Mobilní aplikace Novell Filr 1.1 – Stručný úvod

Červenec 2014

Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče nebo mobilního zařízení. Můžete rovněž podpořit spolupráci tím, že své soubory a složky budete sdílet s ostatními. Obecné informace o systému Novell Filr najdete v části O aplikaci Novell Filr v Příručce uživatele webové aplikace Filr.

Tento Stručný úvod se zabývá používáním aplikace Filr z mobilního zařízení.

Kromě přístupu k aplikaci Filr z mobilního zařízení lze k aplikaci Filr přistupovat rovněž následujícími způsoby:

K systému Novell Filr můžete přistupovat z podporovaného mobilního zařízení. Poznámka: Přístup k serveru Filr prostřednictvím aplikace může být zakázán správcem systému Filr. Pokud vám přístup k systému Filr pomocí aplikace nefunguje, obraťte se na správce systému Filr.

1.0 Podporovaná mobilní zařízení

Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních:

 • Telefony a tablety se systémem iOS 6.x nebo novějším

  Nativní aplikace je k dispozici bezplatně ke stažení na webu Apple App Store.

 • Telefony a tablety se systémem Android 2.3 nebo novějším

  Nativní aplikace je k dispozici bezplatně ke stažení na webech Google Play App Store, Amazon Appstore for Android a Samsung Knox Apps.

 • Telefony se systémem Windows Phone verze 8.0 a 8.1

  Tablety se systémem Windows nyní nejsou podporovány.

  Podporovány jsou pouze se serverem Filr 1.1 nebo novějším.

 • Zařízení BlackBerry PlayBook a Z10

  Nativní aplikace je k dispozici na webu BlackBerry World.

  V tomto dokumentu jsou kroky pro zařízení BlackBerry stejné jako pro zařízení se systémem Android.

2.0 Podporované jazyky

Výchozí jazyk, ve kterém se mobilní aplikace Filr zobrazuje, je určen podle jazyka nastaveného v mobilním zařízení, ve kterém je aplikace spuštěna. Pokud jazyk zařízení není podporován, aplikace se zobrazí v angličtině.

Mobilní aplikace Filr podporuje následující jazyky:

 • čeština

 • čínština (zjednodušená)

 • čínština (tradiční)

 • dánština

 • holandština

 • angličtina

 • finština

 • francouzština

 • němčina

 • maďarština

 • italština

 • japonština

 • polština

 • portugalština (Brazílie)

 • ruština

 • španělština

 • švédština

3.0 Podpora zobrazení souborů

Mobilní aplikace Filr umožňuje zobrazovat většinu souborů v prostředí aplikace. V závislosti na velikosti a typu souboru může být nutné, aby byla aplikace spuštěna v aplikaci třetí strany, nebo se před zobrazením v aplikaci Filr může zobrazit upozornění.

3.1 Soubory, které v aplikaci Filr nelze zobrazit

Aplikace Filr nemůže zobrazit soubory následujícího typu, které jsou větší než 20 MB (v zařízeních se systémem iOS) nebo 2 MB (v zařízeních se systémem Android):

 • textové soubory (např. .txt, .odt, .pdf atd.)

 • soubory HTML

Chcete-li tyto soubory zobrazit, je potřeba je otevřít v aplikaci třetí strany podle popisu v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

3.2 Soubory, před jejichž zobrazením se zobrazí upozornění

Při zobrazení souboru v aplikaci Filr se spotřebovávají data (při připojení pomocí poskytovatele mobilních služeb), a proto se při pokusu o zobrazení souboru s větší velikostí než 5 MB zobrazí upozornění.

Pokud se při připojení k Wi-Fi v zařízeních se systémem iOS pokusíte zobrazit soubor s větší velikostí než 50 MB, zobrazí se upozornění, protože tento proces může vyžadovat hodně času.

4.0 Začínáme

4.1 Instalace aplikace

Stáhněte mobilní aplikaci Filr z obchodu pro příslušné mobilní zařízení. (Seznam podporovaných zařízení najdete v části Podporovaná mobilní zařízení.) Aplikaci vyhledejte zadáním slov Novell Filr.

4.2 Připojení k serveru Filr

Při počátečním nastavování aplikace je nutné zadat informace pouze pro jeden server Filr. Po dokončení počátečního nastavení, které je popsáno v této části, budete po spuštění aplikace Filrautomaticky připojeni k serveru Filr a bude provedeno i vaše ověření (pokud správce systému Filr povolil uložení hesla).

 1. Spusťte mobilní aplikaci Filr na svém zařízení se systémem iOS, Android nebo Windows.

 2. Zařízení se systémem Android: Přijměte licenční smlouvu k systému Filr.

 3. Na přihlašovací stránce zadejte následující informace:

  ID uživatele: Zadejte jméno, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Heslo: Zadejte heslo, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Server: Zadejte adresu URL serveru Filr. Příklad: https://Filrsite.com.

  Server musí být nakonfigurován pro použití zabezpečeného připojení HTTP (HTTPS), aby se k němu bylo možné připojit z mobilního zařízení.

  Uložit heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v zařízení bezpečně uložit heslo. Díky tomu se po spuštění aplikace automaticky přihlásíte k serveru Filr. (Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.)

 4. Klepněte na tlačítko Přihlásit se.

  Zobrazí se domovská stránka.

4.3 Úprava nastavení konfigurace pro server Filr

Chcete-li změnit nastavení konfigurace pro server Filr, který jste již nakonfigurovali v aplikaci Filr, odhlaste se z aplikace a poté se přihlaste zpět s jiným nastavením konfigurace. Můžete například změnit své uživatelské jméno, heslo a adresu URL serveru.

Informace o tom, jak se odhlásit, naleznete v části Odhlášení.

5.0 Navigace na domovskou stránku aplikace

Navigace na domovskou stránku je snadná bez ohledu na to, kde se v aplikaci Filr nacházíte.

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

  Zobrazí se domovská stránka.

6.0 Hledání v aplikaci

Při vyhledávání v systému Novell Filr je prohledáván následující obsah:

 • názvy složek

 • názvy a obsah souborů

 • komentáře k souborům

 • síťové složky

  Ve výchozím nastavení hledá názvy souborů. V závislosti na nastavení konfigurace provedeném správcem systému Filr může být prohledáván i obsah souborů.

V offline režimu není vyhledáván obsah souborů u stažených souborů v části Ke stažení. Názvy souborů, komentáře a autor jsou vyhledávány.

Aplikace Novell Filr vám umožňuje hledat položky v konkrétní složce, nebo na celém serveru.

6.1 Hledání ve složce

 1. Přejděte do složky, ve které chcete hledat.

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na ikonu Hledat .

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na ikonu Hledat vedle názvu složky.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na ikonu Hledat .

 3. Zvolte některou z následujících možností hledání:

  • Aktuální složka: Hledá soubory pouze v aktuální složce. Podsložky nejsou zahrnuty. Toto je implicitní nastavení.

  • Zahrnout podsložky: Hledá soubory v aktuální složce a ve všech podsložkách.

 4. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Začněte zadávat slova nebo slovní spojení, která chcete vyhledat. Výsledky hledání se zobrazují během zadávání.

  Zařízení se systémem Windows: Zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete vyhledat, potom klepněte na klávesu Enter.

  Aplikace Filr podporuje různé zástupné znaky a operátory, které lze použít k zúžení hledání. Další informace najdete v části Podporované operátory a zástupné znaky pro vyhledávání v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

  Při hledání v části Ke stažení jsou funkční pouze zástupné znaky s operátory * a ?.

6.2 Globální hledání

Při globálním hledání se na serveru Filr prohledává vše, k čemu máte přístup.

Provedení globálního hledání v mobilním zařízení:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Klepněte na možnost Hledat .

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na ikonu Hledat .

 3. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Začněte zadávat slova nebo slovní spojení, která chcete vyhledat. Výsledky hledání se zobrazují během zadávání.

  Zařízení se systémem Windows: Zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete vyhledat, potom klepněte na klávesu Enter.

  Aplikace Filr podporuje různé zástupné znaky a operátory, které lze použít k zúžení hledání. Další informace najdete v části Podporované operátory a zástupné znaky pro vyhledávání v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

Informace o tom, jak hledat v prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Hledání informací v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

7.0 Přístup k vašim osobním souborům (Moje soubory)

Všechny vaše osobní soubory a složky jsou uloženy v jednom praktickém umístění.

Mezi osobní soubory (Moje soubory) patří soubory, které jste nahráli na server Filr a další osobní soubory přidružené k vašemu domovskému adresáři na podnikovém serveru.

Přístup ke složce Moje soubory z mobilního zařízení:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Kolekce.

 3. Klepněte na možnost Moje soubory.

 4. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Pokud se soubor nezobrazí, je pravděpodobně k zobrazení v aplikaci Filr příliš velký. Další informace naleznete v části Podpora zobrazení souborů.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Informace o tom, jak získat přístup do složky Moje soubory z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Přístup k osobním souborům a složkám (Moje soubory) v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

8.0 Přístup ke sdíleným souborům a složkám

Soubory a složky, které sdílíte s ostatními, jsou uloženy v jednom praktickém umístění. Soubory a složky, které ostatní sdílí s vámi, jsou uloženy v jiném umístění.

Zobrazení souborů a složek, které jsou sdíleny s vámi:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Klepněte na rozevírací kartu.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Kolekce.

 3. Klepněte na možnost Sdíleno se mnou.

  Položky, které jsou sdíleny s vámi, jsou zobrazeny v pořadí, v němž byly sdíleny, přičemž naposledy sdílené jsou zobrazeny jako první.

  Informace týkající se sdílení, například kdo položku sdílel, kdy byla položka sdílena a jakékoli poznámky související se sdílením, jsou zobrazeny pod příslušnou sdílenou položkou.

 4. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Pokud se soubor nezobrazí, je pravděpodobně k zobrazení v aplikaci Filr příliš velký. Další informace naleznete v části Podpora zobrazení souborů.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Zobrazení souborů a složek, které sdílíte:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Klepněte na rozevírací kartu.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Kolekce.

 3. Klepněte na možnost Sdíleno mnou .

 4. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Informace o tom, jak získat přístup ke sdíleným souborům a složkám z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Přístup ke sdíleným souborům a složkám v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

9.0 Přístup k souborům a složkám v podnikovém systému souborů (síťových složkách)

Síťové složky jsou složky a soubory v podnikovém systému souborů. Podnikové soubory mohou být soubory ve vašem domovském adresáři, na mapované jednotce nebo na vzdáleném serveru. Se systémem Filr máte snadný přístup k těmto souborům bez ohledu na jejich umístění. Podnikové soubory, ke kterým máte přístup, definuje váš správce systému Filr.

Soubory v síťových složkách mohou, ale nemusejí být plně indexované a vyhledatelné na serveru Filr, a to v závislosti na konfiguraci nastavené správcem systému Filr.

Správce systému Filr může přístup k oblasti Síťové složky z mobilní aplikace Filr zakázat. Pokud nemáte přístup k souborům v síťových složkách, ke kterým normálně máte přístup, váš správce tuto funkci zakázal.

Přístup k síťovým složkám v mobilním zařízení:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Klepněte na rozevírací kartu.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Kolekce.

 3. Klepněte na možnost Síťové složky.

Informace o tom, jak získat přístup k síťovým složkám z prostředí webové aplikace Filr, získáte v části Přístup k souborům a složkám v podnikovém systému souborů (síťových složkách) v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

10.0 Přístup k veřejným souborům a složkám

Veřejné soubory jsou soubory, které jsou sdíleny veřejně. Možnost veřejného zpřístupňování souborů a složek musí povolit váš správce systému Filr.

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Klepněte na rozevírací kartu.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Kolekce.

 3. Klepněte na možnost Veřejné.

  Položky, které jsou sdíleny veřejně, jsou zobrazeny v pořadí, v němž byly sdíleny, přičemž naposledy sdílené jsou zobrazeny jako první.

  Informace týkající se sdílení, například kdo položku sdílel, kdy byla položka sdílena a jakékoli poznámky související se sdílením, jsou zobrazeny pod příslušnou sdílenou položkou.

 4. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Pokud se soubor nezobrazí, je pravděpodobně k zobrazení v aplikaci Filr příliš velký. Další informace naleznete v části Podpora zobrazení souborů.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

11.0 Sdílení souborů a složek

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

Možnosti sdílení:

Systém Filr umožňuje zpřístupňovat soubory a složky jiným uživatelům různými způsoby. Rozhodnutí o způsobu zpřístupnění souborů může záviset na různých faktorech, například na citlivosti distribuovaných informací nebo na relevanci informací pro určité osoby.

 • Sdílení s jednotlivými uživateli a skupinami: Sdílení vám umožňuje sdílet soubory a složky s konkrétními uživateli a skupinami v rámci organizace nebo s konkrétními uživateli mimo vaši organizaci. Při sdílení souboru nebo složky definujete úroveň přístupu uživatelů k příslušné položce. Můžete například uživateli udělit přístup pouze na úrovni Čtenář. Nebo můžete uživateli udělit přístup k souboru na úrovni Editor a povolit mu další sdílení daného souboru s jinými uživateli.

  Sdílení s konkrétními uživateli a skupinami poskytuje vašim souborům a složkám nejvyšší úroveň zabezpečení. Uživatelé obdrží oznámení o sdílené položce a položka bude zobrazena v jejich oblasti Sdíleno se mnou.

  Tato část popisuje sdílení s jednotlivými uživateli a skupinami.

 • Distribuce odkazu na soubor: Můžete distribuovat odkaz na soubor (adresu URL). V případě distribuce odkazu na soubor má k danému souboru přístup jakýkoli uživatel s odkazem. Soubor však není zobrazen v oblasti Veřejné, takže k zobrazení souboru musí mít uživatelé přímý přístup k odkazu.

  Informace o distribuci odkazu na soubor naleznete v části Distribuce odkazu na soubor.

 • Veřejné sdílení: Při veřejném sdílení položky může příslušný soubor v oblasti Veřejné zobrazit jakákoli osoba, která má adresu URL serveru Filr.

  Tato část popisuje veřejné sdílení.

Soubory a složky můžete sdílet přímo z mobilní aplikace Filr.

 1. Přejděte do umístění, jež obsahuje soubor nebo složku, které chcete sdílet, nebo u kterých chcete změnit nastavení sdílení.

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na informační ikonu vedle názvu souboru nebo složky.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na ikonu rozevírací nabídky vedle názvu souboru nebo složky.

 3. Klepněte na ikonu Sdílet .

  Zobrazí se dialogové okno Sdílet.

 4. Klepněte do vyhledávacího pole.

 5. Začněte zadávat jméno uživatele nebo název skupiny, pro které chcete nastavit sdílení, potom klepněte na jméno uživatele nebo název skupiny v rozevíracím seznamu.

  nebo

  Zadejte celou e-mailovou adresu externího uživatele, pro kterého chcete nastavit sdílení, potom klepněte na příslušnou adresu v rozevíracím seznamu.

  DOPORUČENÍ:Pokud máte v úmyslu nastavit sdílení pro více uživatelů a chcete všem uživatelům udělit stejná přístupová práva, nastavte přístupová práva pro prvního uživatele, se kterým chcete soubory nebo složky sdílet (jak je popsáno v části krok 7), a potom nastavte sdílení pro další uživatele (jak je popsáno v části krok 4 a krok 5).

  Každý další uživatel, s nímž chcete soubory nebo složky sdílet, zdědí přístupová práva uživatele, kterého jste do seznamu Sdíleno s uživatelem přidali naposledy.

 6. (Volitelné) Chcete-li nastavit sdílení pro další uživatele, opakujte kroky krok 4 a krok 5.

 7. (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro jednotlivé uživatele:

  1. V části Sdíleno s uživatelem klepněte na uživatele, jehož nastavení přístupu chcete změnit.

  2. Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit:

   Přístup: Udělte uživateli nebo skupině některou z následujících rolí:

   • Čtenář: Uživatelé mohou zobrazit jednotlivé soubory, které jsou s nimi sdíleny, nebo všechny soubory ve složce, která je s nimi sdílena.

   • Editor: Uživatelé mohou zobrazit a upravovat jednotlivé soubory, které jsou s nimi sdíleny, nebo všechny soubory ve složce, která je s nimi sdílena.

   • Přispěvatel: (Platí pouze při sdílení složek). Uživatelé mohou ve složce vytvářet soubory, přejmenovávat existující soubory, upravovat soubory, přesouvat soubory a odstraňovat soubory. Uživatelé nemohou provádět žádné akce se samotnou složkou.

   Ukončení platnosti: Zadejte, kdy dojde k ukončení platnosti sdílení.

   Sdílení můžete nakonfigurovat tak, aby k ukončení jeho platnosti došlo po uplynutí určitého počtu dnů (každý den se počítá jako 24hodinové období od doby, kdy jste nastavili ukončení platnosti) nebo v konkrétním dni (platnost práv bude ukončena na začátku vybraného dne).

   Povolit další sdílení: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s následujícími skupinami:

   • Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

   • Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

   • Veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

   • Odkaz na soubor: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli prostřednictvím odkazu na soubor.

    Další informace o odkazech na soubory naleznete v části Distribuce odkazu na soubor.

   Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

  3. Telefony se systémem iOS: Klepnutím na položku Sdílet se vrátíte do části Sdíleno s uživatelem.

   Telefony se systémem Android: Klepněte na možnost .

 8. (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro více uživatelů současně:

  1. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na položku Upravit (nachází se nad částí Sdíleno s uživatelem) a potom vyberte uživatele, jejichž nastavení přístupu chcete změnit. V telefonech klepněte na položku Definovat sdílení.

   Zařízení se systémem Android: Dlouze stiskněte (klepněte a podržte) každého uživatele, kterého chcete vybrat. Po výběru všech uživatelů, jejichž nastavení chcete změnit, klepněte na telefonu na možnost Upravit.

  2. Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit:

   Nastavení přístupu, které ponecháte nedefinované, si zachová všechna jednotlivá nastavení přístupu, jež jsou u daného uživatele již nastavena. Nastavení přístupu, které definujete, se pro všechny aktuálně vybrané uživatele změní.

   Přístup: Udělit můžete přístupová práva na úrovni Čtenář, Editor nebo Přispěvatel. (Úroveň Přispěvatel se týká pouze složek.)

   Ukončení platnosti: Nastavte datum ukončení platnosti sdílení.

   Povolit další sdílení: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s následujícími skupinami:

   • Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

   • Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

   • Veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

   • Odkaz na soubor: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli prostřednictvím odkazu na soubor.

    Další informace o odkazech na soubory naleznete v části Distribuce odkazu na soubor.

   Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

  3. Telefony se systémem iOS: Klepnutím na položku Sdílet se vrátíte do části Sdíleno s uživatelem.

   Telefony se systémem Android: Klepněte na možnost .

 9. (Volitelné) Klepněte na ikonu Nastavit jako veřejné a nastavte tak položku jako veřejně přístupnou. V části Sdíleno s uživatelem klepněte na možnost Veřejné, která byla právě přidána, a nastavte tak úroveň přístupu na možnost Veřejné.

 10. (Volitelné) Klepněte na položku Upozornit a potom zvolte z následujících možností upozornění:

  Žádné: Nebudou se odesílat žádná upozornění.

  Všichni příjemci: Upozornění obdrží všichni příjemci v seznamu sdílení.

  Pouze nově přidaní příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, které přidáte do seznamu sdílení.

  Noví a změnění příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, kterým měníte práva ke sdílení, a noví příjemci.

 11. Zařízení se systémem iOS: Klepnutím na možnost Uložit uložte nastavení sdílení.

  Zařízení se systémem Android: Klepnutím na ikonu Potvrdit uložte nastavení sdílení.

12.0 Distribuce odkazu na soubor

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

Můžete distribuovat odkaz na soubor (adresu URL). V případě distribuce odkazu na soubor má k danému souboru přístup jakýkoli uživatel s odkazem. Soubor však není zobrazen v oblasti Veřejné, takže pro přístup k souboru musí mít uživatelé přímý přístup k odkazu.

 1. Přejděte do umístění, jež obsahuje soubor, na který chcete sdílet odkaz.

 2. Klepněte na informační ikonu vedle názvu souboru (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. Klepněte na ikonu Odeslat odkaz .

  Zobrazí se dialogové okno Odkaz na soubor.

 4. Pokud odkaz na daný soubor nebyl vytvořen již dříve, klikněte na možnost Získat odkaz na soubor.

  Pro přístup k souboru se vytvoří následující adresy URL:

  Odkaz pro stažení souboru: V závislosti na nastavení prohlížeče budou uživatelé vyzváni ke stažení nebo otevření souboru, nebo se soubor automaticky zobrazí v prohlížeči. Tento odkaz umožňuje uživatelům přímý přístup k souboru.

  Odkaz pro zobrazení souboru: Tento odkaz zobrazí soubor ve webovém prohlížeči v zobrazení HTML. Pokud typ souboru neumožňuje zobrazení ve webovém prohlížeči, není tento odkaz k dispozici.

  Odkaz na soubor je nyní součástí dialogu sdílení. V dialogu sdílení můžete změnit datum konce platnosti nebo poznámku přidruženou k odkazu nebo můžete odkaz odebrat, aby soubor již dále nebyl uživatelům s odkazem přístupný, podle popisu v části Sdílení souborů a složek.

 5. (Volitelné) Datum konce platnosti můžete nakonfigurovat tak, že klepnete na část Ukončení platnosti, vyberete datum konce platnosti a klepnete na možnost Hotovo nebo Nastavit.

  Odkaz můžete nakonfigurovat tak, aby k ukončení jeho platnosti došlo po uplynutí určitého počtu dnů (každý den se počítá jako 24hodinové období od doby, kdy jste nastavili ukončení platnosti) nebo v konkrétním dni (platnost práv bude ukončena na začátku vybraného dne).

 6. Zařízení se systémem iOS: Pro distribuci odkazu na soubor zvolte akci z následujících možností:

  • Kopírovat: Umožňuje vybrat ke kopírování odkaz pro stažení nebo zobrazení souboru a zkopíruje odkaz do schránky daného zařízení. Potom můžete tento odkaz v zařízení vložit do jiné aplikace.

  • E-mail: K odeslání e-mailu s odkazem se použije výchozí e-mailová aplikace vašeho zařízení. V e-mailu budou uvedeny odkazy pro stažení i zobrazení.

  • E-mail systému Filr: K odeslání e-mailu s odkazem se použije vestavěný e-mail systému Filr. V e-mailu budou uvedeny odkazy pro stažení i zobrazení.

  • Odebrat: Odstraní odkaz na soubor, takže uživatelé s aktuálními odkazy nebudou mít k souboru přístup.

  Zařízení se systémem Android: Klikněte na tlačítko Odeslat.

  Zobrazí se seznam možností pro odeslání odkazu na soubor do jiných aplikací v zařízení. K dispozici jsou následující akce, jež jsou pro systém Filr specifické:

  • E-mail prostřednictvím systému Filr: K odeslání e-mailu s odkazy se použije vestavěný e-mail systému Filr. V e-mailu budou uvedeny odkazy pro stažení i zobrazení. Datum konce platnosti můžete nastavit z e-mailového formuláře.

  • Zkopírovat do schránky: Umožňuje vybrat ke kopírování odkaz pro stažení nebo zobrazení souboru a zkopíruje odkaz do schránky daného zařízení. Potom můžete tento odkaz v zařízení vložit do jiné aplikace.

 7. (Volitelné) Po vytvoření odkazu na soubor můžete v dialogu sdílení měnit přístup uživatelů a provádět další funkce správy odkazu na soubor podle popisu v části Sdílení souborů a složek.

13.0 Zobrazení stránky Co je nového

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

Aplikace Filr vám umožňuje zobrazit nové soubory, které byly na server Filr přidány. (Zobrazí se soubory, které byly naposledy přidány, změněny nebo okomentovány.)

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Klepněte na možnost Co je nového .

  Zobrazí se soubory, které byly naposledy přidány, změněny nebo okomentovány a k nimž máte přístup.

  Seznam lze filtrovat kliknutím na kategorii, například Moje soubory, Sdíleno se mnou, Sdíleno mnou a Síťové složky.

 3. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Informace o tom, jak získat přístup k informacím o novinkách z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Hledání novinek v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

14.0 Zobrazení naposledy používaných souborů

Domovská stránka zobrazuje v chronologickém pořadí soubory, které jste naposledy zobrazili nebo změnili.

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

  Soubory, které jste nedávno zobrazili nebo změnili, jsou zobrazeny ve sloupci Moje soubory.

 2. Zařízení se systémem iOS nebo Android:

  • V telefonu: Přejetím prstem doprava zobrazíte nedávno používané soubory ve sloupcích Sdíleno se mnou, Síťové složky, Sdíleno mnou a Veřejné.

   Zobrazí se naposledy používané soubory z dané oblasti.

   POZNÁMKA:Pokud soubory zobrazené ze stránky Co je nového nebo z globálního hledání nebyly uloženy do mezipaměti, nebudou tyto soubory zobrazeny v seznamu naposledy používaných souborů.

  Zařízení se systémem Windows: Přejetím prstem doleva zobrazíte nedávno používané soubory.

 3. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

15.0 Zobrazení komentářů k souboru

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

 1. V mobilním zařízení vyhledejte a zobrazte soubor, pro který chcete zobrazit komentáře.

 2. Zařízení iPad a zařízení se systémem Android: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Komentář .

  Zařízení iPhone: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Komentář.

16.0 Komentování souboru

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

 1. V mobilním zařízení vyhledejte a zobrazte soubor, ke kterému chcete přidat komentář.

 2. Zařízení iPad a zařízení se systémem Android: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Komentář .

  Zařízení iPhone: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Komentář.

 3. Chcete-li přidat nový komentář, klepněte na ikonu Plus.

  nebo

  Chcete-li odpovědět na existující komentář, klepněte na ikonu Odpovědět u komentáře, na který chcete odpovědět.

 4. Zadejte komentář, potom klepněte na možnost Přidat / Odeslat.

Informace o tom, jak komentovat soubor z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Komentování souboru v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

17.0 Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci

Soubory systému Filr lze otevřít v externích aplikacích. Můžete k tomu mít některý z následujících důvodů:

 • Úpravy souboru.

  Můžete soubor otevřít v jiné aplikaci, upravit jej a uložit jej zpět do systému Filr.

  Například v zařízeních se systémem iOS můžete zobrazit dokument .doc v systému Filr a otevřít jej v aplikaci Stránky. (Všechny aplikace třetích stran je nutné stáhnout samostatně.)

 • Zobrazení daného typu souboru není v aplikaci Filr podporováno.

  V aplikaci Filr je podporována většina typů souborů. Ty, které nejsou, můžete otevřít v jiné aplikaci.

POZNÁMKA:Pokud váš správce systému Filr zakázal stahování souborů do mobilních zařízení, nebudete moci soubor upravit nebo zobrazit v externí aplikaci podle popisu v této části.

Otevření souboru systému Filr v externí aplikaci:

 1. Přejděte k souboru, který chcete otevřít v externí aplikaci, potom klepněte na ikonu Akce (v zařízeních se systémem iOS klepněte na ; v zařízeních se systémem Android klepněte na ; v zařízeních se systémem Windows klepněte na ).

 2. Klepněte na název aplikace, ve které chcete soubor otevřít.

  V zařízeních se systémem iOS je aplikace Filr registrována s technologií Otevřít pro import a export všech typů souborů. Další aplikace mohou rovněž zvolit typy souborů, které podporují.

 3. (Volitelné) Upravte soubor a potom jej uložte na server Filr podle popisu v části Nahrávání souboru.

  nebo

  Zařízení se systémem Android: Upravte soubor v externí aplikaci a uložte ho a pak aplikaci ukončete nebo pomocí tlačítka Zpět přejděte zpět do aplikace Filr.

  Aplikace Filr zobrazí dotaz, zda chcete provedené změny nahrát. Klepněte na tlačítko Nahrát a změny se nahrají.

18.0 Uložení souboru do aplikace Obrázky (pouze iOS)

V zařízení se systémem iOS můžete soubor uložit přímo do aplikace Obrázky:

 1. V mobilním zařízení vyhledejte a zobrazte soubor, který chcete uložit do aplikace Obrázky.

  Musí se jednat o soubor obrázku, například .jpg nebo .png.

 2. Klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Uložit obrázek.

 3. (Podmíněno) Pokud se zobrazí výzva, abyste aplikaci Filr povolili přístup k vašemu fotoalbu, klikněte na tlačítko OK.

19.0 Stažení souboru

Soubory si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení, abyste je měli k dispozici, až budete offline. Komentáře, které byly ke staženým souborům přidány, budou rovněž dostupné.

Správce systému Filr může stahování souborů z mobilní aplikace Filr do mobilních zařízení zakázat. Pokud nemůžete stahovat soubory do svého mobilního zařízení podle popisu v této části, nebo pokud v něm dříve stažené soubory už nejsou, váš správce tuto funkci zakázal.

 1. Přejděte k souboru, který chcete stáhnout.

 2. Zařízení iPhone: Při zobrazení souboru v iPhonu klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Přidat do položek ke stažení.

  Chcete-li soubor odebrat z položek ke stažení, klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Odebrat z položek ke stažení.

  Zařízení iPad: Při zobrazení souboru v iPadu a v zařízení se systémem Android klepněte na ikonu Stahování .

  Chcete-li soubor odebrat z položek ke stažení, klepněte na ikonu Odebrat .

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na tlačítko Menu, potom klepněte na možnost Přidat do položek ke stažení.

  Chcete-li soubor odebrat z položek ke stažení, klepněte na tlačítko Menu, potom klepněte na možnost Odebrat z položek ke stažení.

  Zařízení se systémem Windows: Při zobrazení souboru v zařízení se systémem Windows Phone klepněte na ikonu Stahování .

  Chcete-li soubor odebrat z položek ke stažení, klepněte na ikonu Odebrat .

Následující ikony označují, že soubor byl stažen:

 • Ikona stažení překryje ikonu souboru vedle názvu souboru.

  V zařízeních se systémem iOS nebo Android:

  V zařízeních se systémem Windows:

 • V zařízení iPad se ikona Stahování změní na ikonu Odebrat .

  V zařízeních se systémem Windows se ikona Stahování změní na ikonu Odebrat .

Ke staženým souborům můžete přistupovat kliknutím na možnost Ke stažení na domovské obrazovce.

Zjištění velikosti paměti, kterou v zařízení zabírají stažené soubory:

 1. Klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Nastavení > Použití.

  V části Stažené soubory je zobrazeno, kolik paměti využívají stažené soubory.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Nastavení . Potom bude v části Úložiště položka Velikost stahovaných položek zobrazovat, kolik paměti využívají stažené soubory.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Nastavení , potom potáhněte do části Úložiště. Položka Velikost stahovaných položek bude zobrazovat, kolik paměti využívají stažené soubory.

20.0 Synchronizace stažených souborů

Aplikace Filr synchronizuje stažené soubory v mobilním zařízení se soubory na serveru podle plánu nastaveného správcem systému Filr.

Změna nastavení synchronizace nebo okamžitá synchronizace souborů:

 1. Klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Nastavení > Obecné a potom se podívejte na možnosti v části Synchronizovat stahování.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Nastavení a potom se podívejte na možnosti v části Synchronizovat stahování.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Nastavení a potom zobrazte možnosti synchronizace potažením do části Synchronizovat. (Kromě nastavení synchronizace se zobrazí i datum a čas poslední synchronizace a informace, zda synchronizace právě probíhá.)

  Zobrazeny jsou následující možnosti:

  • Pouze WiFi: Pokud je tato možnost zapnuta, proces synchronizace se uskuteční pouze při připojení mobilního zařízení k WiFi. Pokud je tato možnost vypnuta, proces synchronizace použije WiFi, pokud je k dispozici, nebo přenos dat přes mobilního operátora, pokud WiFi není k dispozici.

  • Synchronizovat nyní: Synchronizace stažených souborů se uskuteční okamžitě bez ohledu na nastavení Pouze WiFi.

21.0 Nahrávání souboru

POZNÁMKA:Tato funkce momentálně není k dispozici v následujících zařízeních:

 • Zařízení se systémem Windows Phone

 • Zařízení BlackBerry

Sobory můžete nahrávat na server Filr ze svého mobilního zařízení.

 1. Soubor, který chcete nahrát na server Filr, zobrazte v mobilním zařízení v jiné aplikaci.

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na ikonu Otevřít a potom na ikonu Filr.

  V zařízeních se systémem iOS v aplikaci Obrázky není tato možnost k dispozici. Místo toho z domovské stránky aplikace Filr klepněte na ikonu Plus, vyberte soubory, které chcete nahrát, a klepněte na možnost Nahrát. (Pokud aplikace Filr nemůže získat přístup k obrázkům aplikace Obrázky, ujistěte se, že nastavení soukromí aplikace Obrázky umožňuje aplikaci Filr přístup.)

  POZNÁMKA:Systém Filr je registrován s technologií Otevřít pro import a export všech typů souborů. Další aplikace mohou rovněž zvolit typy souborů, které podporují.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Sdílet a potom na ikonu Filr.

  Aplikace Filr se spustí a zobrazí se dialogové okno Nahrát soubor.

 3. (Volitelné) V poli Název souboru přejmenujte daný soubor.

 4. Chcete-li soubor uložit do výchozího cíle (Moje soubory), klepněte na možnost Nahrát.

  nebo

  Chcete-li soubor uložit do jiného cíle na serveru Filr:

  Zařízení se systémem iOS: V části Vybrat cíl klepněte na možnost Moje soubory nebo Síťové složky, přejděte do složky, do které chcete soubor uložit, a klepněte na možnost Vybrat > Nahrát.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Procházet, klepnutím do rozevíracího seznamu zvolte položku Moje soubory nebo Síťové složky, klepněte na složku, do které chcete soubor uložit, a klepněte na možnost Vybrat > Nahrát.

22.0 Vytvoření složky

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

Z mobilního zařízení můžete vytvořit novou složku.

 1. (Podmínka) Chcete-li vytvořit složku v existující složce, přejděte do složky, ve které chcete vytvořit novou složku a klepněte na informační ikonu vedle názvu složky, ve které chcete vytvořit novou složku (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. (Podmínka) Chcete-li vytvořit složku v kořenu oblasti Moje soubory, přejděte do oblasti Moje soubory a klikněte na ikonu Vytvořit složku.

 3. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na ikonu Akce .

 4. Klepněte na možnost Nová složka.

 5. Zadejte název nové složky a potom klepněte na možnost Uložit/OK.

23.0 Přesunutí souboru nebo složky

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

Soubor nebo složku můžete přesunout do jiného umístění na serveru Filr pomocí svého mobilního zařízení.

 1. Přejděte do umístění, které obsahuje soubor nebo složku, kterou chcete přesunout.

 2. Klepněte na informační ikonu vedle názvu souboru nebo složky, které chcete přesunout (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na ikonu Akce .

 4. Klepněte na možnost Přesunout.

 5. V části Změnit složku klikněte na ikonu Moje soubory, Sdíleno se mnou nebo Síťové složky, která zastupuje umístění, do něhož chcete soubor nebo složku přesunout.

  Pokud například chcete přesunout soubor do složky v oblasti Moje soubory, klikněte na ikonu Moje soubory.

 6. (Volitelné) Pokud chcete přesunout soubor nebo složku do určité složky v oblasti Moje soubory, Sdíleno se mnou nebo Síťové složky:

  1. Přejděte do složky, do které chcete soubor přesunout.

  2. Zařízení se systémem iOS: Klikněte na možnost Vybrat.

  3. Klikněte na příkaz Přesunout.

24.0 Kopírování souboru nebo složky

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

Soubor nebo složku můžete zkopírovat do jiného umístění na serveru Filr pomocí svého mobilního zařízení.

 1. Přejděte do umístění, které obsahuje soubor nebo složku, kterou chcete zkopírovat.

 2. Klepněte na informační ikonu vedle názvu souboru nebo složky, které chcete zkopírovat (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. (Podmínka) V systému iOS klepněte na ikonu Akce .

 4. Klepněte na možnost Kopírovat.

 5. V části Změnit složku klikněte na ikonu Moje soubory, Sdíleno se mnou nebo Síťové složky, která zastupuje umístění, do něhož chcete soubor nebo složku zkopírovat.

  Pokud například chcete zkopírovat soubor do složky v oblasti Moje soubory, klikněte na ikonu Moje soubory.

 6. (Volitelné) Pokud chcete zkopírovat soubor nebo složku do určité složky v oblasti Moje soubory, Sdíleno se mnou nebo Síťové složky:

  1. Přejděte do složky, do které chcete soubor přesunout.

  2. Zařízení se systémem iOS: Klikněte na možnost Vybrat.

  3. Klikněte na Kopírovat.

25.0 Přejmenování souboru nebo složky

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

Z mobilního zařízení můžete soubor nebo složku přejmenovat.

 1. Přejděte do umístění, které obsahuje soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Klepněte na informační ikonu vedle názvu souboru nebo složky, které chcete přejmenovat (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na ikonu Akce .

 4. Klepněte na možnost Přejmenovat.

 5. Zadejte nový název a potom klepněte na možnost Uložit/Přejmenovat.

26.0 Odstranění souboru nebo složky

POZNÁMKA:Tato funkce nyní není v systému Windows Phone k dispozici.

V mobilním zařízení můžete soubor nebo složku odstranit.

 1. Přejděte na soubor nebo složku, které chcete odstranit.

 2. Klepněte na informační ikonu vedle názvu souboru nebo složky, které chcete odstranit (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na ikonu Akce .

 4. Klepněte na možnost Odstranit.

 5. Klepnutím na možnost Ano/Odstranit potvrďte odstranění.

27.0 Zobrazení podrobností souborů

V mobilním zařízení můžete zobrazit důležité podrobnosti o souborech.

 1. Přejděte k souboru, o kterém chcete zobrazit podrobnosti.

 2. iOS a Android: Klepněte na informační ikonu (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu > Podrobnosti) vedle názvu souboru.

  Windows: Dlouze stiskněte název souboru a potom klepněte na možnost Podrobnosti.

  Zobrazí se následující podrobnosti:

  • Název souboru: Název souboru.

  • Cesta k souboru: Cesta k souboru.

  • Velikost: Velikost souboru.

  • Vytvořil: Uživatel, který soubor vytvořil.

  • Vytvořeno: Datum vytvoření souboru.

  • Změnil: Uživatel, který soubor naposledy změnil.

  • Poslední změna: Datum poslední změny souboru.

  • Poznámka: Poznámka související se sdílením od uživatele, který soubor sdílel. (Zobrazuje se pouze u sdílených souborů v oblasti Sdíleno se mnou.)

  • Staženo: Určuje, zda byl soubor stažen a zda je k dispozici pro zobrazení offline.

  • Sdílet s: Zobrazuje, s kým byl soubor sdílen, a informace týkající se sdílení.

28.0 Zobrazení podrobností složek

V mobilním zařízení můžete zobrazit důležité podrobnosti o složkách.

 1. Přejděte do složky, o které chcete zobrazit podrobnosti.

 2. Zařízení se systémem iOS nebo Android: Klepněte na informační ikonu (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ) vedle názvu souboru.

  Zařízení se systémem Windows: Dlouze stiskněte název složky a potom klepněte na možnost Podrobnosti.

  Zobrazí se následující podrobnosti:

  • Název složky: Název složky.

  • Cesta ke složce: Cesta ke složce.

  • Vytvořil: Uživatel, který složku vytvořil.

  • Vytvořeno: Datum vytvoření složky.

  • Změnil: Uživatel, který složku naposledy změnil.

  • Poslední změna: Datum poslední změny složky.

  • Poznámka: Poznámka související se sdílením od uživatele, který složku sdílel. (Zobrazuje se pouze u sdílených složek v oblasti Sdíleno se mnou.)

  • Sdílet s: Zobrazuje, s kým byla složka sdílena, a informace týkající se sdílení.

29.0 Správa souborů v mezipaměti

Pokud se v aplikaci Filr nezobrazuje aktualizovaný obsah nebo dochází k podobným problémům, bude pravděpodobně potřeba vymazat mezipaměť aplikace Filr. Můžete také zobrazit velikost, kterou zabírají soubory v mezipaměti, a nastavit maximální velikost pro soubory v mezipaměti.

29.1 Vymazání mezipaměti

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Nastavení > Použití > Vymazat mezipaměť.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Nastavení a potom v části Úložiště klepněte na možnost Vymazat mezipaměť.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Nastavení , potáhněte do části Úložiště a klepněte na možnost Vymazat mezipaměť.

  Velikost, kterou zabírají položky v mezipaměti, je rovněž zobrazena v části Soubory v mezipaměti (iOS), Aktuálně soubory v mezipaměti (Android) nebo Aktuální velikost mezipaměti (Windows).

29.2 Nastavení maximální velikosti pro soubory v mezipaměti

Můžete nastavit maximální velikost souboru, aby do mezipaměti nebyly ukládány žádné větší soubory.

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Nastavení > Použití a potom na položku Velikost mezipaměti.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Nastavení a potom v části Úložiště klepněte na možnost Maximální velikost mezipaměti.

  Zařízení se systémem Windows: Klepněte na možnost Nastavení , potáhněte do části Úložiště a klepněte na pole Maximální velikost mezipaměti.

 3. Klepněte na číslo, které určuje maximální velikost souboru, jež chcete ukládat do mezipaměti.

30.0 Odhlášení

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ; v systému Windows klepněte na ).

 2. Zařízení iPhone: Klepněte na ikonu Uživatel .

  Zařízení iPad a zařízení se systémem Android: Klepněte v pravém horním rohu stránky na odkaz s vaším uživatelským jménem.

  Windows: Klepněte na možnost Nastavení .

 3. Klepněte na možnost Odhlásit se.

31.0 Bezpečnostní kritéria

Při přístupu k systému Filr v mobilním zařízení je důležité, aby byla zajištěna bezpečnost citlivých dokumentů. Aplikace Filr poskytuje bezpečný přístup k souborům z mobilního zařízení. Pokud vám však správce systému Filr povolil stahování souborů do mobilního zařízení, je potřeba ověřit, zda je ve vašem zařízení nastaveno šifrování souborů.

31.1 Výchozí nastavení zabezpečení

Přístup k systému Novell Filr z mobilního zařízení poskytuje stejnou úroveň zabezpečení jako přístup z pracovní stanice. Mezi funkce zabezpečení patří:

 • Zabezpečený přístup přes protokol SSL

 • Všechna dříve použitá nastavení řízení přístupu

31.2 Šifrování stahovaných souborů

Správce systému Filr vám může povolit stahování souborů do mobilního zařízení a otevírání souborů v aplikacích třetích stran. Pokud vám správce systému Filr tyto možnosti povolil, ověřte, zda je ve vašem mobilním zařízení nastaveno šifrování souborů.

Šifrování stahovaných souborů v zařízeních se systémem iOS

POZNÁMKA:Tato funkce je k dispozici pouze v zařízeních nabízejících hardwarové šifrování, například iPhone 3GS a novější, iPad (všechny modely) a iPod Touch 3. generace a novější.

Chcete-li v zařízení se systémem iOS nastavit šifrování souborů, je potřeba povolit heslo:

 1. Zapněte šifrování hesla kliknutím na možnost Nastavení > Obecné > Kódový zámek.

 2. Postupem podle pokynů vytvořte heslo.

 3. Po nastavení hesla se posuňte do dolní části obrazovky a ujistěte se, zda je zobrazen text Ochrana dat je zapnuta.

Šifrování stahovaných souborů v zařízeních se systémem Android

POZNÁMKA:Tato funkce je k dispozici pouze v systému Android 4 a novějším. Postup se může lišit v závislosti na vašem zařízení.

Chcete-li v zařízení se systémem Android nastavit šifrování souborů, je potřeba nakonfigurovat šifrování dat:

 1. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení systému.

 2. Klepněte na možnost Šifrování dat, potom podle pokynů na obrazovce nastavte šifrování dat pro vaše zařízení a pro kartu SD (stažené soubory se nacházejí na kartě SD).

Šifrování stahovaných souborů v zařízeních se systémem Windows

POZNÁMKA:Tato funkce je k dispozici pouze v systému Windows Phone 8.0 nebo 8.1 a musí ji povolit správce systému.

 1. Ujistěte se, zda je zařízení připojeno k síti, která používá protokol Exchange ActiveSync, a potom zapněte možnost RequireDeviceEncryption (Vyžadovat šifrování zařízení).

Další informace o systému Windows Phone pro firmy naleznete na webu společnosti Microsoft.

32.0 Funkce, které nejsou v mobilní aplikaci dostupné

Mobilní aplikace Filr vám umožňuje přístup k vašim důležitým souborům odkudkoli. Některé funkce systému Filr však v mobilní aplikaci nejsou dostupné. Úplná sada funkcí systému Filr je k dispozici při přístupu z webového prohlížeče v pracovní stanici podle popisu v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.1.

33.0 Právní upozornění

Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo rozšiřována bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Ochranné známky společnosti Novell jsou uvedeny v seznamu ochranných známek a známek služeb společnosti Novell. Všechny ochranné známky jiných společností jsou majetkem příslušných vlastníků.