6.8 Flytning af filer

Novell Filr giver dig mulighed for at flytte filer til en anden mappe, som du har de relevante rettigheder til, herunder til og fra netmapper. Filens indstillinger for styring af adgang ændres, så de stemmer overens med destinationsmappens indstillinger for styring af adgang.

VIGTIGT!Alle delinger, der er knyttet til denne fil, fjernes, når en fil flyttes fra området Mine filer til en netmappe eller fra en netmappe til området Mine filer. Det betyder, at filen ikke længere vises i brugernes område for Delt med mig og Delt af mig, når den er blevet flyttet.

Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du ikke har tilstrækkelige rettigheder.

 1. Naviger til den mappe, der indeholder de filer, du vil flytte.

 2. Vælg én eller flere filer, som skal flyttes.

 3. Klik på Mere > Flyt.

 4. Vælg en af følgende handlinger:

  • Begynd at skrive navnet på den mappe, du vil flytte filerne til, i feltet Destinationsmappe, og klik derefter på mappenavnet, når det vises.

  • Klik på ikonet Gennemse , og find og vælg den mappe, du vil flytte filerne til.

  • Hvis den lokation, du vil flytte filerne til, allerede vises i feltet Aktuel destinationsmappe, behøver du ikke vælge noget. I feltet Aktuel destinationsmappe vises den destination, som du senest har kopieret eller flyttet et element til.

 5. Klik på OK.