Rychlé nastavení aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr 1.0.2 pro Windows

Únor 2014

Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče nebo mobilního zařízení. Můžete rovněž podpořit spolupráci tím, že své soubory a složky budete sdílet s ostatními. Obecné informace o systému Novell Filr najdete v části O aplikaci Novell Filr v Příručce uživatele webové aplikace Filr.

Stručný úvod popisuje používání aplikace Filr z klasické pracovní plochy.

Kromě přístupu k aplikaci Filr z klasické pracovní plochy lze k aplikaci Filr přistupovat rovněž následujícími způsoby:

Vaše soubory systému Novell Filr můžete synchronizovat s vaším počítačem a potom je upravovat bez přímého přístupu k serveru Filr. Vkládání, úpravy a další akce budou synchronizovány mezi systémem Filr a vaším počítačem.

Před použitím podle popisu uvedeného zde musí správce systému Filr povolit, aby aplikace klasické pracovní plochy Filr mohla být používána se serverem Filr. Informace o tom, jak správci tuto funkci povolí, najdete v části Konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr pro přístup k souborům v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1.

1.0 Podporovaná prostředí

Aplikace klasické pracovní plochy Filr pro Windows je podporována v systému Windows XP a novějších.

2.0 Limity pro výkon synchronizace

Pro optimální výkon by při konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr neměly být překročeny následující limity synchronizace:

Maximální celkový počet synchronizovaných souborů: 1 000

Maximální velikost jednotlivého souboru: 1 GB

Informace o konfiguraci souborů pro synchronizaci najdete v části Konfigurace složek pro synchronizaci.

3.0 Začínáme

3.1 Synchonizace

Kdy dochází k synchronizaci

Synchronizace z aplikace klasické pracovní plochy Filr na server Filr proběhne okamžitě po provedení změn. Synchronizace ze serveru Filr do aplikace klasické pracovní plochy Filr probíhá v intervalu určeném vaším správcem systému Filr. Výchozí nastavení je každých 15 minut. V případě nedostupnosti serveru se pokouší klient klasické pracovní plochy kontaktovat server každou minutu, dokud nebude spojení obnoveno.

Pokud nechcete čekat na další synchronizační cyklus, může provést manuální synchronizaci. Další informace naleznete v kapitole Manuální synchronizace souborů.

Které složky jsou synchronizovány

Aplikace Filr provádí synchronizaci souborů do pracovní stanice, pokud se soubory nacházejí v následujících umístěních na serveru Filr:

Moje soubory: Soubory, které se nacházejí ve vaší oblasti Moje soubory na serveru Filr, budou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Pokud přidáte soubory do složky Moje soubory ve vaší pracovní stanici (C:\Users\id_uživatele\Filr\Moje soubory/), budou tyto soubory synchronizovány na server Filr automaticky při příští synchronizaci.

Sdíleno se mnou: Soubory, které se nacházejí ve vaší oblasti Sdíleno se mnou na serveru Filr, budou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Soubory ve vaší oblasti Sdíleno se mnou můžete upravovat a tyto úpravy budou synchronizovány na server Filr. Nemůžete však přidat soubory do kořenu složky Sdíleno se mnou v aplikaci klasické pracovní plochy Filr ve vaší pracovní stanici (C:\Users\id_uživatele\Filr\Sdíleno se mnou/). Pokud je tam přidáte, nebudou tyto soubory synchronizovány na server Filr. Do složek, které jsou s vámi sdíleny, můžete přidat soubory, pokud máte pro danou složku práva Přispěvatel.

Síťové složky: Soubory, které se nacházejí v oblasti Síťové složky, nebudou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Synchronizaci oblasti Síťové složky můžete nakonfigurovat podle popisu v části Konfigurace složek pro synchronizaci.

Soubory, které se nacházejí v kořenu složky C:\Users\id_uživatele\Filr, nelze synchronizovat. Místo toho přidejte soubory do jedné z příslušných podsložek (Moje soubory nebo Síťové složky; do složky Sdíleno se mnou je nemůžete přidat).

Které akce jsou podporovány

Pokud provedete se složkami a dokumenty ve složce Filr ve vašem systému souborů některou z následujících akcí, bude tato akce okamžitě synchronizována ze systému souborů vašeho počítače na server Filr:

 • Vytváření dokumentů a složek

 • Úpravy dokumentů

 • Přesouvání dokumentů

 • Přejmenování dokumentů a složek

 • Odstraňování dokumentů a složek

  Dokumenty a složky, které odstraníte v aplikaci klasické pracovní plochy Filr, budou odstraněny také na serveru, pokud k jejich odstranění máte práva. Neplatí to však vždy při odstraňování dokumentů z oblasti Sdíleno se mnou.

  Pokud odstraníte dokument nebo složku z oblasti Sdíleno se mnou, přičemž tento dokument nebo složka byly s vámi sdíleny přímo, nebudou tyto dokumenty a složky nadále synchronizovány s aplikací klasické pracovní plochy Filr a zůstanou na serveru.

  Pokud odstraníte dokument nebo složku, která je podsložkou složky, jež byla s vámi sdílena, nebo pokud se daný dokument nachází ve složce, jež byla s vámi sdílena, budou tyto dokumenty a složky odstraněny za předpokladu, že k jejich odstranění máte dostatečná práva.

3.2 Stažení a instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr

 1. Ve vaší pracovní stanici otevřete webového klienta Filr pomocí prohlížeče.

  Informace o tom, jak spustit aplikaci Novell Filr z prohlížeče, najdete na stránce Přístup k aplikaci Novell Filr z webového prohlížeče v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

 2. Klepněte na odkaz s vaším jménem v pravém horním rohu stránky, potom klepněte na možnost Stáhnout aplikaci klasické pracovní plochy Filr.

 3. Kliknutím na odkaz Klient pro Windows x86 nebo na odkaz Klient pro Windows x64 stáhněte aplikaci pro váš operační systém.

 4. Po dokončení stahování otevřete soubor NovellFilrSetup-x86.exe nebo NovellFilrSetup-x64.exe (podle toho, zda máte 32bitový nebo 64bitový operační systém).

  Pokud není ve vaší pracovní stanici nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4, budete vyzváni, abyste přijali licenční smlouvu a nainstalovali je. (Instalace rozhraní Microsoft .NET Framework vyžaduje restartování počítače.)

  K zobrazení vlastností systému Filr pro soubor nebo složku (podle popisu v části Zobrazení vlastností systému Filr pro soubor nebo složku) je nutné, aby v pracovní stanici bylo nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 a distribuovatelný balíček Microsoft Visual C++ 2013. Pokud je při instalaci aplikace klasické pracovní plochy Filr 1.0.2 již v pracovní stanici nainstalováno rozhraní .NET Framework 4, je nutné nainstalovat rozhraní .NET Framework 4.5 samostatně.

  Rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 není podporováno v systému Windows XP.

  Všechny ostatní funkce, které jsou přidruženy k aplikaci klasické pracovní plochy Filr, jsou k dispozici s rozhraním .NET Framework 4.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami použití aplikace, klikněte na tlačítko Další.

 7. Můžete změnit umístění instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr, nebo kliknutím na tlačítko Další potvrďte výchozí umístění.

 8. Klikněte na tlačítko Instalovat.

 9. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit a poté pokračujte kapitolou První konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr.

3.3 První konfigurace aplikace klasické pracovní plochy Filr

Po stažení a první instalaci aplikace klasické pracovní plochy Filr podle popisu v části Stažení a instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr budete vyzváni k její konfiguraci. Tento proces zahrnuje zadání informací o účtu, výběr složek, které mají být synchronizovány, a výběr umístění pro ukládání informací v systému souborů vašeho počítače.

 1. Kliknutím na možnost Začátek zahajte nastavení aplikace klasické pracovní plochy Filr.

 2. V části Informace o účtu zadejte následující informace:

  Adresa URL serveru: Zadejte adresu URL serveru Filr, se kterým chcete synchronizovat váš počítač. Například https://Filr.mojefirma.cz.

  V závislosti na nastavení systému Filr bude možná nutné zadat číslo portu. Například https://Filr.mojefirma.cz:8443.

  Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Heslo: Zadejte heslo systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Zapamatovat heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby si aplikace klasické pracovní plochy Filr pamatovala vaše heslo. (Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.)

 3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. V části Synchronizované složky si všimněte, že ve výchozím nastavení jsou synchronizovány soubory ve složkách Moje soubory a Sdíleno se mnou.

 5. (Volitelné) Pokud chcete synchronizovat určité Síťové složky:

  1. Klikněte na možnost Přidat v části Synchronizované složky, potom klikněte na kartu Síťové složky.

  2. Klikněte na ikonu Stahování u síťových složek, které chcete synchronizovat, potom klikněte na tlačítko OK.

 6. (Volitelné) Pokud chcete ukončit synchronizaci souborů ve vašich oblastech Moje soubory nebo Sdíleno se mnou:

  1. Klikněte na možnost Přidat v části Synchronizované složky, potom klikněte na kartu Moje soubory nebo Sdíleno se mnou.

  2. Pokud chcete ukončit synchronizaci všech souborů a složek v oblastech Moje soubory nebo Sdíleno se mnou, klikněte na ikonu Synchronizované v záhlaví sloupce. Pak můžete kliknout na ikonu Stahování u těch složek, které chcete synchronizovat.

   Ikona Synchronizované označuje, že soubory budou synchronizovány.

   Zobrazení ikony Stahování označuje, že soubory ve vašich oblastech Moje soubory nebo Sdíleno se mnou již dále nebudou synchronizovány.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko Další.

 8. V části Obecná nastavení zadejte následující informace:

  Složka systému Filr: Klepněte na možnost Procházet, pokud chcete změnit umístění instalace pro aplikaci klasické pracovní plochy Filr, nebo ponechejte výchozí umístění.

  Spustit Novell Filr při přihlášení: Pokud chcete, aby se po zapnutí pracovní stanice spustila aplikace klasické pracovní plochy Filr, nechejte tuto možnost vybranou.

 9. Klikněte na tlačítko Další a zkontrolujte vybrané možnosti, potom klikněte na tlačítko Dokončit.

  Aplikace klasické pracovní plochy Filr je nyní spuštěna a ikona Filr je zobrazena v oznamovací oblasti.

4.0 Konfigurace složek pro synchronizaci

Při první konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr můžete vybrat složky, které chcete synchronizovat. Ve výchozím nastavení budou synchronizovány složky Moje soubory a Sdíleno se mnou; Síťové složky je nutné pro synchronizaci ručně nakonfigurovat. Složky pro synchronizaci můžete nakonfigurovat během úvodní konfigurace nebo kdykoli po provedení úvodní konfigurace.

Chcete-li synchronizovat síťovou složku, je nutné, abyste měli příslušná práva pro její zobrazení.

Pro optimální výkon by při konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr neměly být překročeny limity synchronizace. Informace o limitech synchronizace najdete v části Limity pro výkon synchronizace.

Konfigurace Síťových složek v systému Filr pro synchronizaci s vaším počítačem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. Kliknutím na možnost Synchronizované složky zobrazte složky, které jsou nyní synchronizovány.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Zobrazí se dialogové okno Přidat složky Novell Filr.

 4. Vyberte složku Moje soubory, Sdíleno se mnou, nebo kartu Síťové složky, v závislosti na umístění složky, kterou chcete synchronizovat.

 5. (Volitelné) Kliknutím na název složky přejděte k podsložkám.

 6. Klikněte na ikonu Stahování u složky, kterou chcete synchronizovat.

  nebo

  Pokud chcete synchronizovat všechny složky, klikněte na ikonu Stahování v horní části seznamu složek.

  Když vyberete složku pro synchronizaci, budou synchronizovány rovněž podsložky.

  Správce systému Filr musí povolit synchronizaci síťových složek s aplikací klasické pracovní plochy Filr. Pokud správce nepovolil synchronizaci některé síťové složky, zobrazí se u ní červená ikona a nebudete ji moci synchronizovat.

  Soubory v síťové složce se nemusí synchronizovat okamžitě, a to v závislosti na tom, jak váš správce systému Filr implementoval synchronizaci souborů. Pokud jsou v síťové složce soubory, které nejsou synchronizované, zkuste k nim nejprve získat přístup z webové nebo mobilní aplikace Filr. Pokud se synchronizace souborů s aplikací klasické pracovní plochy Filr ani potom neuskuteční, obraťte se na správce systému Filr.

 7. Opakujte krok 4krok 6, pokud chcete synchronizovat další složky v umístěních Moje soubory, Sdíleno se mnou nebo Síťové složky.

 8. (Volitelné) Klikněte na ikonu Synchronizované u každé složky, u které chcete ukončit synchronizaci.

  Synchronizaci nemůžete ukončit u podsložky, pokud se synchronizuje její nadřazená složka – je třeba ukončit synchronizaci této nadřazené složky.

  nebo

  Pokud chcete ukončit synchronizaci všech složek, klikněte na ikonu Synchronizované v horní části seznamu složek.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

  Složky, které jste vybrali pro synchronizaci, jsou uvedeny na stránce Synchronizované složky. Velikost složky je zobrazena vedle složky ve sloupci Velikost.

 10. Ujistěte se, že chcete synchronizovat uvedené složky, a potom klikněte na tlačítko Použít.

  Pokud jste vybrali složku s velikostí větší než 500 MB, před pokračováním se zobrazí upozornění.

5.0 Zobrazení souborů systému Filr ve vašem počítači

 1. Poklepejte na ikonu Filr v oznamovací oblasti.

  nebo

  Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít složku Filr.

Ke složce Filr můžete přistupovat přímo z vašeho systému souborů. Složka Filr se obvykle nachází v následujícím umístění, v závislosti na vašem operačním systému:

 • Windows 8, 7 nebo Vista: c:\Users\uživatelské jméno\Filr

 • Windows XP: c:\Documents and Settings\uživatelské jméno\My Documents\Filr

Ve Windows Vista je složka Filr umístěna rovněž ve složce Oblíbené položky.

Ve Windows 7 a 8 je složka Filr umístěna rovněž ve složkách Oblíbené položky a Knihovny.

Informace o tom, jak změnit výchozí umístění, najdete v části Změna umístění v systému souborů, kam se synchronizují soubory aplikace Filr.

Konkrétní informace o synchronizaci souborů mezi pracovní stanicí a serverem Filr najdete v části Synchonizace.

6.0 Manuální synchronizace souborů

Pokud nechcete čekat na plánovanou synchronizaci, můžete provést manuální synchronizaci souborů mezi serverem Filr a vaším počítačem. Před synchronizací je nutné soubory zavřít.

Manuální synchronizace všech souborů:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Synchronizovat.

Manuální synchronizace jednoho souboru:

 1. Přejděte k souboru, který chcete synchronizovat.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na soubor, potom klepněte na příkaz Synchronizovat.

7.0 Spuštění aplikace Filr v prohlížeči z aplikace klasické pracovní plochy Filr

Aplikaci Novell Filr v prohlížeči lze spustit pomocí aplikace klasické pracovní plochy Filr.

 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klepněte na příkaz Navštívit Filr na webu.

8.0 Přidání komentáře k souboru a zobrazení komentářů

 1. Přejděte k souboru, který chcete okomentovat nebo u kterého chcete zobrazit komentáře.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na soubor, potom klepněte na příkaz Komentáře.

  Zobrazí se dialogové okno Filr – komentáře, ve kterém jsou uvedeny všechny existující komentáře, jež jsou přidruženy k danému souboru.

 3. Do pole pro komentář zadejte váš komentář, potom klepněte na možnost Odeslat.

  nebo

  Chcete-li odpovědět na existující komentář, klepněte na ikonu Odpovědět u komentáře, na který chcete odpovědět, a potom klepněte na možnost Odeslat.

9.0 Sdílení souboru nebo složky

 1. Přejděte na soubor nebo složku, které chcete nastavit jako sdílené.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku a potom klepněte na příkaz Sdílet.

  Zobrazí se dialogové okno Filr – sdílení.

  Pokud probíhá synchronizace nebo pokud je adresář ukládán do mezipaměti, nemusí se dialogové okno Filr – sdílení zobrazit okamžitě.

 3. Do pole Přidat uživatele, skupinu nebo e-mail začněte zadávat jméno uživatele nebo název skupiny, pro které chcete nastavit sdílení. Jakmile se objeví rozevírací seznam, klepněte na příslušné jméno nebo název.

  nebo

  Zadejte úplnou e-mailovou adresu externího uživatele, pro kterého chcete nastavit sdílení, a stiskněte klávesu Enter.

 4. (Volitelné) Chcete-li nastavit sdílení pro další uživatele, opakujte krok 3.

 5. (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro jednotlivé uživatele:

  1. V části Sdíleno s uživatelem vyberte uživatele, jehož nastavení přístupu chcete změnit.

  2. Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit:

   Přístup: Udělit můžete přístupová práva na úrovni Čtenář, Editor nebo Přispěvatel. (Úroveň Přispěvatel se týká pouze složek.)

   Ukončení platnosti: Zadejte, kdy dojde k ukončení platnosti sdílení.

   Sdílení můžete nakonfigurovat tak, aby k ukončení jeho platnosti došlo po uplynutí určitého počtu dnů (každý den se počítá jako 24hodinové období od doby, kdy jste nastavili ukončení platnosti) nebo v konkrétním dni (platnost práv bude ukončena na začátku vybraného dne).

   Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

   Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

   Veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

   Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

 6. (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro více uživatelů současně:

  1. Podržte klávesu Ctrl a v části Sdíleno s uživatelem vyberte uživatele, jejichž nastavení přístupu chcete změnit.

  2. Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit. (Nastavení přístupu, které ponecháte nedefinované, si zachová všechna jednotlivá nastavení přístupu, jež jsou u daného uživatele již nastavena. Nastavení přístupu, které definujete, se pro všechny aktuálně vybrané uživatele změní.)

   Přístup: Udělit můžete přístupová práva na úrovni Čtenář, Editor nebo Přispěvatel. (Úroveň Přispěvatel se týká pouze složek.)

   Ukončení platnosti: Nastavte datum ukončení platnosti sdílení.

   Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

   Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

   Vše veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

   Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

 7. (Volitelné) Klepněte na ikonu Nastavit jako veřejné a nastavte tak položku jako veřejně přístupnou. Potom v části Sdíleno s uživatelem klepněte na možnost Všichni uživatelé, dále na uživatele, kterého jste právě přidali, a nastavte řízení přístupu na možnost Veřejné.

 8. (Volitelné) V části Upozornit klepněte na rozevírací seznam a vyberte některou z následujících možností pro upozornění:

  Žádné: Nebudou se odesílat žádná upozornění.

  Všichni příjemci: Upozornění obdrží všichni příjemci v seznamu sdílení.

  Pouze nově přidaní příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, které přidáte do seznamu sdílení.

  Noví a změnění příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, kterým měníte práva ke sdílení, a noví příjemci.

 9. Klepněte na tlačítko Uložit.

10.0 Zobrazení vlastností systému Filr pro soubor nebo složku

Můžete zobrazit následující vlastnosti systému Filr, jež jsou přidruženy k souborům a složkám:

 • Název souboru

 • Cesta k souboru (jedná se o cestu k souboru nebo složce v systému Filr)

 • Velikost souboru (týká se pouze souborů, nikoli složek)

 • Uživatel, který soubor nebo složku vytvořil

 • Datum vytvoření souboru nebo složky

 • Datum změny souboru nebo složky

 • Uživatel, který soubor sdílel

 • Uživatelé, se kterými je soubor sdílen

Zobrazení vlastností systému Filr pro soubor nebo složku:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku, pro které chcete zobrazit vlastnosti systému Filr.

 2. Klepnutím na možnost Vlastnosti spustíte nativní dialogové okno vlastností systému Windows.

 3. Klepněte na kartu Novell Filr.

  Zobrazí se vlastnosti systému Filr pro soubor nebo složku.

 4. (Volitelné) Pokud máte práva ke sdílení daného souboru nebo složky, můžete klepnutím na možnost Sdílet spustit dialogové okno Filr – sdílení.

11.0 Zobrazení poslední aktivity

Můžete zobrazit aktivitu, která byla v aplikaci klasické pracovní plochy Filr v poslední době prováděna. Vidíte například datum a čas synchronizace složek aplikace Filr, údaje, u kterých souborů došlo ke změnám, a informace o případných problémech, ke kterým může při synchronizaci docházet.

Zobrazení poslední aktivity:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. Klikněte na možnost Poslední aktivita.

12.0 Zobrazení výstrah systému

Aplikace klasické pracovní plochy Filr vám může zobrazovat nejrůznější výstrahy, jako jsou například upozornění na nové aktualizace softwaru, ukončení platnosti hesel, výpadky serveru apod.

Pokud jsou nějaké výstrahy systému k dispozici, bliká tato informační ikona přes ikonu systému Filr .

Zobrazení výstrah systému:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. Klikněte na možnost Výstrahy systému.

13.0 Změna umístění v systému souborů, kam se synchronizují soubory aplikace Filr

Ve výchozím nastavení se soubory aplikace Filr synchronizují do složky c:\Users\uživatelské jméno\Filr v systému souborů.

Při první konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr můžete určit umístění instalace ve vašem systému souborů. Umístění složky Filr je možné po úvodní konfiguraci kdykoli změnit.

POZNÁMKA:Nesynchronizujte soubory v síťovém umístění, ve kterém k nim může přistupovat více počítačů současně. Pokud se složka Filr nachází v síťovém umístění, kde k ní může přistupovat více počítačů současně, může dojít k problémům se synchronizací v případě, že k souborům Filr přistupují počítače, které nejsou synchronizovány navzájem a se serverem Filr.

Změna umístění složky Filr:

 1. Ujistěte se, že žádné soubory ze složky Filr nejsou otevřeny.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 3. Klikněte na možnost Obecná nastavení, potom klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do nového umístění v systému souborů, kam chcete složku Filr přemístit.

 4. Klepněte na OK > Použít.

 5. Klepnutím na možnost Pokračovat se umístění složky Filr změní.

14.0 Změna informací o účtu Filr pro aplikaci klasické pracovní plochy Filr

Při první konfiguraci aplikace klasické pracovní plochy Filr zadáte informace o svém účtu a informace o serveru Filr.

Informace o účtu aplikace klasické pracovní plochy Filr a informace o serveru Filr lze po úvodní konfiguraci kdykoli změnit:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klepněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. Klikněte na možnost Informace o účtu v dialogovém okně konzoly systému Novell Filr.

 3. Zadejte následující informace:

  Název účtu: Zadejte popisný název účtu Filr. V systému souborů vaší pracovní stanice se vytvoří složka s tímto názvem.

  Adresa URL serveru: Zadejte adresu URL serveru Filr, se kterým chcete synchronizovat váš počítač. Například https://Filr.mojefirma.cz.

  V závislosti na nastavení systému Filr bude možná nutné zadat číslo portu. Například https://Filr.mojefirma.cz:8443.

  Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Heslo: Zadejte heslo systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Zapamatovat heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby si aplikace klasické pracovní plochy Filr pamatovala vaše heslo.

  Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.

 4. Klikněte na tlačítko Použít.

15.0 Zobrazení vaší datové kvóty

Správce systému Novell Filr může zapnout datové kvóty, aby omezil objem dat uložených na serveru Filr. Informace o tom, jak může správce systému Filr zapnout datové kvóty, najdete v části Správa využití diskového prostoru pomocí datových kvót a omezení souborů v Příručce ke správě systému Novell Filr 1.0.1.

Pokud byly na serveru Filr zapnuty datové kvóty, je třeba seznámit se s tím, co se do datových·kvót započítává, jaké různé druhy datových·kvót existují a jak lze zobrazit aktuální stav využití dat, abyste věděli, kdy se blížíte k přidělené datové kvótě. Pokud dosáhnete přidělené kvóty, můžete v systému Filr vymazat soubory a přílohy, které jste již dříve odstranili.

15.1 Datové kvóty

Datové kvóty omezují množství dat, které mohou jednotliví uživatelé přidat na server Filr. Soubory, které se nachází v síťových složkách (včetně vašeho domovského adresáře), se do vaší datové kvóty nepočítají.

15.2 Zobrazení vaší datové kvóty

Datové kvóty na serveru Filr mohou nebo nemusí být využívány. Pokud nemůžete zobrazit datové kvóty podle popisu v této části, váš správce systému Filr dosud neomezil velikost dat, jež lze přidat na server Filr.

Svou datovou kvótu můžete zobrazit přímo z aplikace klasické pracovní plochy:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 3. Klikněte na možnost Informace o účtu v dialogovém okně konzoly systému Novell Filr.

  Zobrazí se vaše datová kvóta a velikost, kterou jste dosud využili. Zobrazí se také maximální velikost souboru, jaký smíte nahrát na server Filr.

Informace o tom, jak spravovat datovou kvótu z prostředí webové aplikace Filr, najdete v části Správa vaší datové kvóty v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

16.0 Problémy se synchronizací a jejich řešení

Většinu problémů se synchronizací lze vyřešit v konzole systému Filr prostřednictvím části pro probíhající akce. Pokud problémy vyžadují další zkoumání, můžete zkontrolovat protokoly aplikace klasické pracovní plochy.

16.1 Vysvětlení akcí probíhajících s problémy

Při synchronizaci se můžete setkat s kterýmkoli z následujících problémů, které indikují následující ikony:

: Došlo k chybě nahrávání.

: Vyskytlo se upozornění týkající se nahrávání.

: Došlo k chybě stahování.

: Vyskytlo se upozornění týkající se stahování.

: Došlo k chybě nahrávání a stahování.

: Vyskytla se upozornění týkající se nahrávání a stahování.

: Klient se dosud nepokusil o nahrání nebo stažení souboru.

Pokud si nejste jisti, proč se dokument nestahuje nebo nenahrává, projděte si poslední aktivitu podle popisu v části Zobrazení poslední aktivity.

16.2 Řešení konfliktů dokumentů

Pokud je dokument upravován současně z různých umístění, může docházet ke konfliktům.

Řešení konfliktů dokumentů:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 3. Klikněte na možnost Nevyřízené změny.

 4. U konfliktu, který chcete vyřešit, klikněte na možnost Vyřešit, potom zvolte jednu z dostupných možností:

  Ponechat svoji verzi: Nahradí soubor na serveru Filr vaší verzí.

  Ponechat serverovou verzi: Zahodí váš soubor a nahradí ho verzí ze serveru Filr.

  Ponechat oba soubory: Soubor na serveru Filr se uloží jako původní soubor a vaše verze souboru bude přejmenována.

16.3 Zobrazení souborů protokolu pro aplikaci klasické pracovní plochy Filr

Pokud soubory aplikace Filr nejsou stahovány do vaší pracovní stanice podle vašich očekávání, nebo pokud aplikace vykazuje neočekávané chování, můžete pro získání dalších informací zobrazit soubor filr.log.

 1. Otevřete program Průzkumník Windows.

 2. Na adresní řádek programu Průzkumník Windows (jedná se o pole v horní části okna programu Průzkumník, ve kterém je uvedena navigace do aktuálního umístění) zadejte nebo vložte následující adresu:

  %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Novell\Filr
  
 3. Otevřete soubor filr.log.

  Jakmile informace v souboru filr.log překročí velikost 1 MB, jsou starší informace protokolu přesunuty do souborů filr.log.1, filr.log.2 a filr.log.3.

17.0 Odinstalace aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr

Při úplné odinstalaci aplikace klasické pracovní plochy Filr postupujte podle pokynů v následujících částech:

17.1 Odinstalace aplikace klasické pracovní plochy Filr z Ovládacích panelů Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na Ovládací panely.

 2. Klikněte na Programy > Odinstalovat program.

 3. Vyberte Novell Filr > Odinstalovat.

17.2 Odstranění adresáře Filr

Umístění adresáře Filr se liší v závislosti na používaném operačním systému:

Windows Vista nebo Windows 7: uživatelský_profil\AppData\Local\Novell\Filr

Windows XP: uživatelský_profil\Local Settings\Application\Data\Novell\Filr

17.3 Odstranění registračních klíčů

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na Spustit.

  Pokud se příkazové okno Spustit neobjeví, napište Spustit v poli Hledat a stiskněte klávesu Enter.

 2. Napište příkaz regedit a poté stikněte tlačítko OK.

 3. Pokud existují následující registrační klíče, odstraňte je:

  • \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Novell\Filr

  • \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Novell\Filr

17.4 Odstranění pověření

Ve Windows Vista nebo Windows 7:

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na Ovládací panely.

 2. Klikněte na Uživatelské účty a zabezpečení rodiny > Správa pověření.

 3. Odeberte pověření začínající Novell.Collaboration.Filr.

Ve Windows XP:

 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na Ovládací panely.

 2. Poklepejte na Uživatelské účty.

 3. Klikněte na uživatelský účet, pod kterým jste přihlášeni.

 4. Klikněte na možnost Správa síťových hesel.

 5. Odeberte pověření začínající Novell.Collaboration.Filr.

17.5 Vysypání koše

 1. Po odstranění aplikace Filr, metadat, souborů protokolu a pověření vysypte koš (poklepejte na ikonu Koš, potom klikněte na možnost Vysypat koš).

18.0 Známé problémy

Seznam známých problémů najdete v souboru Novell Filr Beta Desktop Application Readme.

19.0 Právní upozornění:

Copyright © 2013–2014 Novell, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo rozšiřována bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Ochranné známky společnosti Novell jsou uvedeny v seznamu ochranných známek a známek služeb společnosti Novell. Všechny ochranné známky jiných společností jsou majetkem příslušných vlastníků.