Produktbemærkninger til Filr 3 Desktop-programmet

Juni 2018

Filr 3 Desktop-programmet indeholder nye funktioner, forbedrer anvendeligheden og løser adskillige tidligere problemer.

Mange af disse forbedringer blev foretaget som en direkte reaktion på forslag fra vores kunder. Tak, fordi vi måtte låne din tid og for værdifuld input. Vi håber, at du fortsat vil hjælpe os med at sikre, at vores produkter imødekommer alle dine behov.

Dokumentationen til dette produkt er tilgængelig på Novell-webstedet i HTML- og PDF-format på en side, der ikke kræver, at du skal logge på. Hvis du har forslag til forbedringer af dokumentationen, kan du klikke på kommentarfunktionen nederst på en vilkårlig side i HTML-versionen af dokumentationen til Filr Desktop-programmet, som er udgivet på webstedet med dokumentation til Filr 3.

Følgende afsnit indeholder de nøglefunktioner, der findes i denne version. Se følgende vejledninger for flere oplysninger:

1.0 Nyheder i Filr 3.4 Desktop-programmet

1.1 Download af vedhæftede filer i e-mails uden godkendelse via Outlook-plugin

Når en e-mail blev sendt til en ekstern bruger i tidligere udgaver af Filr, skulle den eksterne bruger tilmelde sig Filr for at kunne downloade de vedhæftede filer.

Fra Filr 3.4 og frem kan Filr-administratoren aktivere en indstilling, som giver eksterne brugere tilladelse til at downloade de vedhæftede filer uden at tilmelde sig Fil.

1.2 Standardudløb af nye og ændrede delinger til 30 dage

Denne funktion angiver standardudløbet for delinger af brugerens filer og mapper til 30 dage. Indstillingen Aldrig er stadig tilgængelig, men det er ikke længere standardindstillingen.

1.3 E-mail-meddelelse og rapport over adgang til deling i forbindelse med adgang til delinger (kun licenser af typen Advanced Edition)

Personen, der deler, modtager en e-mail-meddelelse, når den person, der deles med, åbner filen første gang. I forbindelse med mapper modtages der en e-mail-meddelelse, når en fil fra en delt mappe åbnes første. Der modtages ingen notifikation om omdøbning, sletning eller tilføjelse af en fil til den delte mappe.

Denne funktionalitet er tilgængelig for:

 • Brugere, der har en licens til Filr 3.4 Advanced Edition

 • Filer eller mapper, der deles med Filr 3.4 eller nyere

E-mail-meddelelsen indeholder følgende oplysninger:

<sharee> has accessed <name of file> on <Filr access time> from the IP address <IP of sharee device>. To view the access details of all the users, click here 

For eksempel:

Albert has accessed filr.doc on Wednesday, June 13, 2018 2:53:13 PM from the IP address 172.16.16.132. To view the access details of all the users, click here 

Når der klikkes på click here (klik her) vises rapporten over adgang til deling. Rapporten indeholder detaljer over alle brugere, der har haft adgang til den bestemte deling. Brugerne kan få adgang til denne rapport via vinduet Deling i den pågældende fil eller mappe.

Rapporten over adgang indeholder følgende oplysninger:

 • Bruger: Navnet på den bruger, der har haft adgang til delingen

 • IP-adresse: IP-adressen på den enhed, der blev brugt til at adgang til delingen

 • Tidspunkt for første adgang: Dato, tidspunkt og tidszone for første gang, der blev opnået adgang til delingen. Der modtages ingen oplysninger, når der opnås adgang til delingen igen.

 • Gruppe: Hvis brugeren har delt med en gruppe, vises navnet på den gruppe, som brugeren er en del af.

1.4 Mulighed for at finde landestandard for brugeren

Filr kan nu finde landestandarden for brugeren og vise Filr-webbrugergrænsefladen på det sprog, brugeren har angivet. Hvis browsersproget ikke understøttes af Filr, bruges det sprog, som er angivet på Filr-serveren, som standard. Hvis du vil ændre det til et understøttet sprog, skal du se under Ændring af din profil i Filr: Vejledning til brugeradgang.

1.5 Linux-klienten på Ubuntu (Technical Preview)

Filr 3.4 introducerer nu support af Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) på din Linux-desktop.

Hvis du vil installere Filr Linux-klienten på Ubuntu, skal du bruge bash shell: sudo bash filrClient.sh --install

2.0 Nyheder i Filr 3.3 Desktop-programmet

2.1 Understøttelse af platforme

Filr 3.3 understøtter Mac OS X 10.13 (High Sierra) og Mac OS X 10.12 (macOS Sierra).

Platforme, der ikke understøttes: Mac OS X 10.11 (El Capitan).

2.2 Få adgang til Filr-filer og -mapper fra en Linux desktop

Filr 3.3 giver teknisk forhåndsvisning af Linux Desktop-program. Du kan nu nemt få adgang til og synkronisere alle dine Filr-filer og -mapper fra din Linus desktop.

For flere oplysninger, se Desktop Application Guide for Linux (vejledning til Desktop-program til Linux).

3.0 Nyheder i Filr 3.2 Desktop-programmet

3.1 Support af Advanced Authentication for LDAP-brugere

Filr 3.2 introducerer support af Advanced Authentication for brugere af Filr Desktop, som er synkroniseret med LDAP. En LDAP-bruger bliver bedt om yderligere godkendelse ud over standardgodkendelsen med brugernavn og adgangskode, når vedkommende skal logge på Filr Desktop, forudsat at Filr-administratoren har aktiveret multifaktorgodkendelse på Filr-serveren.

Denne funktionalitet findes kun i Filr Advanced Edition.

3.2 Integration med Microsoft Office som en lagertjeneste

Filr gør det muligt at arbejde med filer, der findes på en Filr-server, direkte fra et Microsoft Office 2013- og 2016-program som f.eks. Word, Excel eller PowerPoint. Fra Microsoft Office-programmet kan du nemt finde en fil, der er placeret på en Filr-server, åbne dokumentet, redigere det og derefter igen gemme det på Filr-serveren.

3.3 Support af TLS 1.2

Filr 3.2 introducerer support af TLS 1.2 for at forbedre sikkerheden ved kommunikation mellem Filr Desktop-klienter og Filr-serveren.

3.4 Undgå at brugere redigerer uploadede filer, der er blacklistet eller ikke hvidlistet

Filr 3.2 forbedre funktionaliteten til blokering af filtyper for at forhindre, at Filr-brugere redigerer en fil, der allerede er uploadet, hvis filen er af en type, som enten er blacklistet eller ikke er opført på hvidlisten.

4.0 Nyheder i Filr 3.1 Desktop-programmet

4.1 Tillade eller forhindre, at filer bliver uploadet

Filr-administratoren kan nu tillade eller blokere de filtyper, som Desktop-brugere kan uploade.

Hvis Filr-administratoren har begrænset upload af en filtype, blokeres ethvert forsøg på at uploade den begrænsede filtype. Der vises en fejlmeddelelse på siden Seneste aktivitet i desktopkonsollen, og en boblebesked vises på desktoppen, hvis Filr-administratoren har tilladt boblebeskeder. Se under Uploading a File (Upload af en fil) i Vejledning til Filr Desktop-programmet til Windows og Vejledning til Filr Desktop-programmet til Mac.

4.2 Aktivering eller deaktivering af desktopboblebeskeder

Filr-administratorer kan nu aktivere eller deaktivere boblebeskeder på desktopklienten.

Hvis Filr-administratoren har deaktiveret boblebeskeder, kan du bruge Filr Desktop-konsollen til at få vist oplysninger om beskederne og udføre nødvendige handlinger. Se under Boblebeskeder vises muligvis ikke i Vejledning til Filr Desktop-programmet til Windows og Vejledning til Filr Desktop-programmet til Mac

5.0 Nyheder i Filr 3.0 Desktop-programmet

Følgende afsnit indeholder de nøglefunktioner, der findes i denne version. Du kan finde yderligere oplysninger i Vejledning til Filr Desktop-programmet til Windows og Vejledning til Filr Desktop-programmet til Macwebstedet med dokumentation til Filr 3.

5.1 Deling af mapper i netmapper

Med Filr 3.0 forbedres deling af netmapper, så man udover at kunne dele filer også kan dele mapper. Brugere kan nu dele mapper i deres tildelte netmapper ved hjælp af en Filr-klient (web, mobil, desktop) efter eget valg, hvis deres Filr-administrator har givet tilladelse til det.

5.2 Tilpasning af branding for Desktop-programmet

Filr-administratoren kan nu ændre Desktop-programmets udseende, så det passer til din virksomheds profil og identitet. Brandingændringerne træder ikke i kraft på din desktop, før du logger af og logger på Desktop-programmet igen. Se under Tilpasning af branding for Desktop-programmet i Vejledning til Filr Desktop-programmet til Windows og Vejledning til Filr Desktop-programmet til Mac.

5.3 Rebranding fra Novell til Micro Focus

Filr 3.0 Desktop-programmet er blevet rebrandet fra Novell Filr til Micro Focus Filr.

5.4 Ændring af levetiden for cachelagrede filer

Desktopbrugere kan ændre levetiden for cachelagrede filer, når deres Filr-administratorer har givet dem tilladelse til det. Se under Fjernelse af cachelagrede filer i Vejledning til Filr Desktop-programmet til Windows og Vejledning til Filr Desktop-programmet til Mac..

5.5 Understøttelse af platforme

Filr 3.0 understøtter Mac OS X 10.12 (macOS Sierra).

6.0 Understøttede miljøer

Følgende platforme understøttes:

Windows

 • Windows 10, 8.1, 7 SP1

Linux

 • Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus)

  Understøtter et grafisk Unity-desktopmiljø

 • SLED 12 SP3

  Filr understøtter kun standard GNOME grafisk dekstopmiljø, der leveres med SLED 12 SP3.

Macintosh

 • OS X 10.13 (High Sierra)

 • OS X 10.12 (macOS Sierra)

7.0 Download og installation af Filr Desktop-programmet

Du kan finde filere oplysninger om at downloade og installere Filr 3.0 Desktop-programmet på Download og installation af Filr Desktop-program i følgende vejledninger:

8.0 Opgradering til Filr 3.0 Desktop-programmet

Du kan opgradere Filr Desktop-programmet fra version 2.0 til 3.0.

VIGTIGT!Før du opgraderer Windows Desktop-programmet, skal du gøre følgende for at afslutte Filr-klienten:

 1. Tryk på Shift, og hold den nede. Højreklik derefter på Filr-ikonet på Windows-proceslinjen.

 2. Klik på Afslut.

Hvis du opgraderer Filr Desktop-programmet, mens der kører en tidligere version, vises overlejringsikonerne muligvis ikke. Du kan finde flere oplysninger om dette problem under Overlejringsikonerne vises muligvis ikke efter opgradering af Filr Desktop-programmets version.

9.0 Kendte problemer

Følgende problemer undersøges i øjeblikket:

9.1 Almindelige problemer

Følgende problemer gælder for både Windows- og Macintosh-platforme:

Forsøg på at logge på Filr Desktop-klienten med brug af forkert adgangskode omdirigerer brugeren til logonsiden til Advanced Authentication

Hvis du angiver en forkert adgangskode, når du logger på Filr-serveren, som har aktiveret avanceret godkendelse, vises ingen fejlmeddelelse, og du omdirigeres til Advanced Authentication-logonsiden. Når du indtaster Advanced Authentication-logonoplysninger, omdirigeres du til Filr-logonsiden med en fejlmeddelelse om, at du har angivet forkert adgangskode.

Ikke-synkroniseret tilstand i desktopklienten ved omdøbning af en mappe i webklienten, hvor kun store og små bogstaver ændres

Når du omdøber en mappe i Filr-webklienten og kun ændrer store og små bogstaver (hvis du f.eks. omdøber marketing til Marketing), bliver ændringen ikke synkroniseret med Filr-desktopklienten, og desktopklienten viser mappen i en ikke-synkroniseret tilstand.

For at synkronisere mappen, skal du omdøbe mappen i webklienten og ændre mere end store og små bogstaver (f.eks. ved at omdøbe Marketing til Marketing_Noter).

Lokationen for installationen må ikke være en mappe, der indeholder udvidede tegn

Når du installerer Filr Desktop-programmet, må den mappe, du installerer programmet i, ikke indeholde udvidede tegn i navnet.

E-mailadresser i dialogboksen Del må ikke indeholde udvidede tegn

Når du angiver en e-mailadresse i dialogboksen Del, som indeholder udvidede tegn (f.eks. en apostrof), vises en fejlmeddelelse om, at elementet ikke kan deles med den pågældende bruger.

Kan ikke kommentere på eller hente fillink til dokumenter, der er oprettet med Apple iWork-programmer

Når du bruger Filr Desktop-programmet, kan du ikke kommentere på eller hente fillink til dokumenter, der er oprettet med et Apple iWork-program, f.eks. Pages og Keynote.

Det er en teknisk begrænsning, fordi filer, der er oprettet med Apple iWork-programmer, gemmes som mapper, og Filr understøtter ikke udførelsen af disse handlinger på mapper.

Genvejsmenuen og de overlejrede ikoner kan ikke ses under redigering af Filr-lagerlokationen

Hvis du ændrer placeringen for lagring af Filr-filer, vises genvejsmenuen og de overlejrede ikoner ikke.

Løsning: Afslut og genstart desktopklienten.

Arbejde med en fil via tredjepartsprogrammer kan udløse automatisk download af andre filer

Hvis du bruger tredjepartsprogrammer, f.eks. Microsoft Office til at åbne en fil eller LibreOffice til at gemme en fil, downloades en eller flere filer i den mappe, der indeholder denne fil, måske automatisk.

Der kan ikke oprettes en fil eller mappe i en SharePoint-onlinenetmappe

Hvis du forsøger at oprette en fil eller mappe i en SharePoint-onlinenetmappe, oprettes filen eller mappen ikke.

Løsning: Gør mindst én fil i netmappen offline, og opret derefter filen eller mappen.

9.2 Linux-problemer

Følgende problemer gælder for Linux-platforme:

Kan ikke starte Linux desktop-konsol efter geninstallering af Desktop-program

Hvis du geninstallerer Filr på en desktop, hvor Filr ikke er blevet afinstalleret helt, kan Filr desktop-konsollen ikke starte. Dette kan være fordi nogle af Filr RPM'erne ikke er blevet fjernet helt fra desktopcomputeren på grund af for lidt harddiskplads (omkring 200 MB) på computeren under afinstallationen.

Løsning: Gør følgende for at udføre en ren afinstallation og geninstaller derefter klienten:

 1. Start en terminal.

 2. For at udføre en ren afinstallation, kør følgende kommando som rodbruger:

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautillus

  • # sudo rm -r /tmp/filr-installed

 3. For at geninstallere Linux-klienten, kør følgende kommando som en rodbruger:

  sudo sh filrClient.sh --install

Kan ikke starte Linux Desktop-program

Når du bruger GUI til at starte Filr Desktop-programmet, vil programmet muligvis ikke starte og der vil ikke blive vist nogen meddelelse i brugergrænsefladen. Det sker, fordi der kun kan være en version af programmet åben på en gang, og en version af Desktop-programmet er muligvis allerede åben.

Løsning: Før du starter en ny version af programmet, skal du lukke den eksisterende version af programmet.

Redigering af filer ved hjælp af VI Editor synkroniserer ikke automatisk til Filr-server

Hvis du redigerer en fil ved hjælp af vi editor, synkroniserer filen ikke automatisk til Filr-serveren.

Løsning: Når du har redigeret en fil ved hjælp af vi editor, skal du manuelt synkronisere filen til Filr-serveren.

Overlejrede ikoner vises ikke for nogle filtyper

Nogle af filerne viser ikke overlejrede ikoner. Dette omfatter:

 • Filer med endelserne .sql, .pcap, .png, .accdb, .aspx, .cer, .one, eller.pub

 • Filnavne uden nogen endelse

Dette er en kendt begrænsning i Nautilus.

Filr-ikon vises muligvis ikke korrekt under første logon

Filr-ikonet i meddelelsesområdet ser ud til at være beskåret under første logon i klientprogrammet. Men ikonet vises korrekt, når du genstarter Filr eller logger på desktoppen igen.

Handlinger udført i en undermappe eller en omdøbt mappe synkroniseres ikke automatisk

Hver gang du udfører en handling i en undermappe eller den omdøbte mappe, skal du manuelt synkronisere filer og mapper.

Kan ikke tilføje Netmapper til synkroniseringsdata til computer

Hvis din Filr-administrator deaktiverer synkronisering af netmappedata til din desktopcomputer, efter du har brugt Linux Desktop-programmet til manuelt at konfigurere netmapper til synkronisering af data til din computer, vil de netmappedata, der allerede er blevet synkroniseret til din computer, blive fjernet fra computeren under næste planlagte eller manuelle synkronisering. Hvis du vælger at gen-tilføje netmappe til synkronisering efter din Filr-administrator har aktiveret synkronisering af netmappedata til din desktopcomputer, bliver netmappen ikke tilføjet.

Løsning: Gør følgende for at føje netmappe til synkronisering igen:

 1. Log ud af Filr.

 2. Slet biblioteket .novellfilr fra dit hjemmebibliotek.

 3. Log på Filr igen.

9.3 Macintosh-problemer

Følgende problemer gælder for Macintosh-platforme:

Flytning af Filr-programfilen fra standardbiblioteket (/Programmer) på Mac medfører fejl

Filr-programfilen (Filr.app) fungerer ikke korrekt, hvis den flyttes fra den lokation, hvor den som standard installeres, /Programmer.

Overlejrede ikoner og genvejsmenuen vises måske ikke på en Mac-computer

De overlejrede ikoner og genvejsmenuen vises måske ikke i følgende scenarier:

 • Når du har opgraderet Filr Desktop-klienten.

 • Når du redigerer oplysningerne om brugerkontoen eller Filr-lagerplaceringen.

Løsning: Genstart Filr Desktop-klienten. Hvis de overlejrede ikoner stadig ikke kan ses, kan du gøre et af følgende:

 • Åbn Systemindstillinger, fjern markeringen i indstillingen Filr > Finder, og markér den igen. Genstart derefter Finder.

 • Genstart computeren.

Det kan tage et stykke tid at få vist filer på en Mac-computer

Når du første gang navigerer gennem en mappe i Filr-området på en Mac-computer, kan du opleve en forsinkelse med visning af filerne i mappen.

Løsning: Klik på en anden Filr-mappe, og klik derefter på denne mappe igen.

Flere Filr-ikoner i Favoritter på en Mac-computer

Når du installerer Filr på en Mac-computer, vises der flere Filr-ikoner i Favoritter.

Løsning: Du mister ingen funktionalitet. Log af computeren, og log på igen.

Fotobiblioteket gemmes ikke på Filr-lokationen på en Mac-computer

Hvis du bruger programmet Fotos på en Mac-computer til at oprette et fotobibliotek, kan du ikke gemme biblioteket på Filr-lokationen.

Søgning i en mappe, der indeholder programfiler på en Mac-computer, medfører, at programfilerne downloades

Hvis du søger i en mappe, der indeholder .app-filer, på en Mac-computer, downloades alle .app-filerne i mappen automatisk.

Når der klikkes på boblebeskeder på en Mac 10.12-computer, kan den handling, der er forbundet med beskeden, ikke udføres

Når du klikker på boblebeskeden på en Mac 10.12-computer, kan den handling, der er forbundet med beskeden (f.eks. udføre systemadvarsler, synkronisere ændringer i kø eller åbne en webside) ikke udføres. Brug Filr Desktop-konsollen til at få vist oplysninger om beskeden og udføre den relevante handling.

9.4 Windows-problemer

Følgende problemer gælder for Windows-platforme:

Filer og mapper synkroniseres ikke, hvis den fuldstændige sti overstiger 225 tegn på Windows

Hvis den fuldstændige sti til en fil eller mappe i Windows-filsystemet overstiger 225 tegn, synkroniseres filen eller mappen ikke med Filr Desktop-programmet.

Den fuldstændige sti inkluderer alle tegn i stien, f.eks. C:\Brugere\brugernavn\Filr\Mine filer\Mødenoter osv.

Systemadvarsler vises ikke på en Windows 10-computer

På en Windows 10-computer vises systemadvarsler ikke. Men advarslerne vises under fanen Systemadvarsel.

Løsning: Genstart computeren.

Der vises en forkert fejlmeddelelse, når der flyttes store filer

Når du flytter Windows-filer, der er større end 1 GB, fra ét Filr-område til et andet Filr-område, vises fejlmeddelelsen Adgang nægtet, som er forkert. Ignorer meddelelsen, og klik på Annuller for at lukke meddelelsen.

Når Windows-onlinefiler eller -mapper flyttes fra Filr til et område uden for Filr, kopieres de

Når du flytter Windows-onlinefiler eller -mapper fra Filr-dataområdet til et dataområde uden for Filr, kopieres filerne eller mapperne fra kildelokationen til destinationslokationen.

Filer kan ikke startes ved hjælp af Metro-apps på Windows 8.1

Hvis du dobbeltklikker på en fil for at starte filen i standardprogrammet på en Windows 8.1-computer, kan filen ikke startes. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på en onlinemusik- eller -filmfil for at afspille den i Xbox-afspilleren, kan files ikke afspilles.

Løsning: Brug et ofte anvendt program til at starte filen. Brug f.eks. en ofte anvendt medieafspiller, f.eks. Windows Media Player, til at afspille musik- eller filmfilen.

Attributterne for en offlinefil kan ikke nulstilles til standardindstillingen

Hvis du ændrer attributten for en offlinefil, angives attributten. Men egenskabsdialogboksen for filen afspejler ikke ændringen. Så du kan ikke nulstille attributten til standardattributten. Hvis du f.eks. angiver attributten for en fil til Skrivebeskyttet, bliver indstillingen Skrivebeskyttet i egenskabsdialogboksen for filen ikke valgt. Så du kan ikke nulstille attributten for denne fil.

De overlejrede statusikoner viser fejlagtigt filer og mapper som I kø

Når du flytter eller kopierer en fil eller mappe til roden i området Delt med mig i Filr Desktop-programmet til Windows, viser de overlejrede statusikoner fejlagtigt filen eller mappen som I kø til synkronisering. Det er ikke muligt at flytte eller kopiere en fil eller mappe til roden i området Delt med mig, og filerne og mapperne kan derfor ikke synkroniseres. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvilke mapper der synkroniseres, under Hvilke mapper synkroniseres i Vejledning til Filr Desktop-programmet til Windowswebstedet med dokumentation til Filr 3.

Du kan fjerne statussen I kø ved at fjerne de filer eller mapper, der er i kø, fra roden i området Delt med mig.

Overlejringsikonerne vises muligvis ikke efter opgradering af Filr Desktop-programmets version

Hvis du opgraderer Filr Desktop-programmet, mens der kører en tidligere version, vises overlejringsikonerne muligvis ikke.

Løsning: Genstart Stifinder.

Windows-desktopcomputere hænger muligvis efter opgradering af Desktop-programmet

Når du opgraderer Filr Desktop-programmet på en Windows-desktopcomputer, hænger klientinstallationsprogrammet muligvis.

Løsning: Udfør følgende trin:

 1. Afslut klientinstallationsprocessen manuelt:

  1. Start Windows Jobliste.

  2. Højreklik på processen msisexec.exe*32, og klik derefter på End Process Tree (Afslut procestræ).

 2. Genstart computeren.

 3. Start opgraderingsprocessen igen, og følg systemprompterne for at fuldføre opgraderingen.

10.0 Juridisk meddelelse

Copyright © 2018 Micro Focus eller et af de associerede selskaber.

Du kan finde oplysninger om juridiske meddelelser, varemærker, ansvarsfraskrivelser, garantier, eksportrestriktioner og andre restriktioner, U.S. Government-rettigheder, patentpolitikker og overholdelse af FIPS på https://www.microfocus.com/about/legal/.