GroupWise Calendar Publishing

21. marraskuuta 2011

GroupWise Calendar Publishing on Web-pohjainen toiminto, jolla GroupWise-käyttäjät ja käyttäjät, joilla ei ole GroupWisea, voivat tarkastella GroupWise-käyttäjien kalentereita Web-selaimessa. Käyttäjät voivat tarkastella kalentereita tai ladata niitä kalenterisovellukseen. GroupWise Calendar Publishing on käytettävissä mistä tahansa Web-selaimesta.

Tässä GroupWise Calendar Publishing -pikaoppaassa on GroupWise Calendar Publishing -toiminnon käyttöohjeita sekä Web-sivustossa siirtymiseen tarkoitettuja ohjeita niille käyttäjille, joilla ei ole GroupWisea.

1.0 Aloittaminen

Siirry GroupWisen Calendar Publishing -Web-sivustoon:

http://web_palvelin/gwcal/calendar

Korvaa web_palvelin Calendar Publishing Host -Web-sivuston sijainnilla (palvelimen nimi tai IP-osoite), jonka järjestelmän vastuuhenkilö on määrittänyt.

Näyttöön tulee käyttäjätunnusten ja kalentereiden luettelo. Jos kalentereita on yli 25, tarkastele lisää kalentereita valitsemalla Näytä seuraava.

Kun löydät haluamasi kalenterin voit tehdä jonkin seuraavista:

2.0 Kalenterin lataaminen

Voit ladata kalenterin tuotavaksi toiseen kalenterisovellukseen. Ladattu kalenteri ei automaattisesti tarkista päivityksiä, joten alkuperäinen kalenteri on tarkistettava manuaalisesti ja ladattava uudelleen tarvittaessa. Kalenteri ladataan GMT-aikavyöhykkeen mukaisesti. Sovelluksen on muunnettava se paikallisen ajan mukaiseksi.

  1. Napsauta ladattavan kalenterin vieressä Lataa.

  2. Tallenna tiedosto haluamaasi paikkaan valitsemalla Tallenna nimellä.

  3. Tuo tallennettu tiedosto kalenterisovellukseen.

3.0 Kalenterin tilaaminen

Kun tilaat kalenterin, se tuodaan kalenterisovellukseen ja sen lisäksi saat siihen jatkuvia päivityksiä. Tilattu kalenteri päivittyy automaattisesti määrittämiesi aika-asetusten mukaisesti. Tilauksessa käytettävä tiedosto noudattaa GMT-aikaa. Sovelluksen on muunnettava se paikallisen ajan mukaiseksi.

  1. Napsauta tilattavan kalenterin vieressä Tilaa.

  2. Valitse tilaamiseen käytettävä ohjelma.

  3. Määritä kalenterille nimi, jolla se näkyy järjestelmässä.

  4. Määritä, kuinka usein kalenteri päivitetään.

  5. Valitse OK.

4.0 Kalenterin näyttäminen

Voit myös tarkastella kalentereita suoraan, jos et halua tai voi näyttää niitä kalenterisovelluksessa. Avaa kalenteri napsauttamalla sen nimeä. Kalenterit ovat vain luku -tilassa eikä niitä voi muuttaa tältä sivulta.

Näytössä olevasta näkymässä voit tarkastella määritettyjä ajanvarauksia tai tulostaa kalenterin. Näkymiä voi muuttaa esittämään päivän, viikon tai kuukauden.

5.0 Tekijänoikeustiedot:

Copyright © 2008–2011 Novell, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Novellin tavaramerkit on lueteltu Novellin tavaramerkki- ja palvelun tavaramerkki -luettelossa. Kaikki kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.