Uživatelská příručka klienta GroupWise

  Uživatelská příručka klienta GroupWise
    Začínáme
      Instalace klienta GroupWise pro systém
      Přihlášení k programu GroupWise
        Přiřazení hesla vaší schránce bez ověřování LDAP
        Používání pokročilého ověření
      Použití domovské složky
      Otevření zběžného zobrazení (prohlížeč QuickViewer)
        Zapnutí a vypnutí prohlížeče QuickViewer
        Umístění aplikace QuickViewer
        Použití prohlížeče QuickViewer
      Používání hlavního panelu systému Windows k provádění nejdůležitějších úkonů
      Procházení seznamu složek
        Domovská složka
        Složka Poštovní schránka
        Složka Odeslané položky
        Složka Kalendář
        Složka Časté kontakty
        Složka Seznam úkolů
        Složka Dokumenty
        Složka Organizátor
        Složka Nedokončené
        Složka Nevyžádaná pošta
        Složka Koš
        Sdílené složky
        Složka účtu IMAP4
        Složka účtu diskusní skupiny NNTP
        Složka Kanály RSS
      Seznámení s typy položek aplikace GroupWise
        Pošta
        Schůzka
        Úkol
        Připomínka
        Telefonický vzkaz
      Vlastní nastavení rozhraní aplikace GroupWise
        Seznámení s hlavním oknem aplikace GroupWise
        Seznámení s hlavním oknem
        Seznámení s navigačním panelem
        Seznámení s hlavním panelem nástrojů
        Seznámení se seznamy položek
      Seznámení s ikonami zobrazenými vedle položek
      Další informace
        Nápověda online
        Uvítací karta aplikace GroupWise
        Webová stránka dokumentace aplikace GroupWise
        Úvodní příručky
        Komunita GroupWise
     Uspořádání
      Úprava rozhraní aplikace GroupWise
        Výběr schématu aplikace GroupWise
        Úprava jednotlivých nastavení vzhledu aplikace GroupWise
        Úprava hlavního panelu nástrojů
        Nastavení výchozí úvodní složky
        Nastavení výchozího zobrazení pro čtení
        Nastavení výchozího zobrazení a písma pro čtení/psaní
        Nastavení výchozího chování zběžného zobrazení
        Změna výchozích zobrazení položek
        Automatické čtení další položky ve schránce
        Změna jazyka rozhraní aplikace GroupWise
      Uspořádání položek podle kategorií
        Seznámení s kategoriemi
        Přiřazení kategorií k položkám
        Práce s kategoriemi
      Uspořádání Schránky pomocí složek
        Seznámení se seznamy složek
        Zobrazení seznamů složek
        Práce se složkami
        Správa seznamů položek ve složkách
        Úprava nastavení zobrazení složky
        Seznámení se složkami výsledků hledání
        Používání sdílených složek
      Uspořádání domovské složky pomocí panelů
        Seznámení s panely
        Změna velikosti panelu
        Přesunutí panelu
        Úprava panelu
        Vytvoření nového panelu
        Odebrání panelu
        Export a import nastavení zobrazení Domov
      Integrace schůzek Zoom
        Integrace aplikace Zoom se službou GroupWise
        Povolení připojení GroupWise pro aplikaci Zoom
        Konfigurace proxy serveru pro plánování v aplikaci Zoom
        Odebrání integrace s aplikací Zoom
      Úpravy dalších funkcí aplikace GroupWise
        Změna režimů aplikace GroupWise
        Změna vašeho časového pásma
        Nastavení intervalu obnovení aplikace GroupWise
        Konfigurace nastavení emoji
        Úprava formátů data a času
      Seznámení s integrací Filr
        Porovnání ovládacích prvků GroupWise s ovládacími prvky Filr
        Chování přílohy Filr v klientovi GroupWise
    E-mail
      Odeslání e-mailu
        Nastavení výchozího zobrazení pro psaní
        Vytvoření e-mailu
        Používání zmínek v položkách s možností Odeslat
        Formátování e-mailu
        Zprávy kontroly pravopisu
        Přiložení souborů
        Přidání podpisu nebo virtuální vizitky
        Použití alternativních adres odesílatele
        Postupné směrování pošty více příjemcům
        Odesílání zpráv zabezpečených pomocí standardu S/MIME
        Uložení nedokončeného e-mailu
        Výběr možností odeslání
        Odeslání e-mailu s použitím hromadné korespondence
        Vystavení rychlé poznámky
        Odesílání telefonických vzkazů
        Hlasování
      Práce s odeslanými e-maily
        Přizpůsobení odeslaných e-mailů
        Práce s odeslanými položkami
        Odvolání odeslaného e-mailu
        Opětovné odeslání e-mailu
        Úpravy odeslaných schůzek, úkolů a připomínek
        Vytvoření duplikátu odeslaného e-mailu
        Odeslání odpovědi na odeslaný e-mail
        Potvrzení doručení odesílaných e-mailů
      Přijetí e-mailu a odeslání odpovědi
        Čtení přijatého e-mailu
        Čtení příloh
        Odpovídání na e-maily
        Čtení a odpovídání s použitím témat konverzací
        Předávání e-mailů
        Volání na telefonní čísla uvedená v e-mailu
      Práce s přijatými e-maily
        Přizpůsobení odeslaných a přijatých e-mailů
        Změna e-mailů na jiný typ položky
        Uložení přijatého e-mailu na disk nebo do knihovny GroupWise
        Odstraňování e-mailů
        Zobrazení historie e-mailové diskuse
        Zobrazení pouze nepřečtených zpráv
        Zobrazení zdroje externích zpráv
        Archivace a zálohování e-mailů
      Tisk e-mailů
        Výběr tiskárny
        Tisk e-mailů s přílohami
        Zobrazení záhlaví
        Změna výchozí velikosti písma pro tisk položek v prostém textu
        Tisk seznamu položek
        Konfigurace výchozí možnosti tisku pro velké množství příjemců
      Zpracování nevyžádaných e-mailů (spamu)
        Princip zpracování nevyžádané pošty
        Blokování nebo filtrování všech e-mailů od určitého uživatele
        Blokování nebo filtrování e-mailů z určité internetové domény
        Filtrování e-mailů od uživatelů neuvedených v osobním adresáři
        Zamezení blokování či filtrování e-mailů od uživatele nebo z internetové domény
        Změna seznamů a nastavení zpracování nevyžádané pošty
        Automatické odstranění položek ze složky Nevyžádaná pošta
        Ruční odstranění položek ze složky Nevyžádaná pošta
    Kalendář
      Seznámení s kalendářem
      Zobrazení kalendáře
        Úprava zobrazení kalendáře při zobrazení kalendáře
        Přepínání možností zobrazení schůzek
        Výběr zobrazovaných kalendářů
        Zobrazení jiného data v kalendáři
        Zobrazení celodenních událostí v kalendáři
        Procházení kalendáře
        Zobrazení dvou časových pásem v kalendáři
        Práce s rozdíly času a data
        Seznámení s ikonami položek kalendáře
        Seznámení se stínováním v kalendáři
        Zobrazení libovolné složky jako kalendář
        Otevření nového zobrazení kalendáře
      Správa kalendáře
        Čtení položky kalendáře
        Vytvoření osobního kalendáře
        Úprava nového kalendáře
        Odeslání kalendáře
        Export kalendáře
        Import kalendáře
      Odesílání položek kalendáře
        Seznámení s položkami kalendáře
        Plánování schůzek
        Plánování schůzek se službou Zoom
        Odesílání připomínek
        Plánování opakujících se položek
      Příjem položek kalendáře
        Přijetí nebo odmítnutí položek kalendáře
        Schválení nebo odmítnutí internetových položek
        Navržení nového času schůzky
        Pozvání dalších uživatelů a převedení či odstranění položek v kalendáři
        Změna typů položek kalendáře
        Ukládání položek v kalendáři
      Nastavení zvukových signálů kalendáře
        Nastavení výchozího zvukového signálu
        Nastavení zvukového signálu položky kalendáře
      Sdílení osobního kalendáře
        Sdílení existujícího osobního kalendáře s jinými uživateli
        Vystavení položky kalendáře do sdíleného kalendáře
      Přihlášení k internetovému kalendáři
        Ruční přihlášení k internetovému kalendáři
        Přihlášení k internetovému kalendáři z odkazu
        Úprava přihlášeného internetového kalendáře
        Odstranění přihlášeného internetového kalendáře
      Publikování osobních kalendářů na Internetu
        Omezení publikování
        Publikování osobního kalendáře
        Úprava nastavení publikovaného kalendáře
        Zobrazení a skrytí publikovaných kalendářů
        Zrušení zveřejnění kalendáře
      Sdílení rozvrhu volného času a zaneprázdnění na Internetu
        Publikování rozvrhu volného času a zaneprázdnění
        Odesílání informací o volnu a zaneprázdnění
        Používání informací o volnu a zaneprázdnění
      Použití skupinového kalendáře
        Nastavení kalendáře pro zobrazení více uživatelů nebo prostředků
        Nastavení dalších kalendářů pro zobrazení více uživatelů a prostředků
        Nastavení uživatelů, kteří se zobrazí ve skupinovém kalendáři
        Vytvoření schůzky pro uživatele ve skupinovém kalendáři
        Vytvoření zobrazení kalendáře skupinových sloupců
      Zobrazení kalendáře jiného uživatele ve vlastním kalendáři
      Tisk Kalendáře
        Tisk hlavního kalendáře
        Tisk určitého kalendáře
        Tisk kalendářů více uživatelů
      Nevyžádané položky kalendáře od neznámých odesilatelů
    Úkoly a seznam úkolů
      Seznámení s úkoly
      Porozumění příznakům rychlých úkolů a zpracování
      Seznámení se složkou Seznam úkolů
      Použití úkolů
        Přidělení úkolu
        Sledování dokončení úkolu
      Používání příznaků rychlých úkolů a zpracování
        Nastavení termínu
        Změna procenta dokončení
        Konfigurace a nastavení budíku
        Rychlé možnosti seznamu úkolů
        Odebrání položky ze seznamu úkolů
        Zobrazení jako seznam úkolů a zobrazení podrobností
      Použití složky Seznam úkolů
        Přidání položky do složky Seznam úkolů
        Vytvoření seznamu úkolů v jiné složce (mimo složku Seznam úkolů)
        Uspořádání složky Seznam úkolů
        Přidělení termínu (data a času) k položce seznamu úkolů
        Sledování stavu ve složce Seznam úkolů
        Tisk obsahu složky seznamu úkolů
    Kontakty a adresář
      Seznámení s adresáři
        Adresář aplikace GroupWise
        Adresář Časté kontakty
        Osobní adresáře
        Adresář LDAP
      Seznámení se složkami kontaktů
      Adresování položek
        Dokončování jmen
        Použití okna Výběr adresy
        Použití adresáře Časté kontakty
        Odesílání pošty ze složky Kontakty
        Odesílání pošty z adresáře
        Odesílání pošty na všechny adresy v adresáři
      Používání složek kontaktů
        Vytvoření složky Kontakty
        Správa kontaktů
        Správa skupin
        Správa prostředků
        Správa organizací
      Práce s adresáři
        Otevření adresáře
        Vytváření osobního adresáře
        Úprava osobního adresáře a adresáře častých kontaktů
        Přejmenování osobního adresáře
        Kopírování osobního adresáře
        Odstranění osobního adresáře
        Nastavení Vlastností Adresáře
        Použití výchozích filtrů v adresáři Časté kontakty
        Sdílení adresáře s jiným uživatelem
        Schválení sdíleného adresáře
        Synchronizace záznamů adresáře
        Zobrazení rychlých informací
        Zobrazení kontaktů, skupin, organizací a prostředků v adresáři
        Úprava distribučního seznamu v adresáři GroupWise
        Vyhledávání záznamů v adresáři
        Přizpůsobení zobrazení adresáře
        Řazení adresáře
        Import a export adres a adresářů
        Používání adresáře LDAP
        Pokročilé možnosti adresáře
      Změna obrázku systémového adresáře
      Tisk štítků a seznamů z adresáře
        Tisk štítků
        Tisk seznamů
    Vyhledávání položek
      Seznámení s nástrojem Hledat
      Seznámení s filtrem
        Použití filtru jako rychlého vyhledávače
        Použití filtru ke spuštění konkrétní možnosti hledání
      Vyhledávání položek ve složce
        Filtrování položek
      Vyhledávání položek kdekoliv v poštovní schránce
        Práce s nástrojem Hledat
        Hledání kontaktů
      Použití upřesněného hledání
        Vytváření upřesněného hledání
        Výběr polí v upřesněných hledáních a pravidlech
        Použití operátorů v upřesněných hledáních a pravidlech
        Použití zástupných znaků a parametrů v upřesněných hledáních a pravidlech
    Upozornit
      Seznámení se Správcem upozornění
      Spuštění správce upozornění
        Spuštění správce upozornění při spuštění aplikace GroupWise
        Spuštění správce upozornění z nabídky Start systému Windows
      Použití správce upozornění
      Úpravy Správce upozornění
        Nastavení doby zobrazení oznámení
        Nastavení upozornění na nové položky
        Volba složek, ve kterých má Správce upozornění hledat nové položky
        Nastavení intervalu kontroly nových položek
        Konfigurace upozornění na události v kalendáři
        Konfigurace upozornění na stav odchozích zpráv
        Konfigurace upozornění na zprávy o stavu vrácení
      Upozornění na zprávy pro jinou osobu
      Vypnutí upozornění
    Pravidla
      Seznámení s pravidly
      Akce, které může pravidlo provádět
      Události aktivující pravidlo
      Vytvoření pravidla
        Vytvoření základního pravidla
        Vytvoření pravidla pro automatickou odpověď
        Vytvoření pravidla Mimo kancelář
        Vytvoření pravidla k předávání veškeré pošty na jiný účet
        Vytvoření pravidla, které odesílá nový e-mail
        Vytvoření nového pravidla zkopírování pravidla
        Omezení položek podléhajících pravidlu
      Úprava pravidla
      Zapnutí nebo vypnutí pravidla
      Ruční spuštění pravidla
      Odstranění pravidla
    Přístup zástupců k poštovní schránce a kalendáři
      Pochopení přístupu prostřednictvím zástupce
      Udělení práv zástupce jako vlastníka schránky
      Ochrana soukromých položek vlastníka schránky
      Nastavení zastupujícího uživatele schránky jiného uživatele
    Vzdálený režim a režim mezipaměti
      Použití režimu mezipaměti
        Seznámení s funkcemi mezipaměti
        Nastavení schránky v mezipaměti
        Změna na režim mezipaměti
        Nastavení vlastností mezipaměti
        Práce v režimu mezipaměti
        Změna intervalu stahování schránky v mezipaměti
        Synchronizace schránky v mezipaměti s online schránkou
        Otevření jiné verze dokumentu ve schránce mezipaměti
        Zobrazení probíhajících požadavků
        Zobrazení stavu připojení
      Používání vzdáleného režimu
        Příprava použití režimu vzdálené schránky
        Nastavení vzdáleného hesla
        Vysvětlení typů vzdálených připojení
        Seznámení se vzdálenými funkcemi
        Odesílání vzdálených požadavků
        Zpracování vzdálených požadavků
        Odeslání a načtení položek ve vzdáleném režimu
        Konfigurace odeslání a načtení v režimu offline
    Účty POP3 a IMAP4
      Seznámení s účty POP3 a IMAP4
        Seznámení s účty POP3
        Princip účtů IMAP4
      Přidání účtů POP3 a IMAP4 do aplikace GroupWise
      Konfigurace účtů POP3 a IMAP4
      Použití účtů POP3 a IMAP4
        Práce s účty POP3 a IMAP4 v režimu online
        Práce s účty POP3 a IMAP4 ve vzdáleném režimu a v režimu mezipaměti
        Změna časového limitu serveru POP3 a IMAP4
        Použití protokolu SSL pro připojení k serveru POP3 nebo IMAP4
        Stahování položek z účtů POP3 a IMAP4
        Odeslání zpráv POP3 a IMAP4 z aplikace GroupWise
        Odstranění položky z účtu POP3 nebo IMAP4
      Funkce serveru POP3
        Ukládání položek na poštovním serveru POP3
        Odstraňování položek z poštovního serveru POP3
      Funkce serveru IMAP4
        Přihlášení a odhlášení složek IMAP4
        Seřazení složek účtu IMAP4 podle abecedy
        Stažení pouze záhlaví (věc) pro účty IMAP4
        Stahování příloh s hlasovou poštou z účtu IMAP4
        Odstraňování položek z poštovního serveru IMAP4
    Diskusní skupiny
      Nastavení diskusních skupin
        Přidávání účtů diskusních skupin
        Přihlášení a odhlášení z diskusní skupiny
      Práce se zprávami diskusních skupin
        Čtení zpráv diskusních skupin
        Vystavení nové diskuse do diskusní skupiny
        Odpověď na zprávu v diskusní skupině
        Označení zpráv podle vašich zájmů
        Přidávání podpisu do všech odesílaných položek diskusních skupin
        Změna zobrazovaného názvu příspěvků diskusních skupin
        Odstranění zprávy diskusní skupiny
      Práce s diskusními skupinami
        Sbalení a rozbalení všech historií v diskusní skupině
        Provádění hledání na serveru diskusních skupin
        Nastavení stahování jednotlivých diskusních skupin
        Aktualizace místní složky diskusní skupiny
        Odstraňování účtů diskusních skupin
    Kanály RSS
      Přihlášení k odběru kanálů RSS
        Firefox
        Internet Explorer
        GroupWise
      Čtení kanálů RSS
      Obnovení kanálu RSS.
      Odstranění jednotlivé položky RSS
      Odstranění přihlášeného kanálu RSS
    Správa dokumentů
      Další řešení pro správu dokumentů
    Údržba aplikace GroupWise
      Správa nestandardních požadavků na přihlášení
        Přihlášení do poštovní schránky z pracovní stanice jiného uživatele
        Přihlášení do poštovní schránky ze sdílené pracovní stanice
      Správa hesel schránky
        Získání pomoci v případě zapomenutí hesla
        Použití ověřování LDAP místo hesel aplikace GroupWise
        Nastavení, změna a odebrání hesla
        Vynechání zadávání hesla aplikace GroupWise nebo hesla LDAP
        Použití hesel schránky v režimu mezipaměti
        Použití hesel schránky ve vzdáleném režimu
        Použití hesla ke schránce pro zástupce
      Archivace e-mailů
        Seznámení s archivem
        Nastavení umístění archivů
        Přesunutí položky do schránky.
        Automatická archivace položek
        Zobrazení archivovaných položek
        Zrušení archivace položek
        Přesunování archivu z jednoho umístění do jiného
        Kombinace archivovaných položek z více archivů
      Použití informací o velikosti místa pro schránku
        Zobrazení velikosti místa pro schránku
        Odstranění e-mailů podle informací o velikosti místa pro schránku
        Archivace e-mailů podle informací o velikosti místa pro schránku
      Použití správy diskového prostoru vzdálené knihovny
      Zálohování e-mailů
        Zálohování poštovní schránky
        Obnovení položek ze zálohy
      Oprava schránky
        Seznámení s údržbou schránky
        Rozhodnutí, zda je třeba provést opravu schránky
        Instalace kontroly GroupWise
        Analýza a oprava databází
        Obnovení struktury schránky
      Správa koše
        Zobrazení položek koše
        Zrušení odstranění položky v koši
        Uložení položky z koše
        Vysypání koše
      Zapamatování stavu klienta při chybě
      Informace o podpoře aplikace GroupWise
    Textové zprávy, telefonní hovory a zasílání rychlých zpráv
      Odesílání textových zpráv SMS
        Určení poskytovatele mobilních služeb adresáta
        Odeslání textové zprávy SMS do mobilního telefonu
        Odeslání textové zprávy SMS pomocí aplikace Skype
      Telefonní hovory
      Zasílání rychlých zpráv
    Novinky v klientovi GroupWise
      GroupWise 23.4
      GroupWise 18.5
    Aplikace GroupWise, časté dotazy
    Možnosti spuštění
      Možnosti spuštění aplikace GroupWise
      Použití možností spuštění aplikace GroupWise
    Klávesové zkratky
      Obecné klávesové zkratky
      Klávesové zkratky položek
      Klávesové zkratky seznamu položek
      Klávesové zkratky pro text
      Různé klávesové zkratky
    Usnadnění pro postižené uživatele
    Základní úlohy GroupWise
      Vytvoření schůzky
      Odeslání e-mailu
      Vytvoření vlastního pravidla pro zprávy
      Správa podpisů
      Vytvoření složky pro hledání
      Práce v režimu offline
      Správa složek
      Pověření/Přístup k účtu zástupce
      Úkoly a seznamy úkolů
    Právní upozornění