Nejčastější dotazy k produktu Micro Focus Vibe Desktop

Co potřebujete vědět

Aplikace Micro Focus Vibe Desktop byla vytvořena tak, aby její používání bylo co nejjednodušší. Můžete se však setkat s určitými typy chování, na které chceme upozornit, abychom vám ušetřili čas a pomohli předejít možným nejasnostem:

Když uložím dokument a znovu ho otevřu, neobsahuje provedené změny. Proč?

Vaše změny byly pravděpodobně uloženy jako místní kopie dokumentu (název_souboru (vaše_jméno má konfliktní kopii – datum).doc). Informace o příčině tohoto chování a řešení naleznete v následující položce.

Proč má můj soubor název název_souboru (vaše_jméno má konfliktní kopii – datum).doc?

Pokud je dokument v jednom okamžiku upravován v různých umístěních, bude s původním názvem uložen a nahrán na portál Vibe pouze soubor uložený a zavřený jako první. Další verze souboru budou uloženy a nahrány na portál Vibe s jinými názvy. Komentáře souboru a informace o sdílení budou zachovány pouze u původního souboru.

Proč se mé změny nesynchronizují s portálem Vibe?

Existuje několik možných důvodů: dokument je stále otevřen ve vašem počítači, jiný uživatel soubor upravil a soubor je uzamčen, portál Vibe je aktuálně nedostupný, soubor se zatím nesynchronizoval (frekvenci synchronizace souborů z aplikace Vibe Desktop na portál Vibe konfiguruje správce portálu Vibe) a celá řada dalších důvodů. Pokud nedokážete zjistit, proč se dokument nesynchronizuje, zkontrolujte část Poslední aktivita v konzoli Vibe Desktop (postup najdete v příručce Micro Focus Vibe Desktop pro systém Windows – stručný úvod nebo v příručce Micro Focus Vibe desktop pro počítače Mac – stručný úvod).

Proč nemohu synchronizovat složku blogu (nebo jiný typ složky portálu Vibe než mé složky Soubory a Galerie obrázků)?

Můžete synchronizovat pouze ty složky portálu Vibe, které vyžadují jedinečné názvy souborů. Složky Soubory a Galerie obrázků vyžadují ve výchozím nastavení jedinečné názvy souborů. Ostatní složky, jako například Blog a Wiki, ve výchozím nastavení jedinečné názvy souborů nevyžadují. Pokud chcete synchronizovat tyto typy souborů, přečtěte si postup v příručce Micro Focus Vibe Desktop pro systém Windows – stručný úvod nebo v příručce Micro Focus Vibe Desktop pro počítače Mac – stručný úvod.

Když se pokusím přetažením zkopírovat dokument z plochy do aplikace Vibe Desktop, dokument se z plochy přesune. Proč?

Jde o běžné chování systému Windows v případě, kdy se plocha a synchronizovaná složka nacházejí na stejné jednotce (například C:). Chcete-li soubor zkopírovat, přidržte při přetažení klávesu CTRL.

Jak změním frekvenci synchronizace souborů?

Interval synchronizace může změnit pouze správce portálu Vibe. Výchozí nastavení je každých 15 minut.

1.0 Právní vyrozumění

Informace o právních upozorněních, ochranných známkách, prohlášeních o omezení odpovědnosti, zárukách, omezeních exportu a dalších omezeních použití, právech vlády USA, patentových zásadách a splnění požadavků na FIPS najdete na webové stránce https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus