Readme-fil til Novell Filr Desktop-programmet

April 2015

1.0 Produktoversigt

I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne uden at åbne Filr-webstedet direkte. Tilføjelser og ændringer synkroniseres mellem Filr og din computer.

2.0 Systemkrav

2.1 På Windows

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

  • Windows 7

  • Windows 8 og 8.1

Microsoft .NET Framework 4 er påkrævet, og du vil blive bedt om at installere det, når du installerer Filr-desktopprogrammet. Du skal have .NET Framework 4.5 for at få vist Filr-egenskaber for en fil eller mappe.

2.2 På Mac

Novell Filr Desktop-programmet på Mac kræver Mac OS X 10.7 eller nyere.

Der er ikke udført omfattende test af Filr-desktopprogrammet med OSX 10.10. Du kan se kendte problemer under Afsnit 3.1, Problemer med Mac OSX 10.10 (Yosemite).

3.0 Problemer

Der er følgende kendte problemer med Novell Filr Desktop-programmet:

3.1 Problemer med Mac OSX 10.10 (Yosemite)

Fordi Filr 1.1 blev frigivet før OSX 10.10 (Yosemite) findes følgende problemer:

3.1.1 Opdatering til Poodle-rettelsen til Filr-desktopprogrammet mislykkes, hvis klienten kører

Når Filr 1.1-desktopprogrammet til Mac opdateres til Poodle-rettelsen på Mac OSX 10.10 (Yosemite), mislykkes opdateringen af Filr-desktopprogrammet, hvis det kører, mens opdateringen installeres.

Hvis du vil opdatere til Poodle-rettelsen til Filr 1.1-desktopprogrammet til Mac, skal du lukke Filr-desktopprogrammet, før du installerer opdateringen.

3.1.2 Overlejrede statusikoner vises ikke altid

De overlejrede statusikoner på filer og mapper vises ikke altid, når Filr 1.1-desktopprogrammet bruges på Mac OSX 10.10.

3.2 Oprettelse af en mappe fra desktopprogrammet medfører, at der oprettes to mapper

Når du opretter en mappe med Filr Desktop-programmet (via Windows Stifinder), oprettes der sommetider to mapper i stedet for én: én med det navn, du angiver, og én med navnet Ny mappe. Hvis du oplever dette problem, skal du slette mappen med navnet Ny mappe.

3.3 Mappen Filr kan ikke flyttes til roden i et diskområde på Mac

Hvis du flytter mappen Filr til roden i et diskområde på Mac (f.eks. /Enheder/ABC), opstår der en fejl, og mappen flyttes ikke til den angivne lokation.

Når du flytter mappen til en undermappe (f.eks. /Enheder/ABC/Novell), flyttes mappen.

3.4 Flytning af Filr-programfilen fra standardbiblioteket (/Programmer) på Mac medfører fejl

Filr-programfilen (Filr.app) fungerer ikke korrekt, hvis den flyttes fra den lokation, hvor den som standard installeres, /Programmer.

3.5 Filer og mapper synkroniseres ikke, hvis den fuldstændige sti overstiger 260 tegn på Windows

Hvis den fuldstændige sti til en fil eller mappe i Windows-filsystemet overstiger 260 tegn, synkroniseres filen eller mappen ikke med Filr Desktop-programmet.

Den fuldstændige sti inkluderer alle tegn i stien, f.eks. C:\Brugere\brugernavn\Filr\Mine filer\Mødenoter osv.

3.6 Filr-mappen kan ikke konfigureres til samme netværksplacering på flere computere

Når du vælger en placering til Filr-mappen, skal du undlade at konfigurere Novell Filr Desktop-programmet på flere computere til at bruge samme delte placering på netværket. Det skyldes, at Novell Filr Desktop-programmet ikke synkroniserer filer korrekt, hvis to forekomster synkroniseres til den samme delte placering, selvom forekomsterne ikke kører samtidigt. Det er derfor altid bedst ikke at konfigurere Filr-mappen til at ligge på et netværksdrev.

3.7 Synkronisering af en fil, efter den er blevet ændret på filserverens filsystem, kan medføre en fejlmeddelelse

Hvis en fil ændres i netmappens filsystem uden for Filr, vises der måske en fejl, næste gang den synkroniseres med Filr Desktop-programmet, med en meddelelse om, at programmet ikke kunne validere filens tjeksum. Dette sker, fordi Filr-serverens metadata ikke stemmer overens med filen på netmappens filsystem.

Problemet bør blive løst automatisk, næste gang desktopprogrammet synkroniseres, fordi programmet anmoder Filr-serveren om at opdatere dets metadata. Hvis problemet fortsætter, kan du løse det ved at gøre et af følgende, afhængigt af hvordan din Filr-administrator har konfigureret synkronisering mellem netmapper og Filr:

  • Åbn filen fra Filr-webklienten. Når du har åbnet filen, afspejles ændringen måske i Filr Desktop-programmet.

  • Vent på, at Filr-serveren finder ændringen i netmappens filsystem, og opdater metadataene. Opdateringshyppigheden afhænger af tidsplanen for synkronisering af netmapper, som konfigureres af Filr-administratoren.

3.8 Filr skal afsluttes efter ændring af grænsen for den maksimale filstørrelse for at tillade synkronisering af filer i kø

Hvis du forsøger at føje en fil til Filr via Filr Desktop-programmet, og filen overskrider grænsen for den maksimale filstørrelse, synkroniseres filen ikke.

Din Filr-administrator kan justere grænsen for den maksimale filstørrelse. Hvis grænsen øges, efter du har forsøgt at tilføje filer, som overskrider grænsen, skal du lukke Filr Desktop-programmet helt ned og genstarte det, så eventuelle filer i kø kan blive synkroniseret.

3.9 Filr skal afsluttes efter ændring af grænsen for den maksimale filstørrelse for at få vist den nøjagtige grænse

Hvis din Filr-administrator justerer grænsen for den maksimale filgrænse, bliver den nye værdi ikke vist i Filr-konsollen (på siden Kontooplysninger), før du afslutter og genstarter Filr.

3.10 Ikke-synkroniseret tilstand i desktopklienten ved omdøbning af en mappe i webklienten, hvor kun store og små bogstaver ændres

Når du omdøber en mappe i Filr-webklienten og kun ændrer store og små bogstaver (hvis du f.eks. omdøber marketing til Marketing), bliver ændringen ikke synkroniseret med Filr-desktopklienten, og desktopklienten viser mappen i en ikke-synkroniseret tilstand.

For at synkronisere mappen, skal du omdøbe mappen i webklienten og ændre mere end store og små bogstaver (f.eks. ved at omdøbe Marketing til Marketing_Noter).

3.11 Placeringen for installationen må ikke være en mappe, der indeholder udvidede tegn

Når du installerer Filr Desktop-programmet, må den mappe, du installerer programmet i, ikke indeholde udvidede tegn i mappenavnet.

3.12 Standardbaggrunden for skrivebordet i Windows vises under installationen

Under installationen af Filr Desktop-programmet kan baggrunden for skrivebordet i Windows midlertidigt gå tilbage til standardbaggrunden for Windows. Du kan roligt ignorere dette problem.

3.13 Filr Desktop-programmet kan ikke åbnes i 32-bit tilstand

Når du har installeret 64-bit versionen af Filr Desktop-programmet på Mac OS X, kan du højreklikke på ikonet Filr på menulinjen og få vist en funktion til at starte Filr i 32-bit tilstand. Denne funktion understøttes ikke.

3.14 De overlejrede statusikoner viser fejlagtigt filer og mapper som I kø

Når du flytter eller kopierer en fil eller mappe til roden i området Delt med mig i Filr Desktop-programmet til Windows, viser de overlejrede statusikoner fejlagtigt filen eller mappen som I kø til synkronisering. Flytning eller kopiering af en fil eller mappe til roden i området Delt med mig understøttes ikke (som beskrevet under Hvilke mapper synkroniseres? i Quick Start til Filr Desktop-programmet til Windows), og filerne og mapperne kan derfor ikke synkroniseres.

Du kan fjerne statussen I kø ved at fjerne de filer eller mapper, der er i kø, fra roden i området Delt med mig.

3.15 E-mailadresser i dialogboksen Del må ikke indeholde udvidede tegn

Når du angiver en e-mailadresse i dialogboksen Del, som indeholder udvidede tegn (f.eks. en apostrof), vises en fejlmeddelelse om, at elementet ikke kan deles med den pågældende bruger.

3.16 Filr Desktop-programmet skal genstartes efter opgradering og ændring af lokationen til et nyt drev

Når du har opgraderet Filr Desktop-programmet og ændret lokationen til et nyt drev (f.eks. hvis Filr Desktop-programmet oprindeligt blev installeret på drevet C:\, og du ændrer lokationen til drevet E:\), skal du genstarte Filr Desktop-programmet. Hvis du ikke genstarter programmet, kan der opstå uventede fejl.

3.17 Filr Desktop-programmet eller Finder skal genstartes efter opgradering på Mac

Når du har opgraderet Filr-desktopprogrammet på en Mac, skal du gøre en af følgende ting for at få funktionen Hent fillink til at fungere korrekt:

  • Genstart computeren

  • Log af computeren som den aktuelle bruger

  • Genstart Finder

3.18 Kan ikke kommentere på eller hente fillink til dokumenter, der er oprettet med Apple iWork-programmer (Pages, Keynote, etc.)

Når du bruger Filr-desktopprogrammet, kan du ikke kommentere på eller hente fillink til dokumenter, der er oprettet med et Apple iWork-program (f.eks. Pages og Keynote).

Denne begrænsning skyldes, fra et teknisk synspunkt, at filer, der er oprettet med Apple iWork-programmer, gemmes som mapper, og Filr understøtter ikke udførelsen af disse handlinger på mapper.

4.0 Dokumentation til Filr Desktop-programmet

Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer, konfigurerer og bruger Novell Filr Desktop-programmet på din computer, i Filr Desktop-programmet til Windows Quick Start eller i Filr Desktop-programmet til Mac Quick Start.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer eller deaktiverer Novell Filr Desktop-programmet, og hvordan du udfører andre administrative funktioner, under Configuring the Filr Desktop Application to Access Files (Konfiguration af Filr Desktop-programmet til at åbne filer) i Administrationsvejledning til betaversionen af Novell Filr 1.2.