7.0 Používání systému Filr v mobilním zařízení

K systému Filr můžete přistupovat ze svého mobilního zařízení se systémem iOS, Android nebo Windows Phone. Přístup k serveru Filr prostřednictvím aplikace může být zakázán správcem systému Filr. Pokud vám přístup k systému Filr pomocí aplikace nefunguje, obraťte se na správce systému Filr.

Další informace o tom, které postupy jsou podporovány při přístupu k systému Filr z mobilního zařízení, získáte klepnutím na položku Nastavení > Nápověda v mobilní aplikaci, případně v dokumentu Aplikace Filr Mobile – Stručný úvod.