TeamWorks 18.2.1 Produktbemærkninger

1.0 Produktoversigt

Med TeamWorks kan din organisations teams

 • Indlede projektbaserede, teamrelaterede diskussioner.

 • Udføre samtaler i realtid.

 • Dele filer dynamisk.

2.0 Nyheder i TeamWorks 18

2.1 Nyt i 18.2.1

Ud over fejlrettelser inkluderer TeamWorks 18.2.1 følgende:

 • Forbedringer af brugergrænsefladen i TeamWorks-webklienten

 • Opdateringer til operativsystem og sikkerhedsopdateringer

 • Biblioteksopdateringer

 • Et link til TeamWorks Idea Exchange i TeamWorks-webklienten både for brugere og TeamWorks-administratoren (administratorbruger)

2.2 Nyt i 18.2

Ud over fejlrettelser inkluderer TeamWorks 18.2 følgende:

 • Understøttelse af deling af filer i rum og organisering af dem i mapper

 • Understøttelse af redigering i support via en Micro Focus Content Editor-enhed

 • Support til SLES 15 SP1

 • Opdateringer af nøglearkitekturen

 • Ny eller opdateret brugergrænseflade for web- og mobilklienter

2.3 Nyt i 18.1.1

Ud over fejlrettelser inkluderer TeamWorks 18.1.1 følgende:

 • Support til NetIQ Authentication Manager.

 • Opdaterede biblioteker

 • Opdateret brugergrænseflade

 • Øget pålidelighed, brugbarhed og tilgængelighed

2.4 Nyt i 18.1

Ud over fejlrettelser inkluderer TeamWorks 18.1 følgende:

 • Omtale/tagging af brugere, så de får besked om opslag.

 • Opdateringer af nøglearkitekturen.

 • Forbedrede e-mailnotifikationer.

 • Support til SLES 15.

 • Forbedringer af ydelse.

3.0 Bemærkninger til installation

En vellykket TeamWorks-installation kræver, at du:

 1. Har en fuldt konfigureret DNS-tjeneste på netværket. Se Kendte problemer nedenfor.

 2. Planlægger din installation ved hjælp af vejledningen TeamWorks 18.2.1 Planning Your TeamWorks Deployment—Best Practices sammen med TeamWorks 18 Planning Worksheets.

 3. Installerer TeamWorks ved at følge vejledningen i GroupWise TeamWorks 18.2.1: Installation and Deployment Guide.

4.0 Problemer med installation/opgradering

Der er ingen kendte problemer med installation/opgradering.

5.0 Kendte problemer

 • HSTS kan medføre adgangsproblemer: Browsere blokerer i visse tilfælde adgang til TeamWorks med fejlmeddelelser, der nævner HSTS (HTTP Strict Transport Security) som årsagen.

  En administrator har f.eks. en administrativ fane åben i lang tid, og browseren viser pludselig en HSTS-fejlmeddelelse og begynder at blokere webklienten.

  Det er ikke et problem med TeamWorks-webklienten, men det er frustrerende.

  En eller flere af følgende handlinger kan muligvis hjælpe med at løse problemer:

  • Udskift enhedens IP-adresse med DNS-navnet i adgangs-URL'en for administratorens hjælpeprogram.

  • Ryd browserens cache, og genstart den.

  • Ryd eller deaktiver HSTS-indstillingerne i browseren.

   Du kan få hjælp ved at søge efter oplysninger om, hvordan du rydder eller deaktiverer hsts, på internettet.

 • DNS-tjenester skal køre på netværket: Før du installerer TeamWorks, skal du have en fuldt konfigureret DNS-server, der kører på det netværk, som TeamWorks bruger. Ellers mislykkes den indledende systemkonfiguration.

 • DNS-navne til søge- og alt i én-enheder må ikke starte med et tal: Hvis du under den indledende enhedsinstallation af søge- og alt i én-enheder angiver et DNS-navn, der starter med et tal, mislykkes enhedsinstallationen, og den skal udføres igen.

  Micro Focus bestræber sig på at løse dette i en fremtidig opdatering.

 • Adgangskoder for brugere af tjenestekonti kræver ASCII-tegn: Når du under den indledende opsætning af TeamWorks-tjenesten angiver adgangskoder for de TeamWorks-tjenestekonti, der er anført nedenfor, må du kun bruge ASCII-tegn for følgende brugere:

  • svcs-user
  • svcs-admin

  Micro Focus bestræber sig på at løse dette i en fremtidig opdatering.

 • Databasenavn – Medtag ikke en tankestreg: Hvis du medtager en tankestreg i databasenavnet, oprettes databasen ikke.

  I dette tilfælde skal du bruge tilbage-knappen for at gå tilbage til feltet og ændre navnet.

 • Løsning til oplåsning af konto: Hvis en bruger låses ude på grund af mislykkede logonforsøg, kan administratoren nulstille adgangskoden og genstarte TeamWorks som beskrevet under dette emne.

  Brugeren kan også prøve igen efter 30 minutter.

  Micro Focus planlægger at implementere Captcha til nulstilling af adgangskoder i en fremtidig udgave.

 • Brugere kan ikke godkendes: Hvis dine brugere ikke kan godkendes, og hvis du ser fejlmeddelelser, der ligner dem nedenfor, i appserver.log, skal du tjekke din adgang til PostgreSQL-databasen. Tjek også den ledige diskplads på /vastorage.

  2017-07-10 11:08:41,789 WARN [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - SQL Error: 0, SQLState: 53100
  2017-07-10 11:08:41,789 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
  2017-07-10 11:08:41,790 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [com.novell.teaming.module.authentication.impl.PlusAuthenticationProviderModule] - Authentication failure for [mclark]
  org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate operation: could not get next sequence value; SQL [select nextval ('ss_loginaudit_id_sequence')]; ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
 • Upload af vedhæftede filer – navnebegrænsninger: For TeamWorks-webklienten lykkes upload af en vedhæftet fil ikke, hvis filnavnet indeholder et af følgende:

  • Pundtegn eller hashtag (#)

  • Indskudstegn (^)

  • &-tegn

  • Skråstreg (/) (kun Macintosh, da Windows-filnavne ikke kan indeholde dette tegn)

 • Selvsignerede certifikater understøttes ikke: Brug af selvsignerede certifikater på enheden til beskyttelse af enhedsforbindelser understøttes ikke. Du kan f.eks. ikke angive de nødvendige sikre forbindelser mellem TeamWorks- og Content Editor-enheder ved hjælp af selvsignerede certifikater. Der kræves i stedet certifikater, som er udstedt af et nøglecenter, som branchen har tillid til.

 • Forbindelsesproblemer i Content Editor: Der er to kendte forbindelsesproblemer:

  • Dokumentet bliver inaktivt: Hvis forbindelsen mellem TeamWorks og Content Editor afbrydes, nedtones det dokument, der redigeres, og det er ikke muligt at redigere det. Du kan ofte løse dette problem ved at klikke på tilbage-knappen i browseren to eller tre gange.

  • Dokumentet indlæses ikke: Hvis TeamWorks registrerer en aktiv Content Editor-forbindelse, når editoren faktisk er utilgængelig, viser TeamWorks fejlagtigt indstillingen Rediger. Dokumentet indlæses dog ikke, og der vises en fejl. Du kan indlæse arbejdsområdet Filer og mapper igen ved at klikke på tilbage-knappen i browseren.

6.0 Dokumentation

Du kan finde dokumentation til TeamWorks her.