Úvodní uživatelská příručka aplikace GroupWise pro Mac

Říjen 2023

1.0 Začínáme

Aplikace GroupWise obsahuje i server GroupWise Calendar, který uživatelům systému Mac umožňuje připojení k aplikaci GroupWise pomocí protokolů CalDAV a CardDAV pro kalendáře a kontakty. Ve spojení s protokoly IMAP a SMTP se jedná o úplné řešení pro uživatele systémů Mac. Následující dokument popisuje postup konfigurace systému Mack použití s aplikací GroupWise.

2.0 Podporované operační systémy Mac

Jsou podporovány následující operační systémy :Mac

 • High Sierra (10.13)

 • Mojave (10.14)

 • Catalina (10.15)

 • Big Sur (10.16)

3.0 Konfigurace aplikace Mail v systému Mac

Před zahájením konfigurace aplikace Mail si od správce aplikace GroupWise zjistěte informace o protokolech IMAP a SMTP. Umožní vám příchozí a odchozí poštovní připojení aplikace Mail.

 1. V aplikaci Mail vyberte možnost Mail > Přidat účet.

 2. Vyberte položku Přidat jiný poštovní účet.

 3. Zadejte celé své jméno, e-mailovou adresu a heslo aplikace GroupWise.

  Po klepnutí na tlačítko Vytvořit se zobrazí dialogové okno s oznámením, že účet je nutno ručně nakonfigurovat. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Zadejte server IMAP. Vaše uživatelské jméno a heslo by již měly být vyplněné.

 5. Zadejte server SMTP, uživatelské jméno a heslo.

4.0 Konfigurace aplikace Kalendář v systému Mac

Před zahájením konfigurace aplikace Kalendář si zjistěte IP adresu nebo název DNS serveru GroupWise Calendar. V případě, že správce již nakonfiguroval automatické zjišťování serveru GroupWise Calendar, nebudete výše uvedené potřebovat.

 1. V aplikaci Kalendář vyberte možnost Kalendář > Přidat účet.

 2. Vyberte položku Přidat účet CalDAV.

 3. Pokud je automatické zjišťování nakonfigurováno, zadejte svůj e-mail a heslo.

  nebo

  Změňte typ účtu na Ruční, zadejte své uživatelské jméno a heslo pro aplikaci GroupWise a dále zadejte IP adresu nebo název DNS serveru GroupWise Calendar.

5.0 Konfigurace aplikace Kontakty v systému Mac

Před zahájením konfigurace aplikace Kontakty si zjistěte IP adresu nebo název DNS serveru GroupWise Calendar.

 1. V aplikaci Kontakty vyberte možnost Kontakty > Přidat účet.

 2. Vyberte položku Jiný účet kontaktů.

 3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro aplikaci GroupWise a dále IP adresu nebo název DNS serveru GroupWise Calendar.

6.0 Právní upozornění

Copyright 1993–2023 Open Text.

Jediné záruky na produkty a služby společnosti Open Text a jejích přidružených společností a poskytovatelů licencí („Open Text“) jsou ty, které jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce dodávaném s těmito produkty a službami. Nic zde uvedeného nelze vykládat jako další záruku. Společnost Open Text nenese odpovědnost za technické či redakční chyby či opomenutí v tomto dokumentu. Zde uváděné informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.