6.6 Ændring af standardadfærden, når der klikkes på et filnavn

Når du klikker på et filnavn, er standardadfærden enten at downloade filen og åbne den i det relevante program eller åbne den i en ny browserfane, afhængigt af filtypen.

Sådan ændres denne funktionsmåde:

 1. Klik på dit linkede navn i øverste højre hjørne af en vilkårlig Filr-side.

 2. Klik på Personlig opsætning.

 3. På rullelisten ud for Når du klikker på en fil skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Download eller åbn filen: Filerne downloades eller åbnes i en ny browserfane. (Dette er standardindstillingen).

  • Vis sidedetaljerne: Filen vises på siden med detaljer.

   På siden med detaljer vises filen i HTML-format. Denne side omfatter også filmetadata, f.eks. kommentarer til filen og oplysninger om Delt med og Delt af.

  • Vis som HTML (hvis det understøttes). Ellers vis detaljer: Filen vises i HTML-format, hvis filtypen understøtter HTML-visning (du kan finde en oversigt over filtyper, der understøtter HTML, i Visning af filen i webbrowseren). Hvis filtypen ikke kan vises i HTML-format, vises siden med detaljer.

   På siden med detaljer vises filen i HTML-format. Denne side omfatter også filmetadata, f.eks. kommentarer til filen og oplysninger om Delt med og Delt af.

  • Vis som HTML (hvis det understøttes). Ellers download eller åbn: Filen vises i HTML-format, hvis filtypen understøtter HTML-visning (du kan finde en oversigt over filtyper, der understøtter HTML, i Visning af filen i webbrowseren). Hvis filtypen ikke kan vises i HTML-format, downloades eller åbnes filerne i et relevant program, eller også åbnes de i en ny browserfane.

 4. Klik på OK.