory ve složkách a podsložkách: Zobrazení, čtení a zápis

Přispěvatel (týká se pouze složek v oblasti Moje soubory): Uživatelé mohou provádět následující akce:

DŮLEŽITÉ:Práva pro sdílený přístup na úrovni Přispěvatel udělujte uvážlivě, protože příjemci sdílení mohou přejmenovávat, kopírovat nebo dokonce odstraňovat složky ve vaší oblasti Moje soubory.

 • Sdílené složky: Zobrazení, přejmenování, odstraňování nebo kopírování

 • Sdílené podsložky: Zobrazení, přejmenování, odstraňování, kopírování a přesouvání

 • Soubory ve složkách a podsložkách: Zobrazení, přejmenování, odstraňování, kopírování, přesouvání, čtení a zápis

Povolit opakované sdílení: Pokud chcete příjemci sdílení povolit další sdílení položky s jinými uživateli, můžete pro opakované sdílení vybrat následující práva:

 • Interní uživatelé: Může položky dále sdílet s interními uživateli systému Filr.

 • Externí uživatelé: Může položky dále sdílet s externími uživateli systému Filr.

 • Veřejné: Může položky dále sdílet veřejně.

 • Odkaz na soubor: Může položky dále sdílet pomocí distribuce odkazu na soubor podle popisu v části Poslání odkazu na soubor.