5.16 Konfigurace počtu záznamů zobrazovaných na stránce složky

Můžete vybrat počet záznamů na stránku, který se má zobrazovat v jednotlivých složkách na portálu Micro Focus Vibe.

  1. Klikněte na svoje jméno ve formě odkazu v pravém horním rohu rozhraní Vibe a potom klikněte na ikonu Osobní předvolby .

    Zobrazí se dialogové okno Osobní preference.

  2. V poli Záznamů na stránku složky určete maximální počet záznamů, který se má zobrazovat na jednotlivých stránkách na portálu Vibe.

    Výchozí nastavení je 25.

  3. Klikněte na tlačítko OK.