2.1 Ohjelmiston tuki

Seuraavassa taulukossa on luetteloitu Filr Desktop -sovelluksen vaatimukset.

Windows-laitteet

  • Windows 10, 8.1, 7

Filr-palvelin

  • Filr 3.4

Laitealustaa ei tueta