5.1 Konfiguration af mapper til at sende e-mailmeddelelser til andre brugere

Som mappeejer kan du konfigurere Novell Filr til at sende e-mailmeddelelser til andre brugere for at give dem besked om alle aktiviteter i denne mappe og evt. undermapper i mappen. Hvis en bruger ikke ønsker at modtage oplysninger om aktivitet i mappen, kan brugeren ændre meddelelsesindstillingerne. En brugers individuelle indstillinger tilsidesætter eller annullerer meddelelser, der er oprettet af mappeejere.

Du kan ikke konfigurere en undermappe direkte til at sende e-mailmeddelelser. Du skal i stedet konfigurere den overordnede mappe.

 1. Naviger til den mappe, fra du vil sende e-mailmeddelelser fra.

 2. Klik på ikonet Konfigurer ud for mappenavnet, og klik derefter på Opret abonnement for andre på mappe.

  Siden Opret abonnement for andre på mappe vises.

 3. Vælg den type e-mailmeddelelse, du vil sende, i sektionen Type af underretning om abonnement.

  • E-mail med sammendrag (omfatter alle ændringer i mappen): Filr sender én meddelelse, som sammenfatter alle aktiviteter i mappen og undermapperne (kun tilgængelig i forbindelse med mapper). Filr sender sammenfattede meddelelser efter en tidsplan, der er udarbejdet af webstedsadministratoren.

  • E-mail med vedhæftede filer: Filr sender én meddelelse for hver ny eller ændret fil, og i meddelelserne er den faktiske fil vedhæftet.

  • Kun e-mail (én e-mail for hver ændring): Filr sender én meddelelse for hver ny eller ændret fil. Selve filen er ikke vedhæftet e-mailen, men e-mailen indeholder oplysninger om filen og den aktivitet, der har været. Filr sender alle typer individuelle meddelelser hvert femte minut.

  • Sms: Filr sender en meddelelse, der egner sig til at blive vist som en sms. Indholdet i meddelelsen omfatter kun titlen på filen og et link til den nye eller ændrede fil. Filr sender alle typer individuelle meddelelser hvert femte minut.

 4. Angiv de brugere, der skal modtage e-mailmeddelelserne.

  Du kan angive bestemte e-mailadresser, brugere eller grupper.

 5. Klik på Anvend > Luk.

Sådan konfigureres mappen, så der ikke sendes e-mailmeddelelser:

 1. Sørg for, at der ikke er angivet nogen e-mailadresse, brugere eller grupper.

 2. Klik på Anvend > Luk.