GroupWise 2012 ja Vibe 3.2

21. marraskuuta 2011

GroupWise 8.0.2 ja uudemmat versiot mahdollistavat yhteiskäytön Novell Viben kanssa. Näin voit laajentaa GroupWisen yhteiskäyttömahdollisuuksia lisätyökaluilla ja -toiminnoilla, joita ei yleensä sisälly sähköpostisovelluksiin; esimerkkeinä pysyvät keskustelupalstat, joissa käyttäjät voivat liittyä meneillään oleviin keskusteluihin, tehokkaat työnkulut, joilla voi automatisoida rutiinitehtäviä, ja ryhmätyötilat, joissa voi tehdä yhteistyötä.

HUOMAUTUS:Novell Vibe 3.0 -versiota edeltäviä versioita kutsutaan Novell Teaming -versioiksi. Huolimatta siitä, käytätkö GroupWisen kanssa Vibeä vai Teamingia, yhteiskäytössä GroupWisen kanssa ei ole juurikaan eroa.

Tässä osassa on tärkeitä tietoja siitä, miten voit käyttää Vibe-toimintoja suoraan GroupWisen Windows-työasemaohjelmassa.

1.0 Edellytykset

Ennen kuin voit käyttää Vibeä GroupWisen kanssa, varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1.1 Loppukäyttäjiä koskevat edellytykset

 • Käytössäsi on GroupWise 8 SP 2 tai uudempi Windows-käyttöjärjestelmässä sekä mikä tahansa Vibe-versio. (Aiempia Vibe-versioita kutsutaan Teaming-versioiksi.)

  Jotkin tässä asiakirjassa kuvatut toiminnot toimivat aiemmissa GroupWise-versioissa.

1.2 Hallintaedellytykset

2.0 Viben käyttäminen Novell Vibe- tai Novell Teaming -kansiosta

Kun GroupWisen ja Viben yhteiskäyttö on määritetty GroupWise 2012 Windows -työasemaohjelman käyttöoppaan GroupWisen ja Viben yhteiskäytön käyttöönottoa koskevan kohdan ohjeiden mukaisesti, voit helposti käyttää Vibe-sivustoa GroupWise-työasemaohjelmasta seuraavien yhteiskäyttöpisteiden avulla:

 • GroupWise-kansioluettelossa alhaalla on Novell Vibe- tai Novell Teaming -kansio.

 • Vibe- tai Teaming-kansiossa on kansio, jonka kautta voit käyttää omaa Vibe-työtilaasi, sekä Omat tiimit -kansio, jossa ovat kaikki ryhmät, joihin kuulut.

 • Voit lähettää jokaisesta Omat tiimit -kansiossa olevasta tiimistä sähköpostia tiimille, käyttää tiimikalenteria ja tilata tiimin RSS-syötteitä, jos kalenteri ja RSS-syötteet ovat tiimin käytettävissä.

 • Kun tilaat tiimin RSS-syötteen, Vibe- tai Teaming-kansion alle luodaan Oman tiimin syötteet -kansio.

 • Kun napsautat GroupWise-kansioluettelossa jotakin Vibe-kansiota, Vibe-Web-sivu avautuu GroupWise-pääikkunaan.

3.0 Viben käyttäminen GroupWisen Web-paneelista

Voit luoda GroupWise-paneelin, jossa näkyy Viben URL-pääosoite tai jokin muu Viben URL-osoite, jonka haluat näyttää GroupWisessa.

Voit esimerkiksi näyttää Novell Vibe -syötteen GroupWise-työasemaohjelmassa. Näin pysyt ajan tasalla uusimmista Vibe-lisäyksistä poistumatta GroupWisesta.

Tietoja tämän tekemisestä on GroupWise 2012 Windows -työasemaohjelman käyttöoppaassa Organisointi-kohdan Uuden paneelin luominen -osassa.

4.0 Tietojen hakeminen GroupWisesta ja Vibestä samanaikaisesti

GroupWise 8 SP 2:ssa ja uudemmissa versioissa voit hakea tietoja GroupWisesta ja Vibestä samanaikaisesti.

 1. Napsauta GroupWise-työasemaohjelmassa Etsi-kuvaketta .

  Etsi-valintaikkuna avautuu.

 2. Varmista, että valintaikkunan oikealla puolella olevasta Etsitään-ikkunasta on valittu kaikki vaihtoehdot.

 3. Aseta hakuehdot määrittämällä tarvittavat tiedot Etsi-valintaikkunassa.

 4. Valitse OK.

  GroupWise tuo näkyviin hakuehtoja vastaavien GroupWise-viestien ja Vibe-kansiomerkintöjen luettelon.

5.0 GroupWise-viestien vetäminen ja pudottaminen Vibe-kansioihin

GroupWise 8 SP 2:ssa ja uudemmissa versioissa voit vetää ja pudottaa GroupWise-sähköpostiviestejä Vibe-kansioihin. Vibe näyttää viestin sisällön Vibe-kansiomerkintänä kansiossa, johon pudotit viestin.

Kun vedät ja pudotat sähköpostiviestejä Vibeen, muista seuraavat seikat:

 • Viestit kopioidaan GroupWisesta; niitä ei siis siirretä pois. Sähköpostiviestien kopio säilyy GroupWisessa.

 • Sähköpostin liitteet näkyvät Vibessä kansiomerkintöjen liitteinä.

Viestin vetäminen ja pudottaminen GroupWisesta Vibe-kansioon tapahtuu GroupWise-työasemaohjelmassa. GroupWise-viestejä voi vetää vain sellaisiin Vibe-hakemistoon ja -alihakemistoihin, jotka ovat GroupWise-kansioluettelossa. GroupWise-viestejä ei voi vetää ja pudottaa Vibeen, kun Vibe näkyy Web-selaimessa.

Jos Novell Vibe- tai Novell Teaming -kansiota ei näy GroupWise-kansioluettelossa, GroupWise-järjestelmänvalvoja ei ole ottanut Vibe-yhteiskäyttöä käyttöön.

Voit vetää viestejä mihin tahansa Vibe-kansioon, johon sinulla on oikeus lähettää viestejä.

Voit vetää sähköpostiviestin ja pudottaa sen Vibe-kansioon GroupWise-työasemaohjelmassa seuraavasti:

 1. Etsi GroupWise-työasemaohjelmassa haluamasi Novell Vibe- tai Novell Teaming -kansio GroupWise-kansioluettelosta.

 2. Laajenna Vibe- tai Teaming-kansio.

  Vibe-kansioiden luettelo tulee näkyviin GroupWise-kansioluetteloon.

 3. Valitse haluamasi sähköpostiviesti ja vedä se johonkin GroupWise-kansioluettelossa näkyvään Vibe-kansioon.

  GroupWise-viestin pudottaminen Vibe-kansioon
 4. Napsauta Vibe-kansiota, johon siirsit sähköpostiviestin.

  Vibe-kansio näkyy GroupWise-käyttöliittymässä. Tähän kansioon siirtämäsi sähköpostiviesti näkyy Vibe-kansiomerkintänä.

6.0 Viestien tallentaminen GroupWisesta Vibeen

Voit tallentaa GroupWise-viestejä Vibeen suoraan GroupWisesta:

 1. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä viestissä, jonka haluat tallentaa Vibeen.

 2. Valitse avattavasta Tallenna-luettelosta Tallenna Novell Vibeen.

 3. Valitse Vibe-kansio, johon haluat tallentaa viestin, ja valitse sitten OK > Tallenna

 4. Valitse Sulje.

7.0 Vibe-ilmoitusten avaaminen GroupWisessa

Jos avaat GroupWise 2012 -versiossa Vibestä tulleen ilmoituksen, ohjelma käynnistää paneelin, jonka selaimessa Vibe-sanoma on näkyvissä.

Aiemmissa GroupWise-versioissa Vibestä tulleissa ilmoitusviesteissä on hyperlinkki, jolla voi käynnistää selaimen ja avata viestin.

8.0 Vibe-syötteiden tarkasteleminen GroupWisessa

Viben avulla voit tarkastella syötteitä, jotka kertovat tiimejäsi, seurattavia paikkoja tai koko sivustoa koskevista uusimmista merkinnöistä. Näin pysyt ajan tasalla avaamatta itse Vibe-sivustoa. Samalla tavalla kuin Twitterissä voit tarkastella seuraamiesi henkilöiden mikroblogikirjoituksiin liittyviä syötteitä.

GroupWise 8.0.2:ssa ja uudemmissa versioissa voit tarkastella Vibe-syötteitä suoraan GroupWise-työasemaohjelmassa.

 1. Etsi ja valitse GroupWise-työasemaohjelmassa haluamasi Novell Vibe -kansio GroupWise-kansioluettelosta.

  Vibe-syöte tulee näkyviin.

  Vibe-syötteen näyttäminen GroupWisessa

  Lisätietoja Vibe-syötteiden käyttämisestä on Novell Vibe 3.2 -käyttöoppaan Tietojen hankkiminen (Getting Informed) -osan Syötteiden tarkasteleminen (Viewing Live Feeds) -kohdassa.

9.0 Vibe-kansioluettelon päivittäminen GroupWisessa

GroupWisessa oleva Vibe-kansioluettelo synkronoituu Viben kanssa 10 minuutin välein sekä aina, kun luot Vibe-kansion GroupWiseen.

Voit päivittää Vibe-kansioluettelon manuaalisesti GroupWisessa seuraavasti:

 1. Napsauta Novell Vibe -pääkansiota kansioluettelossa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Päivitä kansioluettelo.

10.0 Tietoja tehtävien ja kalenterin synkronoinnista Viben ja GroupWisen välillä

Voit synkronoida Vibe-tehtäviä ja -kalentereita GroupWiseen seuraavasti:

 • iCal-toiminnolla Novell Vibe 3.2 -käyttöoppaan kohdan Tehtävien ja kalenterien synkronoiminen työpöytäsovellukseen (Synchronizing Tasks and Calendars to a Desktop Application) ohjeiden mukaisesti.

 • Viben Data Synchronizer Connector -toiminnolla Vibe Connector -pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

11.0 Tekijänoikeustiedot:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Novellin tavaramerkit on lueteltu Novellin tavaramerkki- ja palvelun tavaramerkki -luettelossa. Kaikki kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.