Filr 3 Desktop -sovelluksen julkaisutiedot

Kesäkuu 2018

Filr 3 Desktop -sovelluksessa on uusia ominaisuuksia ja parempi käytettävyys, ja useita aiempia ongelmia on ratkaistu.

Monet näistä muutoksista tehtiin asiakkailtamme tulleiden ehdotusten perusteella. Kiitos, että annoitte tärkeää palautetta. Toivomme, että autatte meitä jatkossakin varmistamaan, että tuotteemme vastaa tarpeisiinne.

Tämän tuotteen ohjeet ovat saatavilla Novellin verkkosivustolla HTML- ja PDF-muodossa sivuilla, jolle ei tarvitse kirjautua sisään. Jos sinulla on ehdotuksia ohjeiden parantamiseksi, napsauta sivun alareunassa Jätä kommentti aiheesta millä tahansa Filr Desktop -sovelluksen HTML-muotoisella ohjesivulla Filr 3 -ohjesivustolla.

Seuraavissa kohdissa esitellään tämän julkaisuversion tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot. Lisätietoja on seuraavissa oppaissa:

1.0 Filr 3.4 Desktop -sovelluksen uutuudet

1.1 Sähköpostin liitetiedostojen lataaminen Outlook Pluginilla ilman todennusta

Kun sähköposti lähetettiin ulkoiselle käyttäjälle aiemmassa Filr-julkaisuversiossa, ulkoisen käyttäjän piti rekisteröityä Filriin voidakseen ladata liitetiedoston.

Filr 3.4 -versiosta alkaen Filrin järjestelmänvalvoja voi valita asetuksen, joka sallii ulkoisten käyttäjien ladata liitetiedostot ilman rekisteröitymistä Filriin.

1.2 Uusien ja muokattujen jakojen vanhentumisaika on oletuksena 30 päivää

Tämä ominaisuus asettaa käyttäjän tiedostojen ja kansioiden jakojen vanhentumisajan oletuksena 30 päivään. Vaihtoehto Ei koskaan on yhä käytettävissä, mutta se ei ole enää oletuksena valittu.

1.3 Sähköposti-ilmoitus ja jaon käyttöoikeusraportti jakoja käytettäessä (vain Advanced-Edition -lisenssillä)

Jakaja saa sähköposti-ilmoituksen, kun jaon vastaanottaja käyttää tiedostoa ensimmäistä kertaa. Kansioiden kohdalla sähköposti-ilmoitus lähetetään, kun mitä tahansa jaetussa kansiossa olevaa tiedostoa käytetään ensimmäistä kertaa. Ilmoituksia ei lähetetä, kun jaetussa kansiossa olevia tiedostoja nimetään uudelleen, poistetaan tai lisätään.

Tämä ominaisuus on käytettävissä:

 • Käyttäjillä on Filr 3.4 Advanced Edition -lisenssi

 • Tiedostot ja kansiot on jaettu Filr 3.4 -versiossa tai uudemmassa

Sähköposti-ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

<sharee> has accessed <name of file> on <Filr access time> from the IP address <IP of sharee device>. To view the access details of all the users, click here 

Esimerkiksi,

Albert has accessed filr.doc on Wednesday, June 13, 2018 2:53:13 PM from the IP address 172.16.16.132. To view the access details of all the users, click here 

Kohta napsauta tätä näyttää jaon käyttöoikeusraportin. Raportti esittää tiedot kaikista käyttäjistä, jotka ovat käyttäneet kyseistä jakoa. Raportti on käytettävissä myös jaetun tiedoston tai kansion Jaa-ikkunassa.

Käyttöoikeusraportissa näytetään seuraavat tiedot:

 • Käyttäjä: Jakoa käyttäneen käyttäjän nimi

 • IP-osoite: Sen laitteen IP-osoite, jolla jakoa on käytetty

 • Ensimmäinen käyttökerta: Päiväys, kellonaika ja aikavyöhyke, jona jakoa käytettiin ensimmäisen kerran. Tietoja ei saada jaon myöhemmistä käyttökerroista.

 • Ryhmä: Jos käyttäjä on jakanut ryhmälle, jakoa käyttäneen käyttäjän ryhmän nimi näytetään.

1.4 Mahdollisuus havaita käyttäjän kielialue

Filr kykenee nyt havaitsemaan käyttäjän kielialueen ja näyttämään Filrin verkkokäyttöliittymän käyttäjän asettamalla kielellä. Jos Filr ei tue selaimen kieltä, käytetään oletusarvoisesti Filr-palvelimelle asetettua kieltä. Vaihtaaksesi toiseen tuettuun kieleen, lue Filr: Käyttöoppaan kohta Profiilin muokkaaminen.

1.5 Linux-asiakasohjelma Ubuntussa (tekninen esiversio)

Filr 3.4 lisää tuen Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) -käyttöjärjestelmälle Linux-työpöytätietokoneilla.

Voit asentaa Filrin Linux-asiakasohjelman Ubuntuun käyttämällä bash shelliä: sudo bash filrClient.sh --install

2.0 Filr 3.3 Desktop -sovelluksen uutuudet

2.1 Järjestelmätuki

Filr 3.3 tukee Mac OS X 10.13 (High Sierra) ja Mac OS X 10.12 (macOS Sierra) -käyttöjärjestelmiä.

Ei-tuetut alustat: Mac OS X 10.11 (El Capitan).

2.2 Filr-tiedostojen ja -kansioiden käyttö Linux-työpöytätietokoneella

Filr 3.3 tarjoaa ennakkoversion Desktop-sovelluksesta Linuxille. Voit nyt käyttää kaikkia Filr-tiedostojasi ja -kansioitasi ja synkronoida ne Linux-työasemallasi.

Lisätietoja on Desktop-sovelluksen käyttöoppaassa Linuxille.

3.0 Filr 3.2 Desktop -sovelluksen uutuudet

3.1 Advanced Authentication -tuki LDAP-käyttäjille

Filr 3.2 lisää Advanced Authentication -tuen LDAP:lla synkronoiduille Filr Desktop -käyttäjille. LDAP-käyttäjää pyydetään suorittamaan ylimääräisiä todennusvaiheita käyttäjätunnuksen ja salasanan antamisen lisäksi kirjautuakseen sisään Filr Desktop -sovellukseen, jos Filr-järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön monivaiheisen todennuksen Filr-palvelimella.

Ominaisuus on käytettävissä vain Filr Advanced Edition -versiossa.

3.2 Integraatio Microsoft Officeen tallennuspalveluna

Filrin avulla voit käyttää Filr-palvelimella olevia tiedostoja suoraan Microsoft Office 2013 ja 2016 -sovelluksissa, kuten Word, Excel ja PowerPoint. Microsoft Office -sovelluksessa voit helposti selata tiedostoon, joka sijaitsee Filr-palvelimella, avata dokumentin, muokata sitä ja sitten tallentaa sen uudelleen Filr-palvelimelle.

3.3 TLS 1.2 -tuki

Filr 3.2 lisää TLS 1.2 -tuen parantaakseen Filr Desktop -työasemaohjelmien ja Filr-palvelimen välisen yhteyden turvallisuutta.

3.4 Lähetettyjen estettyjen listalla olevien tai sallittujen listalta puuttuvien tiedostotyyppien muokkaamisen estäminen

Filr 3.2 parantaa tiedostotyyppien estoa estämällä Filr-käyttäjiä muokkaamasta tiedostoa, joka on lähetetty verkkoon aiemmin, jos tiedoston tiedostotyyppi on estetty tai sitä ei ole sallittu.

4.0 Filr 3.1 Desktop -sovelluksen uutuudet

4.1 Tiedostojen verkkoon lähettämisen estäminen ja salliminen

Filr-järjestelmänvalvoja voi nyt sallia tai estää tiettyjen tiedostotyyppien lähettämisen Desktop-käyttäjiltä.

Jos Filr-järjestelmänvalvojasi on rajoittanut jonkin tiedostotyypin lähettämistä, yritys lähettää rajoitetun tiedostotyypin tiedosto estetään. Virheilmoitus näytetään Desktop-konsolin Viimeaikainen toiminta -sivulla ja työpöydällä näytetään työpöytäsovelluksen seliteilmoitus, jos Filr-järjestelmänvalvojasi on sallinut ne. Katso kohta Tiedostojen lähettäminen Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaasta Windowsille tai Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaasta Macille.

4.2 Työpöytäsovelluksen seliteilmoitusten käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

Filr-järjestelmänvalvoja voi nyt ottaa työpöytäsovelluksen seliteilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä Desktop-ohjelmassa.

Jos Filr-järjestelmänvalvojasi on ottanut työpöytäsovelluksen seliteilmoitukset pois käytöstä, voit nähdä ilmoitusten tiedot Filr Desktop -konsolissa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Katso kohta Työpöytäsovelluksen seliteilmoituksia ei näytetä Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaasta Windowsille tai Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaasta Macille.

5.0 Filr 3.0 Desktop -sovelluksen uutuudet

Seuraavissa kohdissa esitellään tämän julkaisuversion tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot. Lisätietoja on Filr 3 -ohjesivustolla Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaassa Windowsille ja Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaassa Macille.

5.1 Verkkokansioissa olevien kansioiden jakaminen

Filr 3.0 parantaa verkkokansioiden jakamista siten, että tiedostojen lisäksi myös kansioita voidaan jakaa. Käyttäjät voivat nyt jakaa omissa verkkokansioissaan olevia kansioita valitsemallaan Filr-työasemaohjelmalla (verkkoselain, mobiilisovellus tai työpöytäsovellus), jos Filr-järjestelmänvalvoja on sallinut sen.

5.2 Desktop-sovelluksen brändäyksen mukautus

Filr-järjestelmänvalvojat voivat nyt mukauttaa työpöytäsovelluksesi ulkoasun vastaamaan yrityksesi identiteettiä. Brändäyksen muutokset tulevat käyttöön työpöytäsovelluksessa vasta, kun kirjaudut ulos ja sitten takaisin sisään työpöytäsovellukseen. Katso kohta Desktop-sovelluksen brändäyksen mukauttaminen Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaassa Windowsille ja Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaassa Macille.

5.3 Novell-brändäyksen muutos Micro Focus -brändiksi

Filr 3.0 Desktop -sovelluksen brändäys on muutettu Novell Filristä Micro Focus Filriksi.

5.4 Välimuistissa olevien tiedostojen säilytysajan muuttaminen

Desktop-sovelluksen käyttäjät voivat muuttaa välimuistissa olevien tiedostojen säilytysaikaa, jos Filr-järjestelmänvalvoja on sallinut sen. Katso kohta Tiedostojen poistaminen välimuistista Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaassa Windowsille ja Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaassa Macille..

5.5 Järjestelmätuki

Filr 3.0 tukee Mac OS X 10.12 (macOS Sierra) -käyttöjärjestelmää.

6.0 Tuetut ympäristöt

Seuraavia käyttöjärjestelmiä tuetaan:

Windows

 • Windows 10, 8.1, 7 SP1

Linux:

 • Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus)

  Tukee Unity graafista työpöytäympäristöä

 • SLED 12 SP3

  Filr tukee vain graafista GNOME-työpöytäympäristöä, joka toimitetaan oletuksena SLED 12 SP3 -käyttöjärjestelmän mukana.

Macintosh

 • OS X 10.13 (High Sierra)

 • OS X 10.12 (macOS Sierra)

7.0 Filr Desktop -sovelluksen lataus verkosta ja asennus

Lisätietoja Filr 3.0 Desktop -sovelluksen lataamisesta ja asentamisesta on kohdassa Filr Desktop -sovelluksen lataus verkosta ja asennus seuraavissa oppaissa:

8.0 Päivitys Filr 3.0 Desktop -sovellukseen

Voit päivittää Filr Desktop -sovelluksen versiosta 2.0 versioon 3.0.

TÄRKEÄÄ:Ennen kuin päivität Desktop-sovelluksen Windowsissa, tee seuraavat toimenpiteet sulkeaksesi Filr-työasemaohjelman:

 1. Paina Vaihto-näppäin pohjaan ja napsauta Windowsin ilmaisinalueella olevaa Filr-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

 2. Napsauta Lopeta.

Jos päivität Filr Desktop -sovelluksen, kun aiempi versio on käynnissä, peittokuvan kuvakkeet eivät ehkä näy. Lisätietoja tästä ongelmasta: Peittokuvan kuvakkeet eivät ehkä näy, kun Filr Desktop -sovellus on päivitetty uuteen versioon.

9.0 Tunnetut ongelmat

Seuraavia ongelmia selvitetään parhaillaan:

9.1 Yleiset ongelmat

Seuraavia ongelmia esiintyy sekä Windows- että Macintosh-laitteilla:

Yritys kirjautua sisään Filr Desktop -sovellukseen väärällä salasanalla ohjaa käyttäjän Advanced Authentication -sisäänkirjautumissivulle

Jos käyttäjä syöttää väärän salasanan kirjautuessaan sisään Filr-palvelimelle, jossa on käytössä Advanced Authentication, käyttäjälle ei näytetä virheilmoitusta, vaan hänet ohjataan Advanced Authentication -sisäänkirjautumissivulle. Advanced Authentication -sisäänkirjautumistietojen syöttämisen jälkeen käyttäjä ohjataan Filr-sisäänkirjautumissivulle, jossa näytetään virheilmoitus virheellisestä salasanasta.

Synkronoimaton tila työpöydän työasemaohjelmassa, kun kansiota nimetään verkkotyöasemaohjelmassa ja ainoastaan kirjasin koon muuttaminen

Kun kansiota nimetään Filrin verkkotyöasemaohjelmassa ja muutetaan ainoastaan kirjasin kokoa (esimerkiksi markkinointi ==> Markkinointi), muutosta ei synkronoida Filr-työpöydän työasemaohjelmassa, ja työpöydän työasemaohjelma näyttää, että kansio on synkronoimaton.

Jotta kansio synkronoituisi, muuta verkkotyöasemaohjelmassa kansion nimessä muutakin kuin vain kirjasinkokoa (esimerkiksi Markkinointi ==> Markkinointi_uutiset).

Asennussijainti ei voi olla kansio, jonka nimi sisältää erikoismerkkejä

Kun asennat Filr Desktop -sovellusta, valitsemasi kohdekansion nimessä ei saa olla erikoismerkkejä.

Jakamisen valintaikkunassa olevissa sähköpostiosoitteissa ei voi olla erikoismerkkejä

Kun sähköpostiosoite määritetään jakamisen valintaikkunassa ja osoite sisältää erikoismerkkejä (kuten heittomerkki) tulee näkyviin virheilmoitus, joka kertoo, ettei kohdetta voi jakaa määritetyn käyttäjän kanssa.

Apple iWork -sovelluksilla luotuja tiedostoja ei voida kommentoida eikä niiden tiedostolinkkejä hakea

Apple iWork -sovelluksilla (kuten Pages ja Keynote) luotuja tiedostoja ei voida kommentoida eikä niiden tiedostolinkkejä hakea, kun käytetään Filr Desktop -sovellusta.

Tämä on tekninen rajoite, sillä iWork-sovelluksilla luodut tiedostot tallennetaan kansioina, eikä Filr tue näitä toimenpiteitä kansioille.

Ei voida näyttää pikavalikkoa ja overlay-tilakuvakkeita, kun Filrin tallennustilan sijaintia muutetaan

Jos muutat Filr-tiedostojen tallennustilan sijaintia, pikavalikkoa ja overlay-tilakuvakkeita ei näytetä.

Ongelman ohitus: Lopeta Desktop-sovellus ja käynnistä se uudelleen.

Tiedoston käyttö kolmannen osapuolen sovelluksilla saattaa aloittaa muiden tiedostojen automaattisen latauksen verkosta

Jos käytät kolmannen osapuolen sovelluksia Microsoft Officea tiedoston avaamiseen tai LibreOfficea tiedoston tallentamiseen, yksi tai useampia tiedoston kanssa samassa kansiossa olevia tiedostoja saatetaan ladata automaattisesti.

Ei voida luoda tiedostoa tai kansiota verkon SharePoint-verkkokansioon

Kun yrität luoda tiedostoa tai kansiota verkon SharePoint-verkkokansioon, tiedoston tai kansion luonti epäonnistuu.

Ongelman ohitus: Luo vähintään yksi tiedosto verkkokansioon offline-tilassa ja luo sitten tiedosto tai kansio.

9.2 Ongelmat Linux-versiossa

Seuraavia ongelmia esiintyy Linux-laitteilla:

Linux Desktop -konsolin käynnistys ei onnistu sen jälkeen, kun Desktop-sovellus on asennettu uudelleen

Jos asennat Filrin uudelleen työpöytätietokoneelle, josta Filriä ei ole kokonaan poistettu, Filr Desktop -konsolin käynnistys ei onnistu. Syynä saattaa olla se, että joitakin Filrin RPM-paketteja ei ole kokonaan poistettu työpöytätietokoneelta, koska tietokoneella on ollut vähän vapaata levytilaa (noin 200 Mt) asennuksen poiston aikana.

Ongelman ohitus: Seuraa näitä ohjeita poistaaksesi sovelluksen kokonaan ja asenna työasemaohjelma sitten uudelleen:

 1. Käynnistä komentorivi.

 2. Suorittaaksesi täyden asennuksen poiston aja seuraavat komennot root-käyttäjänä:

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautillus

  • # sudo rm -r /tmp/filr-installed

 3. Asentaaksesi Linux-työasemaohjelman uudelleen aja seuraavat komennot root-käyttäjänä:

  sudo sh filrClient.sh --install

Linux Desktop -sovelluksen käynnistäminen ei onnistu

Kun käytät graafista käyttöliittymää käynnistääksesi Filr Desktop -sovelluksen, sovellus ei ehkä käynnisty eikä käyttöliittymässä näytetä mitään viestiä. Tämä johtuu siitä, että vain yksi sovelluksen instanssi voi olla avoinna kerrallaan, ja yksi Desktop-sovelluksen instanssi on jo auki.

Ongelman ohitus: Sovelluksen aiempi instanssi pitää sulkea ennen uuden sovelluksen instanssin käynnistämistä.

vi editorilla muokatut tiedostot eivät synkronoidu Filr-palvelimelle automaattisesti

Kun muokkaat mitä tahansa tiedostoa vi editorilla, tiedosto ei synkronoidu Filr-palvelimelle automaattisesti.

Ongelman ohitus: Kun olet muokannut jotakin tiedostoa vi editorilla, sinun pitää synkronoida tiedosto Filr-palvelimelle käsin.

Peittokuvan kuvakkeet eivät ilmesty joillekin tiedostotyypeille

Jotkin tiedostot eivät näytä peittokuvan kuvakkeita. Esimerkkejä tiedostotyypeistä:

 • tiedostot, joiden tiedostotunniste on .sql, .pcap, .png, .accdb, .aspx, .cer, .one tai .pub

 • tiedostonimet, joissa ei ole tiedostotunnistetta

Tämä on Nautilus-ohjelman tunnettu ominaisuus.

Filr-kuvake ei ehkä näy oikein ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla

Ilmoitusalueen Filr-kuvake näyttää leikkautuneen työasemaohjelman ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla. Kuvake näyttää kuitenkin tavalliselta, kun Filr käynnistetään uudelleen tai työpöytätietokoneelle kirjaudutaan uudelleen.

Uudelleennimetyn kansion alikansiolle tehdyt toimenpiteet eivät synkronoidu automaattisesti

Aina, kun teet toimenpiteitä uudelleennimetyn kansion alikansiolle, pitää tiedostot ja kansiot synkronoida käsin.

Verkkokansioiden lisääminen tietojen synkronoimiseksi tietokoneelle ei onnistu

Jos Filr-järjestelmänvalvojasi on estänyt verkkokansioiden tietojen synkronoinnin työpöytätietokoneellesi sen jälkeen, kun olet Linux Desktop -sovelluksella käsin määrittänyt verkkokansiot tietojen synkronoimiseksi tietokoneelle, verkkokansioiden tiedot, jotka on jo synkronoitu tietokoneelle, poistetaan seuraavan ajastetun tai käsin aloitetun synkronoinnin aikana. Jos päätät lisätä verkkokansion synkronoitavaksi uudelleen sen jälkeen, kun Filr-järjestelmänvalvojasi jälleen sallii verkkokansion tietojen synkronoinnin tietokoneelle, verkkokansiota ei lisätä.

Ongelman ohitus: Seuraa näitä ohjeita lisätäksesi verkkokansion synkronoitavaksi uudelleen:

 1. Kirjaudu ulos Filristä.

 2. Poista hakemisto .novellfilr kotihakemistostasi.

 3. Kirjaudu takaisin sisään Filriin.

9.3 Macintosh-laitteiden ongelmat

Seuraavia ongelmia esiintyy Macintosh-laitteilla:

Filr-sovellustiedoston siirtäminen Macissa pois oletushakemistosta (/Applications) aiheuttaa virheitä

Filr-sovellustiedosto (Filr.app) ei toimi kunnolla, jos se on siirretty pois sen oletusasennussijainnista /Applications.

Overlay-tilakuvakkeita ja pikavalikkoa ei ehkä näytetä Mac-tietokoneella

Overlay-tilakuvakkeita ja pikavalikkoa ei ehkä näytetä seuraavissa tilanteissa:

 • Kun olet päivittänyt Filr Desktop -sovelluksen.

 • Kun muokkaat käyttäjätilin tietoja tai Filr-tallennustilan sijaintia.

Ongelman ohitus: Käynnistä Filr Desktop -sovellus uudelleen. Jos overlay-tilakuvakkeita ei edelleenkään näytetä, tee jokin seuraavista:

 • Avaa Järjestelmäasetukset, poista valinta kohdasta Filr > Finder ja valitse se uudelleen. Käynnistä Finder uudelleen.

 • Käynnistä tietokone uudelleen.

Tiedostojen luettelointi Mac-tietokoneella saattaa kestää jonkin aikaa

Kun siirryt ensimmäistä kertaa Filr-alueella olevaan kansioon Mac-tietokoneessa, kansion tiedostojen luettelointi saattaa aiheuttaa viiveen.

Ongelman ohitus: Osoita jotakin toista Filr-kansiota ja sitten tätä kansiota uudelleen.

Useita Filr-kuvakkeita Mac-tietokoneen Suosikeissa

Kun asennat Filr-sovelluksen Mac-tietokoneelle, Suosikeissa näytetään useita Filr-kuvakkeita.

Ongelman ohitus: Mitään toimintoja ei menetetä. Kirjaudu ulos tietokoneelta ja kirjaudu uudelleen sisään.

Kuvakirjaston tallennus Filr-sijaintiin Mac-tietokoneella epäonnistuu

Jos käytät Mac-tietokoneella Kuvat-sovellusta kuvakirjaston luomiseen, et voi tallentaa kirjastoa Filr-sijaintiin.

Sovellustiedostoja sisältävän kansion selaaminen Mac-tietokoneella lataa sovellustiedostot verkosta

Jos selaat Mac-tietokoneella kansioon, jossa on .app-tiedostoja, kaikki kansiossa olevat .app-tiedostot ladataan verkosta automaattisesti.

Työpöytäsovelluksen seliteilmoituksen osoittaminen Mac 10.12 -tietokoneella ei aloita ilmoitukseen liittyvää toimenpidettä

Kun työpöytäsovelluksen seliteilmoitusta osoitetaan Mac 10.12 -tietokoneella, ilmoitukseen liittyvää toimenpidettä (kuten järjestelmävaroituksen tekeminen, odottavien muutosten synkronointi tai verkkosivun avaaminen) ei suoriteta. Katso ilmoituksen tiedot Filr Desktop -konsolista ja tee tarvittavat toimenpiteet.

9.4 Windows-laitteiden ongelmat

Seuraavia ongelmia esiintyy Windows-laitteilla:

Tiedostot ja kansiot eivät synkronoidu, kun koko polussa on yli 225 merkkiä Windowsissa

Kun tiedoston tai kansion koko polussa on yli 225 merkkiä Windowsin tiedostojärjestelmässä, tiedosto tai kansio ei synkronoidu Filr Desktop -sovellukseen.

Koko polku sisältää polun kaikki merkit, esimerkiksi C:\Käyttäjät\käyttäjänimi\Filr\My Files\Meeting Notes ja niin edelleen.

Järjestelmähälytyksiä ei näytetä Windows 10 -tietokoneella

Windows 10 -tietokoneella ei näytetä järjestelmähälytyksiä. Hälytysviestit näytetään kuitenkin Järjestelmähälytykset-välilehdellä.

Ongelman ohitus: Käynnistä tietokone uudelleen.

Väärä virhe näytetään, kun siirretään suuria tiedostoja

Kun siirrät Windows-tiedostoja, joiden koko on yli 1 Gt, yhdeltä Filr-alueelta toiselle, näytetään virheellisesti Käyttö estetty -virhe. Älä välitä viestistä, vaan napsauta Peruuta sulkeaksesi ikkunan.

Windowsin online-tiedostojen tai -kansioiden siirtäminen Filr-alueelta muulle kuin Filr-alueelle luo niistä kopion

Kun siirrät Windowsin online-tiedostoja tai -kansioita Filrin tiedostoalueelta muualle kuin Filrin tiedostoalueelle, tiedostot tai kansiot kopioidaan alkuperäisestä sijainnista kohdesijaintiin.

Tiedostojen käynnistys Metro-sovelluksilla Windows 8.1 -tietokoneella epäonnistuu

Jos kaksoisnapsautat Windows 8.1 -tietokoneella tiedostoa käynnistääksesi sen oletussovelluksessa, tiedoston käynnistys epäonnistuu. Esimerkiksi online-musiikki- tai -elokuvatiedoston kaksoisnapsauttaminen Xbox-toistimessa toistettavaksi epäonnistuu, ja tiedostoa ei toisteta.

Ongelman ohitus: Käytä yleisesti käytettyä sovellusta tiedoston käynnistämiseen. Käytä esimerkiksi yleisesti käytettyä mediasoitinta Windows Media Playeriä, musiikki- tai elokuvatiedoston toistamiseen.

Ei voida palauttaa offline-tiedoston ominaisuuksia oletusasetuksille

Jos muutat offline-tiedoston ominaisuutta, ominaisuus muuttuu. Tiedoston Ominaisuudet-valintaikkunassa ei kuitenkaan näytetä muutosta. Tämän vuoksi et voi palauttaa määritettä takaisin oletusasetukseen. Jos esimerkiksi asetat tiedoston ominaisuudeksi Vain luku, Vain luku -valintaa Ominaisuudet-valintaikkunassa ei valita. Tämän vuoksi et voi palauttaa tiedoston ominaisuutta takaisin.

Overlay-tilakuvakkeet näyttävät tiedostot ja kansiot virheellisesti vireillä olevina

Kun tiedosto tai kansio siirretään tai kopioidaan Jaettu minulle -alueen juurihakemistoon Windowsin Filr Desktop -sovelluksessa, overlay-tilakuvakkeet näyttävät tiedostot ja kansiot virheellisesti synkronointia odottavina. Tiedoston tai kansion siirtämistä tai kopiointia Jaettu minulle -alueen juurihakemistoon ei tueta, joten tiedostoja ja kansioita ei voida synkronoida. Lisätietoja siitä, mitkä kansiot synkronoidaan, on Filr 3 -ohjesivuston Filr Desktop -sovelluksen käyttöoppaassa Windowsille kohdassa Mitkä kansiot synkronoidaan.

Voit ratkaista odottava tila -ongelman poistamalla odottavat tiedostot tai kansiot Jaettu kanssani -alueen juurihakemistosta.

Peittokuvan kuvakkeet eivät ehkä näy, kun Filr Desktop -sovellus on päivitetty uuteen versioon

Jos päivität Filr Desktop -sovelluksen, kun aiempi versio on käynnissä, peittokuvan kuvakkeet eivät ehkä näy.

Ongelman ohitus: Avaa Resurssienhallinta uudelleen.

Windows Desktop saattaa jäädä jumiin, kun Desktop-sovellusta päivitetään

Kun päivität Filr Desktop -sovellusta Windows-tietokoneella, asennusohjelma saattaa jäädä jumiin.

Ongelman ohitus: Tee seuraavat toimet:

 1. Lopeta asennusohjelma manuaalisesti:

  1. Avaa Windowsin Tehtävienhallinta.

  2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella prosessia msiexec.exe*32 ja sitten ykköspainikkeella Lopeta prosessipuu.

 2. Käynnistä tietokone uudelleen.

 3. Käynnistä päivitysohjelma uudelleen ja noudata järjestelmän ilmoituksia päivityksen suorittamiseksi loppuun.

10.0 Tekijänoikeustiedot

Copyright © 2018 Micro Focus tai sen yhteistyökumppani.

Lisätietoja tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä, vastuuvapausilmoituksista, takuista, viennin ja muun käytön rajoituksista, Yhdysvaltain hallituksen oikeuksista, patenttimenettelyistä ja FIPS-vaatimustenmukaisuudesta saat osoitteesta https://www.microfocus.com/about/legal/.