TeamWorks 18.2.1 – poznámky k verzi

1.0 Základní informace o produktu

TeamWorks umožňuje týmům ve vaší organizaci:

 • Zakládat projektové diskuze orientované na tým.

 • Mít konverzace v reálném čase.

 • Dynamicky sdílet soubory.

2.0 Novinky v TeamWorks 18

2.1 Novinky ve verzi 18.2.1

Vedle oprav chyb přináší TeamWorks 18.2.1 následující vylepšení:

 • Vylepšení uživatelského rozhraní webového klienta TeamWorks

 • Aktualizace OS a zabezpečení

 • Aktualizace knihovny

 • Odkaz na TeamWorks Idea Exchange ve webovém klientovi TeamWorks pro uživatele i pro správce TeamWorks (uživatele s právy správce)

2.2 Novinky ve verzi 18.2

Vedle oprav chyb přináší TeamWorks 18.2 následující vylepšení:

 • Podpora pro sdílení souborů v místnostech a jejich organizování ve složkách

 • Podpora pro společné úpravy prostřednictvím zařízení Micro Focus Content Editor

 • Podpora pro SLES 15 SP1

 • Aktualizace klíčové architektury

 • Nové nebo renovované uživatelské rozhraní pro webové a mobilní klienty

2.3 Novinky ve verzi 18.1.1

Vedle oprav chyb přináší TeamWorks 18.1.1 následující vylepšení:

 • Podpora pro NetIQ Authentication Manager.

 • Aktualizované knihovny

 • Aktualizované uživatelské rozhraní

 • Lepší spolehlivost, použitelnost a přístupnost

2.4 Novinky ve verzi 18.1

Vedle oprav chyb přináší TeamWorks 18.1 následující vylepšení:

 • Zmínky/označení uživatelů, aby byli na příspěvek upozorněni

 • Aktualizace klíčové architektury

 • Lepší e-mailová oznámení

 • Podpora pro SLES 15

 • Zlepšení výkonu.

3.0 Poznámky k instalaci

Předpoklady pro úspěšné nasazení TeamWorks:

 1. Máte plně nakonfigurovanou službu DNS v síti. Viz kapitola Známé problémy.

 2. Nasazení jste předem naplánovali pomocí průvodce TeamWorks 18.2.1 – osvědčené postupy pro plánování nasazení TeamWorks spolu s pracovním sešitem plánování TeamWorks 18.

 3. TeamWorks nasadíte podle pokynů v GroupWise TeamWorks 18.2.1: Instalační příručka a nasazení.

4.0 Problémy s instalací/upgradem

Nejsou žádné známé problémy s instalací/upgradem.

5.0 Známé problémy

 • Bezpečnostní mechanismus HSTS může způsobovat problémy s přístupem: Prohlížeče mohou občas zablokovat přístup k TeamWorks a zobrazit chybovou zprávu, že příčinou je mechanismus HSTS (HTTP Strict Transport Security).

  Příkladem může být, když správce ponechá dlouho otevřenou kartu s možnostmi správy a prohlížeč náhle zobrazí chybovou zprávu mechanismu HSTS a začne tohoto webového klienta blokovat.

  Nejedná se o chybu webového klienta TeamWorks, ale je to samozřejmě frustrující.

  S řešením těchto potíží vám může pomoci jedna nebo více z následujících akcí:

  • V přístupové adrese URL v nástroji pro správu nahraďte název DNS IP adresou zařízení.

  • Vymažte mezipaměť prohlížeče a pak ho restartujte.

  • Vymažte nebo vypněte nastavení HSTS v prohlížeči.

   Pokud potřebujete pomoci, zkuste na webu vyhledat rady, jak vymazat nebo vypnout HSTS.

 • V síti musí běžet služby DNS: Před nasazením TeamWorks musí v síti, kterou TeamWorks používá, běžet plně nakonfigurovaný server DNS. Jinak úvodní konfigurace serveru skončí selháním.

 • Názvy DNS zařízení Search a All-in-One nesmí začínat číslem: Pokud během úvodního nasazení zařízení Search a All-in-One zadáte název DNS, který začíná číslem, instalace zařízení selže a bude nutné ji opakovat.

  Společnost Micro Focus plánuje vyřešit tento problém v některé budoucí aktualizaci.

 • Uživatelská hesla účtů služeb vyžadují znaky ASCII: Během úvodního nastavení služby TeamWorks musíte při nastavování hesel pro účty služeb TeamWorks v následujícím seznamu používat jen znaky ASCII:

  • svcs-user
  • svcs-admin

  Společnost Micro Focus plánuje vyřešit tento problém v některé budoucí aktualizaci.

 • Název databáze – nesmí obsahovat pomlčku: Pokud v názvu databáze použijete pomlčku, databázi se nepodaří vytvořit.

  V takovém případě musíte použít tlačítko Zpět, vrátit se do pole názvu a tento název změnit.

 • Řešení problému se zamčeným účtem: Když dojde k uzamčení účtu kvůli příliš mnoha neúspěšným pokusům o přihlášení, správce může uživateli obnovit heslo a restartovat TeamWorks, jak je popsáno v této technické dokumentaci.

  Alternativně se uživatel může zkusit znovu přihlásit po 30 minutách.

  Společnost Micro Focus plánuje implementovat mechanismus Captcha pro obnovení hesel v některé budoucí verzi.

 • Uživatelé se nemohou ověřit: Pokud se vaši uživatelé nemohou ověřit a v protokolu appserver.log vidíte záznamy podobné následující chybě, zkontrolujte přístup k databázi PostgreSQL. Také zkontrolujte volné místo na disku na /vastorage.

  2017-07-10 11:08:41,789 WARN [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - SQL Error: 0, SQLState: 53100
  2017-07-10 11:08:41,789 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
  2017-07-10 11:08:41,790 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [com.novell.teaming.module.authentication.impl.PlusAuthenticationProviderModule] - Authentication failure for [mclark]
  org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate operation: could not get next sequence value; SQL [select nextval ('ss_loginaudit_id_sequence')]; ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
 • Nahrávání připojených souborů – omezení pro názvy: Ve webovém klientovi TeamWorks se soubor přílohy nenahraje, pokud název souboru obsahuje některé z následujících prvků:

  • Znak libry nebo hashtag (#)

  • Znak stříšky (^)

  • Ampersand (&)

  • Dopředné lomítko (/) (pouze Macintosh, protože názvy souborů ve Windows tento znak obsahovat nemohou)

 • Certifikáty podepsané svým držitelem nejsou podporovány: Používání certifikátů zařízení podepsaných svým držitelem k zabezpečení připojení zařízení není podporováno. Nemůžete tedy například poskytnout požadované zabezpečené připojení mezi zařízeními TeamWorks a Content Editor použitím certifikátů podepsaných svým držitelem. Místo toho jsou požadovány certifikáty vydané v oboru důvěryhodnou certifikační autoritou.

 • Problémy připojení Content Editoru: Jsou dva známé problémy s připojením:

  • Dokument se stane neaktivní: Když je spojení mezi TeamWorks a Content Editorem přerušeno, upravovaný dokument zešedne a není možné dělat další úpravy. Tento problém lze často odstranit tak, že v prohlížeči kliknete dvakrát nebo třikrát na tlačítko zpět.

  • Dokument se nenačte: Pokud TeamWorks registruje aktivní připojení Content Editoru v době, kdy je editor ve skutečnosti nedostupný, TeamWorks nesprávně zobrazí možnost Upravit jako dostupnou. Nicméně dokument se pak nenačte a zobrazí se chyba. Kliknutím na tlačítko zpět v prohlížeči znovu načtete pracovní oblast Soubory a složky.

6.0 Dokumentace

Dokumentaci TeamWorks naleznete zde.