Soubor Readme aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr

Září 2014

1.0 Základní informace o produktu

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr vám umožňuje provést synchronizaci vašich souborů systému Novell Filr se systémem souborů ve vašem počítači a potom provádět úpravy těchto souborů bez přímého přístupu na server Filr. Vkládání a úpravy budou synchronizovány mezi systémem Filr a vaším počítačem.

2.0 Systémové požadavky

2.1 V systému Windows

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr je podporována v následujících verzích operačního systému Windows:

  • Windows XP SP3 32bitový

  • Windows 7 SP1

  • Windows 8 a 8.1

2.2 V počítačích Mac

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr vyžaduje operační systém Mac OS X 10.7 64-bit nebo novější.

3.0 Problémy

Známé problémy aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr:

3.1 Vytvoření složky v aplikaci klasické pracovní plochy má za následek vytvoření dvou složek

Při vytváření složky pomocí aplikace klasické pracovní plochy Filr (přes Průzkumníka Windows) se někdy místo jedné složky vytvoří dvě složky: jedna s názvem, který zadáte, a další s názvem Nová složka. Pokud se setkáte s tímto problémem, odstraňte složku s názvem Nová složka.

3.2 Složku systému Filr nelze přesunout do kořene svazku v počítači Mac

Přesunutí složky systému Filr do kořene svazku v počítači Mac (například /Volumes/ABC) způsobí chybu a složka se do určeného umístění nepřesune.

Při přesunu složky do podadresáře (například /Volumes/ABC/Novell) se složka úspěšně přesune.

3.3 Přesunutí souboru aplikace Filr z výchozího adresáře (/Applications) v počítači Mac způsobí chyby.

Soubor aplikace Filr (Filr.app) nefunguje správně, pokud se přesune ze svého výchozího umístění instalace /Applications.

3.4 Soubory a složky nelze synchronizovat, pokud v systému Windows úplná cesta přesáhne 260 znaků

Pokud úplná cesta k souboru nebo složce v systému souborů Windows přesáhne 260 znaků, soubor nebo složka se nesynchronizuje s aplikací klasické pracovní plochy Filr.

Úplná cesta obsahuje všechny znaky, například C:\Users\uživatelské jméno\Filr\My Files\Meeting Notes atd.

3.5 Složku systému Filr nelze konfigurovat do stejného síťového umístění ve více počítačích

Při volbě umístění složky systému Filr byste neměli konfigurovat aplikaci klasické pracovní plochy Novell Filr ve více počítačích tak, aby používala stejné sdílené umístění v síti. Důvodem je, že aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr nesynchronizuje soubory správně, pokud jsou dvě instance synchronizovány se stejným sdíleným umístěním, dokonce i když tyto instance neběží současně. Proto je vždy vhodné vyhnout se konfiguraci složky systému Filr na síťový disk.

3.6 Synchronizace souboru po jeho změně v systému souborů na souborovém serveru může způsobit zobrazení chybové zprávy

Pokud je soubor změněn v systému souborů síťové složky mimo systém Filr, může se při jeho příští synchronizaci s aplikací klasické pracovní plochy Filr zobrazit chybová zpráva o tom, že se aplikaci nepodařilo ověřit kontrolní součet souboru. Důvodem tohoto chování je, že metadata na serveru Filr se neshodují se souborem v systému souborů síťové složky.

Tento problém by se měl automaticky sám vyřešit při následující synchronizaci aplikace klasické pracovní plochy, protože zadá serveru Filr příkaz aktualizovat svá metadata. Pokud se problém nevyřeší, vyřeší jej provedení některého z následujících postupů podle toho, jak váš správce systému Filr nakonfiguroval synchronizaci mezi síťovými složkami a systémem Filr:

  • Pro přístup k souboru použijte webového klienta Filr. Po přístupu k souboru se změna pravděpodobně projeví v aplikaci klasické pracovní plochy Filr.

  • Počkejte, než server Filr zjistí změnu v systému souborů síťové složky, a aktualizuje svá metadata. Četnost aktualizací závisí na plánu synchronizace síťové složky, který nakonfiguroval správce systému Filr.

3.7 Po změně limitu maximální velikosti souboru je nutné ukončit aplikaci Filr, aby mohly být synchronizovány čekající soubory

Pokud se pokusíte přidat soubor do systému Filr prostřednictvím aplikace klasické pracovní plochy Filr a soubor překročí limit maximální velikosti souboru, nebude tento soubor synchronizován.

Limit pro maximální velikost souboru může upravit správce systému Filr. Pokud je limit zvýšen poté, co jste se pokusili přidat soubory, které překročily původní limit, je nutné zcela ukončit a znovu spustit aplikaci klasické pracovní plochy Filr, aby mohly být čekající soubory synchronizovány.

3.8 Po změně limitu maximální velikosti souboru je nutné ukončit aplikaci Filr, aby se zobrazil přesný limit

Jestliže správce systému Filr upraví limit pro maximální velikost souboru, nová hodnota se nezobrazí v konzoli Filr (na stránce Informace o účtu), dokud neukončíte a znovu nespustíte aplikaci Filr.

3.9 Při přejmenování složky pomocí změny velikosti písma ve webovém klientovi se v klientovi pracovní plochy zobrazí stav Není synchronizováno

Když ve webovém klientovi Filr přejmenujete složku a změníte přitom pouze velikost písma (přejmenujete například složku marketing na Marketing), není tato změna synchronizována s klientem pracovní plochy Filr, který u dané složky zobrazí stav Není synchronizováno.

Chcete-li složku opět synchronizovat, přejmenujte ji ve webovém klientovi tak, že změníte nejen velikost písma (přejmenujte například složku Marketing na Marketing_Informace).

3.10 Instalaci nelze umístit do složky, jejíž název obsahuje rozšířené znaky

Při·instalaci·aplikace klasické pracovní plochy Filr nesmí složka zvolená pro instalaci obsahovat ve svém názvu rozšířené znaky.

3.11 Během instalace je zobrazeno výchozí pozadí pracovní plochy systému Windows.

Během instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr se může dočasně zobrazit výchozí pozadí pracovní plochy systému Windows. Toto chování můžete ignorovat.

3.12 Aplikaci klasické pracovní plochy Filr nelze otevřít v 32bitovém režimu

Po instalaci 64bitové verze klasické pracovní plochy Filr v systému Mac OS X se po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu systému Filr na panelu nabídek zobrazí možnost pro spuštění systému Filr v 32bitovém režimu. Tato funkce není podporována.

3.13 Ikony stavu překrytí nesprávně zobrazují stav souborů a složek jako probíhající

Při přesunu nebo kopírování souboru či složky do kořene oblasti Sdíleno se mnou v aplikaci klasické pracovní plochy Filr pro systém Windows ikony stavu překrytí nesprávně zobrazí, že u tohoto souboru nebo složky probíhá synchronizace. Přesun nebo zkopírování souboru či složky do kořene oblasti Sdíleno se mnou není podporováno (jak je popsáno v části Které složky jsou synchronizovány kapitoly Aplikace klasické pracovní plochy Filr pro systém Windows – Stručný úvod), a proto nelze soubory a složky synchronizovat.

Problém se stavem vyřešíte odebráním souborů nebo složek, u nichž je zobrazen stav Probíhající, z kořene oblasti Sdíleno se mnou.

3.14 E-mailové adresy v dialogu Sdílet nemohou obsahovat rozšířené znaky

Pokud při zadávání e-mailové adresy v dialogu Sdílet tato adresa obsahuje rozšířené znaky (například apostrof), zobrazí se chybová zpráva se sdělením, že tuto položku nelze s určeným uživatelem sdílet.

3.15 Po inovaci a změně umístění na novou jednotku je nutné restartovat aplikaci klasické pracovní plochy Filr

Po inovaci aplikace klasické pracovní plochy Filr a změně umístění na novou jednotku (pokud byla například aplikace klasické pracovní plochy Filr původně nainstalována na jednotce C:\ a toto umístění změníte na jednotku E:\), je nutné tuto aplikaci restartovat. Pokud aplikaci nerestartujete, může dojít k neočekávaným chybám.

3.16 Po inovaci na počítači Mac je nutné restartovat aplikaci klasické pracovní plochy Filr

Po inovaci aplikace klasické pracovní plochy Filr na počítači Mac je nutné restartovat buď aplikaci klasické pracovní plochy Filr, nebo aplikaci Finder. Pokud není některá z těchto aplikací aktualizována, funkce Získat odkaz na soubory nebude plně funkční.

4.0 Dokumentace k aplikaci klasické pracovní plochy Filr

Informace o instalaci, konfiguraci a používání aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr ve vašem počítači naleznete na stránce Aplikace klasické pracovní plochy Filr pro systém Windows – Stručný úvod nebo Aplikace klasické pracovní plochy Filr pro počítač Mac – Stručný úvod.

Informace o povolení nebo zakázání aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr a o dalších administrativních funkcích naleznete v části Konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr pro přístup k souborům v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.1.