Introduktion til GroupWise Messenger 18 til mobilenheder

Maj 2023

1.0 Kvikstart til GroupWise Messenger til mobilenheder

GroupWise Messenger er tilgængelig for din understøttede iOS-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger fra flere forskellige steder på samme tid, kan du bruge Messenger på din telefon eller tablet, samtidig med at du er logget på Messenger på din stationære computer. (Din samtalehistorik gemmes på en hvilken som helst enhed eller computer, du var logget på, da du gennemførte samtalen. )

2.0 Understøttede mobilenheder

Der er oprindelige programmer tilgængelige til GroupWise Messenger til mobilenheder med følgende operativsystem:

 • iOS 9.0 eller senere

  Tilgængelig i Apple iTunes App Store.

 • Android 4.4 eller senere

  Tilgængelig i Google Play App Store, tidligere kaldt Android Market.

Programmer fungerer både på telefon- og tabletenheder.

3.0 Om mobilgrænsefladen

På tabletenheder vises samtalevinduet og kontaktlisten altid. På telefonenheder vises enten samtalevinduet eller kontaktlisten. De vises ikke samtidigt, medmindre det er nogle store Android-enheder, når telefonen er i den liggende visning.

4.0 Starte en tovejssamtale

 1. Tryk på den bruger på din kontaktliste, du vil chatte med, i området Mine kontakter.

 2. Skriv meddelelsen, og tryk derefter på Send.

5.0 Starte en gruppesamtale

Du kan skelne mellem gruppesamtaler og tovejssamtaler ved hjælp af følgende kriterier:

 • Ikonet Gruppesamtale vises på banneret øverst i samtalen.

 • Navnene på deltagerne i samtalen vises på et banner øverst i samtalen. Tryk på dette banner for at få vist alle deltagere.

 • Brugernes navne vises i skiftende farver over de meddelelser, de sender til samtalen (dit eget navn vises aldrig).

 • Meddelelsesboblen for andre brugere end dig selv er en gulbrun farve (i modsætning til en grønblå farve i tovejssamtaler).

Det afhænger af din enhed, hvordan du begynder en gruppesamtale:

På en iPhone:

 1. Åbn en tovejssamtale med en enkelt bruger.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør dette, i Starte en tovejssamtale.

 2. Tryk på , og tryk derefter på Tilføj deltager.

 3. Tryk på den bruger, du vil føje til samtalen, hvis brugeren er på din kontaktliste.

  eller

  Begynd at skrive navnet på den bruger, du vil invitere til samtalen, i feltet Søg, og tryk derefter på brugerens navn, når det vises.

På iPad'en:

 1. Åbn en tovejssamtale med en enkelt bruger.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du gør dette, i Starte en tovejssamtale.

 2. Tryk på , og tryk derefter på den bruger, du vil føje til samtalen, hvis brugeren er på din kontaktliste.

  eller

  Begynd at skrive navnet på den bruger, du vil invitere til samtalen, i feltet Søg, og tryk derefter på brugerens navn, når det vises.

6.0 Sende filer

Du kan sende filer og fotos under en samtale.

 1. I en samtale skal du klikke på .

 2. Vælg Send fil eller Send foto, og vælg derefter den fil eller det foto, du vil sende.

7.0 Skifte mellem åbne samtaler

 1. Tryk på Samtaler for at åbne samtaleområdet, hvis det ikke allerede er åbnet.

 2. Tryk på den samtale, du vil se.

8.0 Skjule kontaktlisten på en tablet

På tablets og nogle større Android-enheder vises kontaktlisten, når der vises en samtale.

Sådan skjules kontaktlisten, når der vises en samtale:

 • Stryg kontaktlisten til venstre.

  eller

 • Tryk på ikonet Udvid i det øverste højre hjørne af skærmen for at udvide samtalevinduet.

Sådan vises kontaktlisten, efter at den er blevet skjult:

 • Stryg mod højre fra venstre side af skærmen.

  eller

 • Tryk på ikonet Sammentræk i det øverste højre hjørne af skærmen for at sammentrække samtalevinduet og få vist kontaktlisten.

9.0 Vise eller skjule tidsstempler i samtaler

Du kan hurtigt vise eller skjule tidsstempler, der vises efter hver meddelelse i en samtale. Tidsstempler viser datoen og klokkeslættet for afsendelse af hver enkelt meddelelse. Tidsstempler vises ikke som standard.

På iOS-enheder:

 • Tryk på den øverste del af en samtale i lang tid for hurtigt at få vist eller skjule tidsstempler.

  eller

 • Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), tryk på Generelt, og markér eller fjern markering af Vis tidsstempel.

10.0 Vise eller skjule navne i en samtale

Du kan vise eller skjule navnet på brugeren efter hver enkelt meddelelse i en samtale. (Navne vises altid i gruppesamtaler).

På iOS-enheder:

Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), tryk på Generelt, og markér eller fjern markeringen af Vis navn.

11.0 Ændre funktionen på retur- eller Enter-tasten

Du kan konfigurere resultatet, når du trykker på retur- eller Enter-tasten på din enheds indbyggede tastatur. Afhængigt af, hvad du vælger, bliver meddelelsen enten sendt, eller også indsættes der en ny linje i meddelelsen.

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), og tryk derefter på Generelt.

 2. Markér "Retur"-tast indsætter ny linje for at konfigurere returtasten til at indsætte en ny linje. Fjern markeringen af denne indstilling for at konfigurere returtasten til at sende meddelelsen.

  Hvis din enhed er forbundet med et eksternt tastatur, sendes meddelelsen altid ved at trykke på kommandotasten+retur, mens der altid indsættes en ny linje ved at trykke på Ctrl+retur.

12.0 Tildele farver til brugere i en gruppesamtale

Du kan konfigurere Messenger til at tildele en individuel farve til hver enkelt bruger i en gruppesamtale.

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), og tryk derefter på Generelt.

 2. Vælg Tildel farver for at konfigurere Messenger til at dele en individuel farve til hver enkelt bruger i en gruppesamtale.

13.0 Automatisk acceptere gruppeinvitationer

Du kan konfigurere Messenger til automatisk at acceptere invitationer til gruppesamtaler.

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), og tryk derefter på Generelt.

 2. Vælg Accepter altid invitationer .

14.0 Konfigurere meddelelsesbeskeder

På iOS-enheder:

Tryk på ikonet Indstillinger , og tryk derefter på Alarmer.

Du kan ændre følgende detaljer:

 • Første meddelelse: Afspiller en lyd, første gang der modtages en meddelelse fra en person.

 • Efterfølgende meddelelse: Afspiller en lyd, hver gang der modtages en meddelelse fra en person.

 • Meddelelse afsendt: Afspiller en lyd, hver gang du sender en meddelelse.

 • Udsendelse modtaget: Afspiller en lyd, når der modtages en udsendelsesmeddelelse.

 • Systemudsendelse modtaget: Afspiller en lyd, når der modtages en udsendelsesmeddelelse for hele systemet.

 • Afspil kun lyd når: Markér denne indstilling for kun at afspille en lyd, når din status er online eller inaktiv.

 • Vibrer: Vælg, om der skal vibreres ved besked om meddelelser.

15.0 Ændre din status

Din standardstatus er online, når du første gang logger på chatprogrammet på din mobilenhed.

Sådan ændrer du din status for din aktuelle session:

Tryk på din aktuelle status, og tryk derefter på den ny.

Sådan ændrer du din standardstatus:

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ).

 2. Tryk på Konto.

 3. Tryk på Standardstatus for at ændre standarden.

16.0 Oprette en brugerdefineret status

På iOS-enheder:

 1. Tryk på din aktuelle status.

 2. Tryk på ikonet Tilføj.

 3. Indtast et navn for den nye status.

 4. Vælg en Vis som-status.

 5. (Valgfri) Hvis Vis som-statussen ikke er Online, kan du indtaste et autosvar, som andre ser, når de sender dig en meddelelse.

17.0 Redigering af en tilpasset status

På iOS-enheder:

 1. Tryk på din aktuelle status.

 2. Tryk på ikonet Detaljer ved siden af statussen, som du vil redigere.

 3. Udfør dine ændringer.

  Hvis du ændrer statussen Vis som til Online, slettes autosvaret, når ændringerne gemmes.

 4. Tryk på Gem.

18.0 Ændre skriftstørrelsen for meddeleler (kun iOS)

 1. Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), og tryk derefter på Generelt.

 2. Vælg den aktuelle skriftstørrelse i sektionen Meddelelser, og tryk derefter på den ønskede skriftstørrelse.

19.0 Føje en bruger til din kontaktliste

På iOS-enheder:

 1. I området Samtaler, eller når du har søgt efter en bruger, skal du trykke på ikonet Detaljer ud for den bruger, du vil føje til din kontaktliste.

 2. Tryk på Føj til Mine kontakter.

  Dialogboksen Tilføj kontakt vises.

 3. Vælg den mappe, du vil føje kontakten til, og tryk derefter på Udført.

20.0 Føje en kontakt til en mappe

På iOS-enheder:

 1. I området Mine kontakter, eller når du har søgt efter en kontakt, skal du trykke på ikonet Detaljer ud for den bruger, du vil føje til en mappe.

 2. Tryk på Føj til Kontaktliste, tryk på den, som du vil føje kontakten til, og tryk derefter på Udført.

21.0 Ændre, hvordan kontakter vises

Du kan ændre, hvordan kontakter vises på kontaktlisten.

 1. iOS-enheder: Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), og tryk derefter på Generelt.

 2. Du kan ændre følgende indstillinger i sektionen Kontakter:

  Vis kun onlinekontakter: Når denne indstilling er valgt, er det kun kontakter, hvis status er online, som vises på din kontaktliste.

  Sorter efter navn og status: Når denne indstilling er valgt, sorteres kontakter på din kontaktliste efter navn og status.

22.0 Fjerne en kontakt fra kontaktlisten

På iOS-enheder:

Stryg mod venstre på kontaktens navn, og tryk på Fjern.

25.0 Bruge udsendelsesmeddelelser

Du kan ikke sende en udsendelsesmeddelelse fra Messenger-mobilappen. Du kan imidlertid modtage udsendelsesmeddelelser. Broadcastmeddelelser er angivet med ikonet Broadcast ud for meddelelsen.

26.0 Slette meddelelser automatisk

Da meddelelser optager plads på din enhed, kan du konfigurere det sådan, at meddelelser slettes automatisk.

VIGTIGT!Hvis du er logget på en anden Messenger-klient på det tidspunkt, hvor samtalen sker, gemmes samtalen på den klient, hvor du er logget på. Hvis du kun er logget på Messenger via Messenger-mobilappen, mistes samtalehistorikken permanent, når du sletter den, sådan som det er beskrevet i dette afsnit.

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ), og tryk derefter på Historik.

 2. Vælg, om du aldrig vil slette meddelelser, slette meddelelser, så snart de er lukket (altid), eller slette dem på dags-, måneds- eller årsbasis.

  eller

  Tryk på Slet al historik for at slette alle de meddelelser, der i øjeblikket er på din enhed.

27.0 Aktivering af adgangskoden

Du kan låse appen med en adgangskode, så andre forhindres i at bruge Messenger på din mobile enhed.

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger.

 2. Tryk på Konto > Adgangskodelås.

 3. Tryk på Aktiver adgangskode.

 4. Indtast en adgangskode, og indtast adgangskoden igen.

 5. (Valgfri) Vælg Brug berørings-id, hvis dette understøttes på din enhed.

Når der er indstillet en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden for at tilgå Messenger. Adgangskoden slettes, og du logges af Messenger på den pågældende enhed, efter 10 mislykkede forsøg på at oplåse Messenger.

28.0 Ændring af adgangskoden

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger.

 2. Tryk på Konto > Adgangskodelås.

 3. Tryk på Rediger adgangskode.

 4. Indtast din aktuelle adgangskode.

 5. Indtast en ny adgangskode, og indtast adgangskoden igen.

29.0 Logge af

På iOS-enheder:

 1. Tryk på ikonet Indstillinger (iPad , iPhone ).

 2. Tryk på Log af.

30.0 Juridisk meddelelse

© Copyright 1996-2023 Micro Focus eller et af de associerede selskaber.

De eneste garantier for produkter og tjenester tilhørende Micro Focus og de associerede selskaber og licensgivere (“Micro Focus”) er anført i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet i nærværende dokument er udarbejdet til at udgøre en yderligere garanti. Micro Focus er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undtagelser i nærværende dokument. Oplysningerne i nærværende dokument kan ændres uden varsel.