3.0 Afinstallation af Filr Desktop-programmet

Luk alle åbne Filr-filer og -programmer, før du afinstallerer Filr Desktop-programmet.

Afinstallation af Filr Desktop-programmet:

 • Fjerner alle Filr-programfiler og -konfigurationsdata.

 • I forbindelse med afinstallationen flyttes tidligere downloadede og synkroniserede filer og mapper til følgende mappe:

  /home/brugernavn/Filrmappenavn-og-tidsstempel

  hvor tidsstempel er filr-afinstalleringsdato i formatet åååå_mm_dd__tt_mm_ss.

  Eksempel: home/brugernavn/Filr2017_10_26__18_27_19

  Du kan slette mapperne, hvis du ikke længere har brug for dem. Filerne og mapperne findes dog stadig på Filr-serveren.

Sådan afinstallerer du Filr Desktop-programmet:

 1. Start kommandolinje-terminal.

 2. Kør følgende kommando som rodbruger:

  sudo /opt/novell/filr/bin/filrClient --uninstall

VIGTIGT!Hvis du vælger at afinstallere Desktop-programmet, når diskplads på desktopcomputeren er meget lille (omkring 200 MB), vil afinstalleringen måske ikke fjerne følgende RPM'er:

 • filr-linux-desktop

 • filr-linux-desktop-nautillus

For at udføre en ren afinstallation udføres følgende trin for manuelt at fjerne RPM'er:

 1. Start en terminal.

 2. Kør følgende kommandoer som rodbruger:

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautillus

  • #sudo rm -r /tmp/filr-installed