5.5 Obnovení složky z koše

Složku, kterou jste předtím přesunuli do koše, je možné v systému Micro Focus Vibe obnovit v původním umístění.

 1. Přejděte do složky nebo do pracovního prostoru, ve kterém se složka nacházela před přesunutím do koše.

  Pokud chcete například obnovit složku blogu, která se nacházela ve vašem osobním pracovním prostoru, přejděte do svého osobního pracovního prostoru.

  DOPORUČENÍ:Pokud si přejete zobrazit vše, co bylo v portálu Vibe smazáno, zobrazte nejvyšší úroveň pracovních prostorů. (Ve výchozím nastavení je to kořenový adresář Domovský pracovní prostor.)

 2. Na navigačním panelu klikněte na ikonu Koš .

  Zobrazí se stránka Koš s přehledem všech pracovních prostorů, složek a záznamů, které byly odstraněny z aktuálního pracovního prostoru nebo složky. Položky, které byly z koše vysypány, se v seznamu nezobrazují, protože je již nelze obnovit.

 3. Vyberte složku, kterou chcete obnovit.

 4. Klikněte na tlačítko Obnovit.

  Složka se obnoví v původním umístění. Obsah složky se ale automaticky neobnoví.

Další informace o zrušení odstranění položek najdete v kapitole Restoring Items from the Trash (Obnovení položek z koše) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.