GroupWise 8 Calendar Publishing Host User

GroupWise® Calendar Publishing Host User

8

17. lokakuu 2008

1.0 YLEISTÄ

Novell® GroupWise® Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen toiminto, jolla GroupWise-käyttäjät ja käyttäjät, joilla ei ole GroupWisea, voivat tarkastella GroupWise-käyttäjien kalentereita Web-selaimessa. Käyttäjät voivat tarkastella kalentereita tai ladata niitä kalenterisovellukseen. Calendar Publishing Host User -Web-sivu on käytettävissä mistä tahansa Web-selaimesta.

1.1 Julkaistujen kalenterien selausluettelon näyttäminen

 1. Voit näyttää Calendar Publishing Host User -Web-sivun seuraavalla tavalla:

  http://web_palvelin/gwcal/calendar

  Korvaa web_palvelin Calendar Publishing Host -Web-sivuston sijainnilla (palvelimen nimi tai IP-osoite), jonka järjestelmän vastuuhenkilö on määrittänyt.

  Kuva 1 Web Calendar Publishing Host -luettelon selaus

  Näyttöön tulee käyttäjätunnusten ja kalentereiden luettelo. Jos kalentereita on yli 25, tarkastele lisää kalentereita valitsemalla Näytä seuraava.

 2. Kun haluat etsiä haluamasi kalenterin, tee seuraavat tehtävät:

1.2 Kalenterin lataaminen

Voit ladata kalenterin tuotavaksi toiseen kalenterisovellukseen. Ladattu kalenteri ei automaattisesti tarkista päivityksiä tulevaisuudessa, joten alkuperäinen kalenteri on tarkistettava manuaalisesti ja ladattava uudelleen tarvittaessa.

 1. Napsauta ladattavan kalenterin vieressä Lataa.

 2. Valitse Tallenna tiedosto ja valitse sitten OK.

 3. Tallenna tiedosto valitsemaasi sijaintiin.

  Tiedosto tallennetaan .ics-tiedostotunnisteella.

 4. Tuo tallennettu tiedosto kalenterisovellukseen.

Ladattu kalenteri luodaan GMT-aikavyöhykkeen mukaisena. Sovelluksen on muunnettava se paikallisen ajan mukaiseksi. Jos sovellus ei tee tätä, muista huomioida, että kalenterin ajat on ilmoitettu GMT-aikavyöhykkeen aikoina. Lisätietoja muuntoja tekevistä sovelluksista on kohdassa Tuetut kalenterisovellukset ja vapaan/varatun ajan seurantasovellukset.

1.3 Kalenterin tilaaminen

Kun tilaat kalenterin, se tuodaan kalenterisovellukseen ja sen lisäksi saat siihen jatkuvia päivityksiä. Jos voit tehdä tilauksen, tilattu kalenteri päivitetään automaattisesti määrittämiesi aika-asetusten mukaan.

 1. Napsauta tilattavan kalenterin vieressä Tilaa.

 2. Valitse tilaamiseen käytettävä ohjelma.

 3. Määritä kalenterille nimi, jolla se näkyy järjestelmässä.

 4. Määritä, kuinka usein kalenteri päivitetään.

 5. Valitse OK.

Tilaukseen käytetty tiedosto luodaan GMT-aikavyöhykkeen mukaisena. Sovelluksen on muunnettava se paikallisen ajan mukaiseksi. Lisätietoja muuntoja tekevistä sovelluksista on kohdassa Tuetut kalenterisovellukset ja vapaan/varatun ajan seurantasovellukset.

1.4 Kalenterin näyttäminen

Voit myös tarkastella kalentereita suoraan, jos et halua tai voi näyttää niitä kalenterisovelluksessa. Avaa kalenteri napsauttamalla sen nimeä. Kalenterit ovat vain luku -tilassa eikä niitä voi muuttaa tältä sivulta.

Näytössä olevasta näkymässä voit tarkastella määritettyjä ajanvarauksia tai tulostaa kalenterin. Näkymiä voi muuttaa esittämään päivän, viikon tai kuukauden.

1.5 Vapaa/Varattu-tietojen julkaiseminen

GroupWisen vapaa/varattu-tiedot voidaan julkaista, jos niiden käyttö halutaan sallia muille käyttäjille. Vapaa/varattu-tietoja voivat käyttää muut GroupWise-käyttäjät tai ketkä tahansa muut käyttäjät, joika voivat ottaa vastaan .ifb-tyyppisiä tiedostoja.

Windows-työasemaohjelman käyttäminen

 1. Valitse Windows*-työasemaohjelmassa Työkalut > Määritykset.

 2. Valitse Kalenteri > Vapaan ajan etsintä.

 3. Valitse Julkaise vapaan ja varatun ajan tietoni -valintaruutu.

 4. Valitse OK.

WebAccess-työasemaohjelman käyttäminen

 1. Valitse WebAccess-työasemaohjelmassa Määritykset > Kalenteri.

 2. Valitse Julkaise vapaan ja varatun ajan tietoni -valintaruutu.

 3. Valitse Tallenna.

1.6 Vapaa/Varattu-tietojen julkaisusijainnin lähettäminen

Windows-työasemaohjelmassa

 1. Valitse Windows-työasemaohjelmassa Työkalut > Määritykset.

 2. Valitse Kalenteri > Vapaan ajan etsintä.

 3. Valitse Lähetä vapaan ja varatun julkaisusijainti.

WebAccess-työasemaohjelmassa

 1. Valitse Määritykset > Kalenteri.

 2. Valitse Lähetä vapaan ja varatun julkaisusijainti.

  Vapaan ja varatun sijainnin sisältävä sähköpostiviesti luodaan.

 3. Kirjoita sähköpostiin osoite ja valitse Lähetä.

1.7 Vapaan ja varatun julkaisusijainnin käyttäminen

GroupWise-käyttäjät

 1. Avaa sähköpostiviesti, joka sisältää vapaan ja varatun sijainnin.

 2. Kopioi sijainti.

 3. Avaa tarvittava Yhteystiedot-kansio ja avaa haluamasi yhteyshenkilön tiedot. Jos et ole luonut yhteystietoja tälle henkilölle aiemmin, luo uusi yhteyshenkilö. Jos haluat luoda uuden yhteyshenkilön, lue lisätietoja GroupWise 8:n Windows-työasemaohjelman käyttöoppaan Yhteystiedot ja osoitekirjat -osan yhteystietojen lisäämistä käsittelevästä kohdasta.

 4. Napsauta yhteystietojen Tiedot-välilehteä.

 5. Liitä sijainti Vapaa/varattu-kenttään.

 6. Valitse Tallenna.

Muut kuin GroupWise-käyttäjät

Muilla kuin GroupWise-käyttäjillä on oltava käytössä Internet-kalenterisovellus, joka voi vastaanottaa .ifb-tiedostoja. Tämä .ifb-tiedosto luodaan GMT-aikavyöhykkeen mukaisena. Sovelluksen on muunnettava aikavyöhyketiedot paikallisen ajan mukaisiksi tai tiedot näytetään GMT-muodossa. Lisätietoja muuntoja tekevistä sovelluksista on kohdassa Tuetut kalenterisovellukset ja vapaan/varatun ajan seurantasovellukset.

 1. Avaa vapaan ja varatun julkaisusijainnin sisältävä sähköposti.

 2. Kopioi sijainti.

 3. Avaa Web-selain.

 4. Liitä URL-osoite Web-selaimen osoitekenttään.

 5. Sinua pyydetään avaamaan tai tallentamaan .ifb-tiedosto.

 6. Valitse Tallenna nimellä ja valitse sitten OK.

  Järjestelmä tallentaa .ifb-tiedoston määrittämääsi sijaintiin.

 7. Tuo Internet-kalenterisovelluksen ohjeiden mukaisesti .ifb-tiedosto Internet-kalenterisovellukseesi.

1.8 Tuetut kalenterisovellukset ja vapaan/varatun ajan seurantasovellukset

GroupWise luo .ics- ja .ifb-tiedostot GMT-aikavyöhykkeen mukaisesti. Sovelluksen on tämän jälkeen muutettava kalenterin ja vapaan/varatun ajan tiedot vastamaan paikallista aikavyöhykettä, jotta ajanvaraukset ja vapaan/varatun ajan tiedot näkyvät oikein paikallisessa aikavyöhykkeessä. Seuraavat sovellukset voivat tehdä tämän muunnon puolestasi:

Taulukko 1 Kalenteri ja vapaan tai varatun ajan sovellukset, joissa aikavyöhykettä voi muokata

Käyttö-järjestelmä/käyttöympäristö

Sovellus

Windows

 • GroupWise 8 Windows -työasema

 • Microsoft Outlook /2007

 • Microsoft Outlook /2003

 • Windows Calendar (vain Vista*)

 • Mozilla* Lightning*

 • Mozilla Sunbird*

Linux

 • Evolution®

 • KOrganizer* Suite

 • Mozilla Lightning

 • Mozilla Sunbird

Mac OS X

 • iCal.app

 • Microsoft Entourage*

 • Mozilla Lightning

 • Mozilla Sunbird

Web-palvelin

 • Google* Calendar

 • Yahoo* Calendar

 • Hotmail* Calendar

 • Zimbra*

 • iCalShare*

2.0 Tekijänoikeustiedot

Copyright © 2008 Novell, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Novellin tavaramerkit on lueteltu Novellin tavaramerkki- ja palvelun tavaramerkki -luettelossa. Kaikki kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Tavaramerkin symboli (®, TM ja niin edelleen) viittaa Novellin tavaramerkkiin, tähti (*) kolmannen osapuolen tavaramerkkiin.