5.1 Vytvoření nové složky

Micro Focus Vibe umožňuje vytvářet složky a podsložky v libovolném pracovním prostoru nebo složce, ke kterým máte dostatečná oprávnění.

 1. Zobrazte pracovní prostor nebo složku, ve které si přejete vytvořit novou složku.

 2. Klikněte vedle názvu pracovního prostoru na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Nová složka.

  nebo

  Pokud chcete vytvořit podsložku, klikněte vedle názvu složky na ikonu Konfigurovat a potom klikněte na možnost Nová složka.

  Zobrazí se stránka Přidat novou složku.

 3. Zadejte následující informace:

  Název složky: Zadejte název složky.

  Pokud ponecháte pole prázdné, bude složka nazvána výchozím názvem složky. Například složka diskuze se bude jmenovat Diskuze.

  Složka: Vyberte typ složky, který si přejete vytvořit.

 4. Klikněte na tlačítko OK.