Soubor Readme aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr 1.0.2

Únor 2014

1.0 Základní informace o produktu

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr vám umožňuje provést synchronizaci vašich souborů systému Novell Filr se systémem souborů ve vašem počítači a potom provádět úpravy těchto souborů bez přímého přístupu na server Filr. Vkládání a úpravy budou synchronizovány mezi systémem Filr a vaším počítačem.

2.0 Systémové požadavky

2.1 V systému Windows

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr je podporována v následujících verzích operačního systému Windows:

  • Windows XP SP3 32-bit a novější

  • Windows Vista SP2 32-bit nebo 64-bit a novější

  • Windows 7 SP1 32-bit nebo 64-bit a novější

  • Windows 8 a novější aktualizace

  • Windows 8.1 a novější aktualizace

2.2 V počítačích Mac

Aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr vyžaduje operační systém Mac OS X 10.7 64-bit nebo novější.

3.0 Problémy

Známé problémy aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr 1.0.2:

3.1 Problémy s instalací

3.1.1 Instalaci nelze umístit do složky, jejíž název obsahuje rozšířené znaky

Při·instalaci·aplikace klasické pracovní plochy Filr nesmí složka zvolená pro instalaci obsahovat ve svém názvu rozšířené znaky.

3.1.2 Instalace se nezdaří po instalaci prostředí Microsoft .NET Framework a restartování pracovní stanice.

Pokud je na pracovní stanici již nainstalováno prostředí Microsoft .NET Framework a je používáno jinou aplikací v době instalace aplikace klasické pracovní plochy Filr, dojde po restartování pracovní stanice k chybě a aplikace klasické pracovní plochy Filr nebude správně nainstalována.

Chcete-li systém Filr nainstalovat správně, spusťte soubor NovellFilrSetup-x86.exe podruhé po restartu pracovní stanice.

3.1.3 Složku systému Filr nelze konfigurovat do stejného síťového umístění ve více počítačích

Při volbě umístění složky systému Filr byste neměli konfigurovat aplikaci klasické pracovní plochy Novell Filr ve více počítačích tak, aby používala stejné sdílené umístění v síti. Důvodem je, že aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr nesynchronizuje soubory správně, pokud jsou dvě instance synchronizovány se stejným sdíleným umístěním, dokonce i když tyto instance neběží současně. Z tohoto důvodu se vyhněte konfiguraci složky systému Filr jako síťové jednotky.

3.1.4 Systém Filr nelze odinstalovat po odebrání prostředí Microsoft .NET Framework.

Aplikaci klasické pracovní plochy Filr nelze odinstalovat, pokud bylo z pracovní stanice odebráno prostředí Microsoft .NET Framework.

3.1.5 Během instalace je zobrazeno výchozí pozadí pracovní plochy systému Windows.

Během·instalace·aplikace klasické pracovní plochy Filr se může dočasně zobrazit výchozí pozadí pracovní plochy systému Windows. Toto chování můžete ignorovat.

3.2 Synchronizace souboru po jeho změně v systému souborů na souborovém serveru může způsobit zobrazení chybové zprávy

Pokud je soubor změněn v systému souborů síťové složky mimo systém Filr, může se při jeho příští synchronizaci s aplikací klasické pracovní plochy Filr zobrazit chybová zpráva, že soubor je poškozen. Důvodem tohoto chování je, že metadata na serveru Filr se neshodují se souborem v systému souborů síťové složky.

Tento problém vyřeší jeden z následujících postupů v závislosti na tom, jak správce systému Filr nakonfiguroval synchronizaci mezi síťovými složkami a systémem Filr:

  • Pro přístup k souboru použijte webového klienta Filr. Po přístupu k souboru se změna pravděpodobně projeví v aplikaci klasické pracovní plochy Filr.

  • Počkejte, než server Filr zjistí změnu v systému souborů síťové složky a aktualizuje svá metadata. Četnost aktualizací závisí na plánu synchronizace síťové složky, který nakonfiguroval správce systému Filr. Ve výchozím nastavení jsou změny synchronizovány každých 15 minut.

3.3 Při použití prostředí .NET 4.5.1 nejsou zobrazeny místní nabídky a karta Novell Filr.

Pokud je používáno prostředí Microsoft .NET Framework 4.5.1, nejsou zobrazeny místní nabídky systému Filr a karta Novell Filr.

Tento problém vyřešíte restartováním pracovní stanice.

Místní nabídky systému Filr jsou dostupné klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku v Průzkumníkovi Windows. Karta Novell Filr je dostupná z dialogového okna Vlastnosti v Průzkumníkovi Windows. (V Průzkumníkovi Windows klepněte pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku a poté klepněte na příkaz Vlastnosti > Novell Filr.)

4.0 Dokumentace k aplikaci klasické pracovní plochy Filr

Informace o instalaci, konfiguraci a používání aplikace klasické pracovní plochy Novell Filr ve vašem počítači naleznete na stránce Rychlé nastavení aplikace klasické pracovní plochy Filr pro Windows nebo Rychlé nastavení aplikace klasické pracovní plochy Filr pro počítače Mac.