Uživatelská příručka služby GroupWise Web

  Uživatelská příručka služby GroupWise Web
    Běžné úlohy
      Přihlášení
      Změna hesla
      Prohlížení a čtení položek
        Porovnání seznamů položek a podokna náhledu
        Zobrazení vlastností položek
      Seznámení s funkcí dokončování jmen
        Nastavení klienta, která ovlivňují funkci dokončování jmen
        Kde lze použít funkci dokončování jmen
      Předávání položek formou přílohy
      Odstranění položek a vysypání koše
        Odstranění položek
        Obnovení položek a vysypání koše
      Zobrazení pro psaní ve službě GroupWise Web
      Hledání položek
      Výběr více položek v seznamu
      Použití zástupce
        Přístup jako zástupce k jiné schránce
        Správa přístupu zástupce k vašemu účtu
      Používání pravidel
    Schránka
      Práce s položkami schránky
        Používání podokna náhledu
        Zobrazení podrobností zprávy
        Označení položek poštovní schránky
        Používání kategorií
        Prohlížení několika zpráv
        Tisk e-mailových zpráv
      Konfigurace podpisů nebo pravidel funkce Mimo kancelář
        Správa podpisů
        Správa pravidla Mimo kancelář
      Vytváření a odesílání položek
        Vytváření a odesílání položek
        Znovu odeslání položek
        Odvolání původních položek při znovu odeslání
        Odesílání a přijímání příloh
      Odpovídání na položky
      Přijímání schůzek
      Správa složek
        Vytvoření složky
        Přejmenování složky
        Přesunutí složky
        Sdílení složky
        Odstranění složky
    Kalendář
      Odesílání položek kalendáře
        Plánování schůzky
        Pozvání dalších uživatelů na schůzky
        Úkoly kalendáře
        Odesílání poznámek
      Úpravy položek kalendáře
      Správa kalendářů
        Zobrazení vašich kalendářů
        Vytvoření nového kalendáře
        Přejmenování kalendáře
        Sdílení kalendáře
        Odstranění kalendáře
    Kontakty
      Zobrazení a správa kontaktů
      Správa osobních adresářů
        Vytváření osobních adresářů
        Přejmenování osobních adresářů
        Odstranění osobních adresářů
    Usnadnění pro postižené uživatele
    Právní upozornění