Novell Filr -työpöytäsovellus – lueminut

Syyskuu 2014

1.0 Tuotteen yleiskatsaus

Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata niitä sen jälkeen käymättä suoraan Filr-sivustolla. Lisäykset ja muutokset synkronoidaan Filrin ja tietokoneesi välillä.

2.0 Järjestelmävaatimukset

2.1 Windowsissa

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

  • Windows XP SP3 32-bit

  • Windows 7 SP1

  • Windows 8 ja 8.1

2.2 Macissa

Mac-tietokoneen Novell Filr -työpöytäsovellus vaatii 64-bittisen Mac OS X 10.7 tai uudemman käyttöjärjestelmän.

3.0 Ongelmat

Novell Filr -työpöytäsovelluksessa on tunnistettu seuraavat ongelmat:

3.1 kun kansiota luodaan työpöytäsovelluksessa, syntyy kaksi kansiota

kun kansiota luodaan Filr-työpöytäsovelluksessa (Windows Explorerin kautta), syntyy toisinaan kaksi kansiota yhden sijaan, toinen määrittelemälläsi nimellä ja toinen nimellä Uusi kansio. Jos kohtaat tämän ongelman, poista Uusi kansio.

3.2 Filr-kansiota ei voida siirtää osion juurihakemistoon Macissa

Filr-kansion siirtäminen osion juurihakemistoon Macissa (esimerkiksi /Volumes/ABC) aiheuttaa virheen, eikä kansiota siirretä määritettyyn sijaintiin.

Kun kansio siirretään alihakemistoon (esim./Volumes/ABC/Novell), kansion siirto onnistuu.

3.3 Filr-sovellustiedoston siirtämisestä Macissa pois oletushakemistosta (/Applications) aiheutuu virheitä.

Filr-sovellustiedosto (Filr.app) ei toimi kunnolla, jos se on siirretty pois sen oletusasennussijainnistaan /Applications.

3.4 Tiedostot ja kansiot eivät synkronoidu, kun koko polussa on yli 260 merkkiä Windowsissa.

Kun tiedoston tai kansion koko polussa on yli 260 merkkiä Windowsin tiedostojärjestelmässä, tiedosto tai kansio ei synkronoidu Filr-työpöytäsovellukseen.

Koko polku sisältää polun kaikki merkit, esimerkiksi C:\Users\username\Filr\My Files\Meeting Notes ja niin edelleen.

3.5 Filr kansiota ei voi määrittää samaan verkkosijaintiin useissa tietokoneissa

Kun valitset Filr-kansion sijaintia, älä määritä Novell Filr -työpöytäsovellusta useissa tietokoneissa käyttämään verkossa samaa jaettua sijaintia. Tämä johtuu siitä, että Novell Filr-työpöytäsovellus ei synkronoi tiedostoja kunnolla, jos kaksi esiintymää synkronoi samaan jaettuun sijaintiin, vaikka esiintymät eivät olisi käytössä samanaikaisesti. Tämän vuoksi on parasta välttää määrittämästä Filr-kansiota samaan verkkoasemaan.

3.6 Tiedoston synkronointi sen jälkeen kun sitä on muokattu tiedostopalvelimen tiedostojärjestelmässä voi aiheuttaa virheilmoituksen

Jos tiedostoa muokataan Filrin ulkopuolisessa verkkokansion tiedostojärjestelmässä, seuraavalla synkronointikerralla saattaa tulla virheviesti, joka ilmoittaa, että sovellus ei pystynyt tarkistamaan tiedoston tarkistuslukua. Tämä johtuu siitä, että Filr-palvelimen metatieto ei vastaa verkkokansion tiedostojärjestelmässä olevaa tiedostoa.

Tämän ongelman pitäisi ratketa itsestään automaattisesti seuraavalla kerralla, kun työpöytäsovellus synkronoituu, koska se ohjaa Filr-palvelimen päivittämään metatietonsa. Jos ongelma ei ratkennut, se ratkeaa, kun teet yhden seuraavista asioista riippuen siitä, kuinka Filr-pääkäyttäjäsi on määrittänyt verkkokansion ja Filrin välisen synkronoinnin:

  • Avaa tiedosto Filrin verkkotyöasemaohjelman kautta. Kun olet avannut tiedoston, muutos saattaa heijastua Filr-työpöytäsovellukseen.

  • Odota, että Filr-palvelin havaitsee muutoksen verkkokansion tiedostojärjestelmässä ja päivittää sen metatiedot. Päivitystiheys riippuu verkkokansion synkronointiaikataulusta, jonka Filr-pääkäyttäjäsi määrittää.

3.7 Filristä on poistuttava sen jälkeen kun tiedoston enimmäiskokorajaa on muutettu, jotta odottavat tiedoston synkronoituisivat.

Jos yrität lisätä tiedoston Filriin Filr-työpöytäsovelluksen kautta, ja tiedosto on enimmäiskokorajaa suurempi, tiedostoa ei synkronoida.

Filr-pääkäyttäjäsi voi säätää enimmäiskokorajaa. Jos rajaa on suurennettu sen jälkeen kun yritit lisätä kokorajan ylittäviä tiedostoja, sinun pitää poistua sovelluksesta (lopettaa kokonaan) ja käynnistää Filr-työpöytäsovellus uudelleen odottavien tiedostojen synkronoimiseksi.

3.8 Filristä on poistuttava sen jälkeen kun tiedoston enimmäiskokorajaa on muutettu, jotta tarkka raja tulisi näkyviin.

Jos Filr-pääkäyttäjäsi säätää tiedostojen enimmäiskokorajaa, uutta rajaa ei näytetä Filr-konsolissa (tilin tietosivulla) ennen kuin poistut ja käynnistät Filrin uudelleen.

3.9 Synkronoimaton tila työpöydän työasemaohjelmassa, kun kansiota nimetään verkkotyöasemaohjelmassa ja ainoastaan kirjasin koon muuttaminen

Kun kansiota nimetään Filrin verkkotyöasemaohjelmassa ja muutetaan ainoastaan kirjasin kokoa (esimerkiksi markkinointi ==> Markkinointi), muutosta ei synkronoida Filr-työpöydän työasemaohjelmassa, ja työpöydän työasemaohjelma näyttää, että kansio on synkronoimaton.

Jotta kansio synkronoituisi, muuta verkkotyöasemaohjelmassa kansion nimessä muutakin kuin vain kirjasinkokoa (esimerkiksi Markkinointi ==> Markkinointi_uutiset).

3.10 Asennussijainti ei voi olla kansio, joka sisältää erikoismerkkejä

Kun asennat Filr-työpöytäsovellusta, valitsemasi kohdekansion nimessä ei saa olla erikoismerkkejä.

3.11 Windows-työaseman oletustausta tulee näkyviin asennuksen aikana

Kun Filr-työpöytäsovellusta asennetaan, saattaa Windows-työaseman tausta muuttua väliaikaisesti Windows-työaseman oletustaustaksi. Sinun ei tarvitse välittää tästä.

3.12 Filr-työpöytäsovellusta ei voi aukaista 32-Bit-tilassa

Kun olet asentanut 64-bit Filr-työpöytäsovelluksen Mac OS X:ään, voit napsauttaa Filr-kuvaketta valikkopalkissa ja näet sitten vaihtoehdon, jolla Filr käynnistetään 32-bit-tilassa. Tätä toiminnallisuutta ei tueta.

3.13 Overlay-tilakuvakkeet näyttävät tiedostot ja kansiot virheellisesti vireillä olevina

Kun tiedosto tai kansio siirretään tai kopioidaan Jaettu kanssani -alueen juurihakemistoon Windowsin Filr-työpöytäsovelluksessa, overlay-tilakuvakkeet näyttävät tiedostot ja kansiot virheellisesti synkronointia odottavina. Tiedostojen tai kansioiden siirtämistä tai kopioimista Jaettu kanssani -alueen juurihakemistoon ei tueta (kuten kuvattu Filr-työpöytäsovellus Windowsille – pika-aloitusoppaan kohdassa Mitkä kansiot synkronoidaan), eikä sen takia tiedostoja tai kansiota voida synkronoida.

Voit ratkaista odottava tila -ongelman poistamalla odottavat tiedostot tai kansiot päähakemisto- tai jaettu kanssani -alueelta.

3.14 Jakamisen valintaikkunassa olevissa sähköpostiosoitteissa ei voi olla erikoismerkkejä

Kun sähköpostiosoite määritetään jakamisen valintaikkunassa ja osoite sisältää erikoismerkkejä (kuten heittomerkki) tulee näkyviin virheilmoitus, joka kertoo, ettei kohdetta voi jakaa määritetyn käyttäjän kanssa.

3.15 Filr-työpöytäsovellus pitää käynnistää uudelleen päivityksen jälkeen ja sen jälkeen kun sijainti on muutettu uuteen asemaan

Filr-työpöytäsovelluksen päivityksen jälkeen ja sen jälkeen kun sijainti on muutettu uuteen asemaan (esimerkiksi jos Filr-työpöytäsovellus oli alun perin asennettu asemaan C:\ ja sen sijainti siirretään asemaan E:\) pitää Filr-työpöytäsovellus käynnistää uudelleen. Jos et käynnistä sovellusta uudelleen, odottamattomia virheitä saattaa ilmetä.

3.16 Filr-työpöytäsovellus tai Finder pitää käynnistää uudelleen Macissa tehdyn päivityksen jälkeen

Kun Filr-työpöytäsovellus on päivitetty Macissa, pitää Filr-työpöytäsovellus tai Finder käynnistää uudelleen. Jos kumpaakaan näistä sovelluksista ei käynnistetä uudelleen, Hae tiedostolinkki -ominaisuus ei ole täysin käytettävissä.

4.0 Filr-työpöytäsovelluksen dokumentaatio

Katso lisätietoja Novell Filr-työpöytäsovelluksen asentamisesta, määrittämisestä ja käyttämisestä tietokoneessasi oppaista Filr-työpöytäsovellus Windowsille – pika-aloitusopas tai Filr-työpöytäsovellus Macille – pika-aloitusopas.

Katso lisätietoja Novell Filr-työpöytäsovelluksen käyttöönotosta tai käytöstä poistamisesta ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden suorittamisesta Novell Filr 1.1 beetaversion järjestelmänvalvojan oppaan kohdasta Filr-työpöytäsovelluksen määrittäminen käyttämään tiedostoja.