2.1 Ohjelmiston tuki

Seuraavassa taulukossa on luetteloitu Filr Desktop -sovelluksen vaatimukset.

Linux-alusta

  • Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus)

    HUOMAUTUS:Tukee Unity graafista työpöytäympäristöä

  • SLED 12 SP3

    HUOMAUTUS: Tukee vain oletusarvoista GNOME graafista työpöytäympäristöä

Filr-palvelin

  • Filr 3.4

Laitealustaa ei tueta