Webová aplikace Novell Filr 1.2 – Stručný úvod

Duben 2015

Tento dokument vás seznámí se systémem Novell Filr a pomůže vám rychle pochopit některé nejdůležitější pojmy a úkoly.

1.0 O systému Novell Filr

Systém Novell Filr umožňuje provádět se soubory následující důležité úlohy:

 • Přístup: K souborům, které potřebujete, můžete přistupovat více způsoby, například z webového prohlížeče, z klasické pracovní plochy nebo z mobilního zařízení.

 • Sdílení: Soubory lze sdílet s kolegy a udělovat jim k těmto souborům určitá práva. Můžete například sdílet soubor s uživatelem A a udělit mu přístup pouze ke čtení a potom sdílet stejný soubor s uživatelem B a udělit mu přístup s možností úprav.

  Můžete snadno zobrazit, co sdílíte a co ostatní sdílí s vámi.

 • Spolupráce: Můžete vkládat komentáře k souboru. Všichni uživatelé s přístupem si mohou přečíst vaše komentáře a přidat vlastní.

Systém Filr vám umožní přístup, sdílení a spolupráci pro dva hlavní typy souborů:

1.1 Soubory v síťových složkách

Systém Novell Filr poskytuje snadný přístup ke složkám a souborům ve vašem podnikovém systému souborů. Podnikové soubory mohou být soubory ve vašem domovském adresáři, na mapované jednotce nebo na vzdáleném serveru. Se systémem Filr máte snadný přístup k těmto souborům bez ohledu na jejich umístění. Podnikové soubory, ke kterým máte přístup, definuje váš správce systému Filr.

V systému Filr se můžete k těmto podnikovým souborům dostat kliknutím na položku Síťové složky v záhlaví. K souborům v domovském adresáři se dostanete kliknutím na položku Moje soubory.

1.2 Moje soubory

Oblast Moje soubory může obsahovat soubory osobního úložiště (soubory, které nahrajete přímo na server Filr) a soubory z vašeho domovského adresáře. Funkce, které jsou pro vás v oblasti Moje soubory k dispozici, určuje váš správce systému Filr.

Soubory můžete nahrát přímo na server Filr pro osobní použití nebo pro podporu spolupráce. Kvůli lepšímu uspořádání souborů můžete vytvářet složky.

Ve výchozím nastavení jsou soubory a složky umístěné v oblasti Moje soubory viditelné pouze vám. Sdílením můžete složky a soubory zpřístupnit ostatním.

Na rozdíl od souborů v oblasti Síťové složky se soubory osobního úložiště v oblasti Moje soubory nenacházejí na externím serveru. Namísto toho se nacházejí na samotném serveru Filr.

Soubory ve vašem domovském adresáři se nacházejí na externím serveru.

V závislosti na nastavení, které provedl správce systému Filr, můžete k oběma typům souborů přistupovat kliknutím na možnost Moje soubory v záhlaví.

2.0 Přístup k systému Novell Filr

K systému Novell Filr lze přistupovat třemi praktickými způsoby:

2.1 Přístup k systému Novell Filr z webového prohlížeče

Uživatelská příručka k webové aplikaci Novell Filr 1.0 se zabývá přístupem k systému Filr z webového prohlížeče.

2.2 Přístup k systému Novell Filr z vašeho systému souborů

K systému Novell Filr můžete přistupovat přímo ze systému souborů ve vašem počítači (Windows nebo Mac).

Další informace najdete na stránkách Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr pro systém Windows a Aplikace klasické pracovní plochy Filr pro počítače Mac – Stručný úvod.

2.3 Přístup k systému Novell Filr z mobilního zařízení

Pro přístup na server Filr jsou k dispozici nativní mobilní aplikace pro systémy iOS, Android a Windows Phone. Přístup k systému Filr prostřednictvím webového prohlížeče v mobilním zařízení není podporován. Stáhněte si mobilní aplikaci Filr, která je kompatibilní s vaším mobilním zařízením.

Další informace najdete na stránce Mobilní aplikace Novell Filr 1.1 – Stručný úvod.

Rozhraní v mobilním telefonu

Tento příklad je ukázkou aplikace Filr na zařízení se systémem iOS. V systémech Android a Windows se její vzhled a chování liší.

Rozhraní v tabletu

Tento příklad je ukázkou aplikace Filr na zařízení se systémem iOS. V systémech Android a Windows se její vzhled a chování liší.

3.0 Přístup k systému Novell Filr z webového prohlížeče

Kromě spuštění systému Novell Filr z webového prohlížeče, které popisuje tato část, je možné k systému Filr přistupovat z počítače nebo z mobilního zařízení.

Spuštění systému Novell Filr z webového prohlížeče:

 1. Spusťte webový prohlížeč (například Mozilla Firefox nebo Internet Explorer).

 2. Zadejte adresu URL podnikového serveru Novell Filr.

 3. (Podmíněno) Pokud je na vašem serveru Filr povolený přístup hosta, můžete v přihlašovacím dialogovém okně kliknout na položku Vstoupit jako host a přihlásit se k serveru Filr jako uživatel Host. (Uživateli Host jsou dostupné pouze veřejně sdílené položky.)

 4. Do pole ID uživatele zadejte svoje uživatelské jméno systému Filr.

 5. Do pole Heslo zadejte svoje heslo systému Filr.

  Pokud neznáte svoje uživatelské jméno nebo heslo systému Filr, obraťte se na správce systému Filr.

  Tlačítko Zapomněli jste heslo? je možné použít pouze v případě, že jste externí uživatel (byli jste na server Filr pozváni prostřednictvím e-mailové pozvánky). Pokud jde o server Filr vaší společnosti, jste s největší pravděpodobností interní uživatel a nemůžete své heslo změnit pomocí této funkce.

 6. Klikněte na možnost Přihlásit se.

4.0 Seznámení s webovým rozhraním systému Novell Filr a jeho funkcemi

Při prvním spuštění systému Novell Filr ve webovém prohlížeči se zobrazí stránka Moje soubory. Na této stránce můžete spravovat všechny soubory, které jste vytvořili.

4.1 Záhlaví a jeho funkce

Záhlaví obsahuje následující možnosti:

Lidé: Kliknutím na ikonu Lidé zobrazíte seznam všech uživatelů ve vašem systému.

Co je nového: Kliknutím na ikonu Co je nového zobrazíte aktuální zobrazení posledních změn, které proběhly na serveru Filr.

V této oblasti můžete zobrazit nejnovější změny v dokumentech, ke kterým máte přístup. Zobrazují se zde nové a změněné soubory a informace o tom, který uživatel změny provedl.

Moje soubory: Slouží ke správě všech souborů, které jste vytvořili.

Sdíleno se mnou: Slouží k zobrazení všech souborů, které s vámi sdílejí jiní uživatelé.

Sdíleno mnou: Slouží ke správě všech souborů, které sdílíte s jinými uživateli.

V této oblasti můžete spravovat práva, která mají ostatní uživatelé k souborům, které s nimi sdílíte. Můžete práva odvolat, udělit další práva atd.

Síťové složky: Slouží k zobrazení všech souborů a složek, ke kterým máte přístup v podnikovém systému souborů.

Veřejné: Slouží k zobrazení všech souborů a složek, které byly sdíleny veřejně. Tato oblast je k dispozici pouze v případě, že je na serveru Filr veřejné sdílení povoleno.

Odkaz – jméno: Kliknutím na své jméno ve formě odkazu v pravém horním rohu libovolné stránky systému Filr můžete zobrazit tyto možnosti:

 • Informace o datové kvótě: (Podmíněno) Zobrazí vaši aktuální datovou kvótu a část kvóty, kterou využíváte.

  Pokud není tato možnost zobrazena, správce systému Filr pro vás nenastavil omezení datovou kvótou.

 • Zobrazit profil: Zobrazí váš profil systému Filr.

 • Osobní předvolby: Zobrazí vaše osobní předvolby. Můžete nakonfigurovat následující osobní předvolby:

  • Záznamů na stránku složky: Určete, kolik souborů chcete na dané stránce zobrazit.

  • Při kliknutí na soubor: Určete výchozí chování při kliknutí na soubor.

  • Skrýt „veřejnou“ kolekci: Výběrem této možnosti můžete ikonu Veřejné v záhlaví skrýt, aby se již dále ve webovém klientu nezobrazovala.

  • Nastavit nahrazení editoru: Tato funkce umožňuje změnit výchozí nastavení editoru pro úpravy souborů.

 • Změnit heslo: Zadejte své aktuální a nové heslo.

 • Nápověda: Zobrazí Uživatelskou příručku k webové aplikaci Novell Filr.

 • Stáhnout aplikaci klasické pracovní plochy Filr: (Podmíněno) Zobrazí stránku pro stažení aplikace klasické pracovní plochy Filr.

  Pokud tato možnost není dostupná, správce systému Filr ji nepovolil.

 • Odhlásit se: Slouží k odhlášení ze serveru Filr.

Pole Hledat: Globální hledání, při kterém se prochází veškerý obsah serveru Filr včetně metadat souborů a obsahu souborů.

4.2 Oblast obsahu

V oblasti obsahu systému Filr je zobrazena většina informací.

5.0 Změna hesla

Změnu hesla mohou podle postupu popsaného v této části provádět pouze místní a externí uživatelé. Pokud nemůžete změnit své heslo systému Filr podle popsaného postupu, obraťte se na správce systému Filr.

 1. Klikněte na svoje jméno ve formě odkazu v pravém horním rohu libovolné stránky systému Filr.

 2. Klikněte na tlačítko Změnit heslo.

  Zobrazí se dialogové okno Změnit heslo.

 3. Zadejte své aktuální heslo. Poté zadejte nové heslo a potvrďte jej.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

6.0 Úprava vašeho profilu

Je pravděpodobné, že bude zapotřebí manuálně aktualizovat důležité kontaktní informace uložené ve vašem profilu, jako je například e-mailová adresa, telefonní číslo nebo vaše fotografie.

 1. Klikněte na svoje jméno ve formě odkazu v pravém horním rohu libovolné stránky systému Filr.

 2. Klikněte na položku Zobrazit profil.

 3. Klikněte na položku Upravit, proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.

  Dostupná pole:

  • ID uživatele

  • Heslo

   Pokud se vaše informace synchronizují z podnikového adresáře, je možné, že tento údaj pro vás nebude změnitelný.

  • Jméno

  • Příjmení

  • Obrázek

   Poté co svůj profilový obrázek aktualizujete, může trvat až hodinu, než se aktualizuje v mobilní aplikaci Filr.

  • Časové pásmo

   Toto nastavení neměňte. Při každém spuštění systému Filr je přepsáno nastavením časového pásma vašeho prohlížeče.

  • Místní nastavení

   Slouží k nastavení jazyka, ve kterém se systém Filr zobrazuje, když k němu přistupujete na webu.

  • Název pracovní pozice

  • O mně

  • E-mail

  • Telefon

   Pokud máte ve svém profilu zadané telefonní číslo, můžete si nechat zasílat upozornění na odběr souboru textovou zprávou.

  • E-mail pro zasílání textových zpráv

  Pokud nelze upravovat žádná pole, je to pravděpodobně způsobeno tím, že právě probíhá jejich synchronizace z podnikového adresáře.

7.0 Zobrazení nápovědy

 1. Klikněte na svoje jméno ve formě odkazu v pravém horním rohu libovolné stránky systému Filr.

 2. Klikněte na ikonu Nápověda .

  V novém okně prohlížeče systém Filr zobrazí Uživatelskou příručku k webové aplikaci.

8.0 Právní upozornění

Copyright © 2013–2015 Novell, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo rozšiřována bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Ochranné známky společnosti Novell jsou uvedeny v seznamu ochranných známek a známek služeb společnosti Novell. Všechny ochranné známky jiných společností jsou majetkem příslušných vlastníků.