Novell Messenger 3.0

Prosinec 2014

Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-Directory. Systém Messenger lze nainstalovat v systémech Linux a Windows. Můžete v něm odesílat rychlé zprávy, povolit a zakázat ostatním uživatelům sledovat svou dostupnost, vytvořit archiv firemní konverzace a provádět mnoho dalších činností.

Tato stručná příručka Quick Start obsahuje souhrnný plán instalace programu Novell Messenger a postupy provádění některých základních činností. Úplný přehled požadavků na systém a pokynů k instalaci naleznete v Instalační příručce programu Novell Messenger 3.0. Podrobné informace o funkcích klientské aplikace Novell Messenger naleznete v Uživatelské příručce k aplikaci Novell Messenger 3.0 nebo je můžete získat klepnutím na položky Nápověda > Nápověda v klientské aplikaci.

1.0 Instalace programu Messenger

Podrobné pokyny k instalaci serverových a klientských aplikací systému Novell Messenger naleznete v Instalační příručce programu Novell Messenger 3.0.

2.0 Systémové požadavky programu Messenger

Informace o požadavcích klientských a serverových aplikací Messenger na systém naleznete v části Požadavky programu Novell Messenger na hardware a softwareInstalační příručce programu Novell Messenger 3.0.

3.0 Základní úkoly s programem Novell Messenger

3.1 Odeslání rychlé zprávy

 1. Poklepejte na kontakt a pokračujte krokem krok 3.

  nebo

  Chcete-li odeslat zprávu uživateli, který není ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na možnost Odeslat zprávu a pokračujte krokem krok 2

 2. Klepněte na tlačítko Hledat uživatele, vyberte možnost Použít toto ID uživatele, zadejte ID uživatele adresáta a klepněte na tlačítko Dokončit.

  nebo

  Klepněte na tlačítko Hledat uživatele, vyberte možnost Hledat uživatele, zadejte hledané jméno nebo jeho část a klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete přidat uživatele do svého seznamu kontaktů, v seznamu Výsledky hledání vyberte požadovaného uživatele, klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Dokončit.

  nebo

  Klepněte na tlačítko Hledat uživatele, potom klepněte na tlačítko Upřesnit, klepněte na možnost začíná, obsahuje nebo se rovná v rozevíracím seznamu vedle pole, zadejte do pole hledané informace a klepněte na tlačítko Další. Pokud chcete přidat uživatele do svého seznamu kontaktů, v seznamu Výsledky hledání vyberte požadovaného uživatele, klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Dokončit.

 3. Napište zprávu.

 4. Klepněte na ikonu Ikona šipky nebo stiskněte klávesu Enter.

3.2 Odeslání rychlé zprávy z klientu aplikace GroupWise

 1. Klepněte na příkaz Soubor > Nový objekt > Rychlá zpráva.

 2. Klepněte na uživatele, kterému chcete rychlou zprávu odeslat.

  nebo

  Klepněte na tlačítko Hledat uživatele, pokud chcete vyhledat uživatele, který není uveden v seznamu kontaktů.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Napište zprávu a klepněte na tlačítko se šipkou nebo stiskněte klávesu Enter.

3.3 Použití emotikon ve zprávě

 1. V otevřené konverzaci klepněte na ikonu Ikona úsměv a klepněte na obrázek, který vyjadřuje vaše pocity.

  nebo

  Vytvořte emotikonu pomocí libovolné z následujících kláves:

  Klávesy

  Emotikona

  Význam

  :) nebo :-)

  úsměv

  :( nebo :-(

  smutek

  ;) nebo ;-)

  mrknutí

  :O nebo :-O

  překvapení

  :@ nebo :-@

  rozzlobení

  :/ nebo :-/

  nerozhodnost

  :D nebo :-D

  velký úsměv

  :’( nebo :’-(

  pláč

  O:) nebo O:-)

  nevinnost

  :[ nebo :-[

  rozpaky

  :X nebo :-X

  mlčím jako hrob

  :! nebo :-!

  ani slovo

  Pokud používáte klávesy raději než výběr obrázků, obrázek emotikony se objeví po stisknutí klávesy Enter pro odeslání zprávy. Pokud si chcete při psaní zprávy připomenout zápis z klávesnice, klepněte na položky Úpravy > Emotikony.

  Pokud nechcete, aby se text automaticky měnil na obrázky, klepněte na nabídku Nástroje > Možnosti a zrušte výběr možnosti Používat obrázkové emotikony. Toto nastavení potlačuje změnu řady napsaných znaků v obrázek.

3.4 Přidání kontaktu

 1. Klepněte na možnost Přidat kontakt.

 2. Zadejte jméno přidávané osoby nebo jeho část, klepněte na tlačítko Další, klepněte na jméno v seznamu Výsledky hledání a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  nebo

  Vyberte možnost Použít toto ID uživatele, zadejte ID daného uživatele a klepněte na tlačítko Přidat.

  nebo

  Klepněte na tlačítko Upřesnit, klepněte na možnost Začíná, Obsahuje nebo Se rovná v rozevíracím seznamu vedle pole, zadejte do pole hledané informace a klepněte na tlačítko Další. Vyberte požadovaného uživatele v seznamu Výsledky hledání a klepněte na tlačítko Přidat.

3.5 Vedení skupinové konverzace

Konverzaci můžete vést s několika uživateli současně. Začněte konverzaci s jedním uživatelem a poté vyzvěte další uživatele k připojení.

 1. Poklepejte na uživatele v seznamu kontaktů.

 2. Klepněte na šipku Rozbalit vedle jména uživatele, se kterým komunikujete.

 3. Klepněte na tlačítko Pozvat další.

 4. Klepněte na uživatele v seznamu kontaktů (můžete také stisknout a podržet klávesu Ctrl a klepnout na více uživatelů), potom klepněte na tlačítko OK.

Můžete také stisknout a podržet klávesu Ctrl, klepnout postupně na několik uživatelů v seznamu kontaktů a stisknutím klávesy Enter zahájit skupinovou konverzaci.

Každý uživatel pozvaný ke konverzaci obdrží výzvu k připojení ke konverzaci.

Pokud nevidíte seznam účastníků konverzace, klepnutím na ikonu Ikona otevření Ovládacích panelů otevřete Ovládací panely.

Jakmile uživatelé schválí pozvání k připojení ke konverzaci, mohou odesílat zprávy jiným účastníkům. Uživatel nevidí zprávy odeslané před připojením ke konverzaci ani po jejím opuštění.

3.6 Změna stavu

 1. Klepněte na stavový řádek (pod panelem nabídek, kde je zobrazeno vaše jméno).

 2. Klepněte na stav, který má být zobrazován jiným uživatelům vedle vašeho jména v seznamech kontaktů.

  • Ikona stavu Online Online

  • Ikona stavu Zaneprázdněnost Zaneprázdněnost

  • Ikona stavu Nepřítomnost Nepřítomnost

  • Ikona stavu Zřejmě offline Zřejmě Offline

Můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na ikonu Ikona Messenger Online Novell Messenger v systémové oblasti (pouze systémy Windows a Linux), klepnout na položku Stav a potom klepnout na příslušný stav.

3.7 Vytvoření konverzační skupiny

Konverzační skupinu můžete vytvořit, pouze pokud vám správce udělil přístup k vytváření konverzačních skupin. Výchozí přístup vám nepovoluje vytvořit konverzační skupinu.

 1. Klepněte na položky Nástroje > Konverzační skupiny a potom klepněte na tlačítko Vytvořit.

 2. (Volitelné) Vyberte vlastníka konverzační skupiny.

  Ve výchozím nastavení je vlastníkem uživatel, který který vytváří konverzační skupinu.

 3. Zadejte název konverzační skupiny.

 4. (Volitelné) Zadejte popis a uvítací zprávu konverzační skupiny.

 5. (Volitelné) Vyberte maximální počet účastníků.

  Výchozí počet účastníků je 50 a maximální počet pro libovolnou konverzační skupinu je 500.

 6. (Volitelně) Vyberte, zda chcete konverzační skupinu archivovat.

 7. (Volitelně) Vyberte, zda chcete, aby bylo možné konverzační skupinu prohledávat.

 8. (Volitelné) Klepněte na kartu Přístup a vyberte přístupová práva pro všechny uživatele nebo konkrétního uživatele.

 9. Konverzační skupinu vytvoříte klepnutím na tlačítko OK.

3.8 Odeslání zprávy všesměrového vysílání vybraným uživatelům

 1. Klepněte pravým tlačítkem na kontakt, klepněte na tlačítko Odeslat všesměrové vysílání a pokračujte krokem krok 3.

  nebo

  Chcete-li odeslat zprávu všesměrového vysílání uživateli, který není ve vašem seznamu kontaktů, klepněte na možnost Odeslat zprávu všesměrového vysílání a pokračujte krokem krok 2.

 2. Klepněte na tlačítko Hledat uživatele, vyberte možnost Použít toto ID uživatele, zadejte ID daného uživatele a klepněte na tlačítko Přidat.

  nebo

  Klepněte na tlačítko Hledat uživatele, vyberte možnost Hledat uživatele, zadejte hledané jméno nebo jeho část a klepněte na tlačítko Další. Klepněte na požadovaného uživatele v seznamu Výsledky hledání, v případě potřeby klepněte na možnost Přidat do seznamu kontaktů a klepněte na tlačítko Dokončit.

  nebo

  Klepněte na tlačítko Hledat uživatele, potom klepněte na tlačítko Upřesnit, klepněte na možnost začíná, obsahuje nebo se rovná v rozevíracím seznamu vedle pole, zadejte do pole hledané informace a klepněte na tlačítko Další. Klepněte na požadovaného uživatele v seznamu Výsledky hledání, v případě potřeby klepněte na možnost Přidat do seznamu kontaktů a klepněte na tlačítko Dokončit.

 3. Zadejte zprávu všesměrového vysílání.

 4. Klepněte na ikonu Ikona šipky nebo stiskněte klávesu Enter.

3.9 Zobrazení osobní historie

 1. V okně konverzace a v okně konverzační skupiny nebo v okně všesměrového vysílání klepněte na nabídku Akce > Zobrazit historii.

4.0 Zdroje dokumentace

Dokumentace k programu Novell Messenger je k dispozici na webovém serveru dokumentace k programu Messenger 3.0

5.0 Právní vyrozumění

Copyright © 2003–2015 Novell, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo rozšiřována bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Ochranné známky společnosti Novell jsou uvedeny v seznamu ochranných známek a známek služeb společnosti Novell. Všechny ochranné známky jiných společností jsou majetkem příslušných vlastníků.