Novell Messenger 3.0.1 Mobile -aloitusopas

1.0 Tuetut mobiililaitteet

Alustakohtaisia Novell Messenger -sovelluksia on saatavilla mobiililaitteisiin, joissa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

 • iOS 7 tai uudempi

  Saatavilla Apple iTunes App Storesta.

 • Android 2.3 tai uudempi

  Saatavilla Google Play App Storesta (entinen Android Market).

 • BlackBerry PlayBook ja Z10 tai uudempi

  Alustakohtainen sovellus on saatavissa BlackBerry World -sovelluskaupasta.

Sovellukset toimivat sekä puhelimissa että tableteissa.

2.0 Kaksisuuntaisen keskustelun aloittaminen

 1. Napauta Omat osoitteet -alueen osoiteluettelossa sitä käyttäjää, jolle haluat lähettää pikaviestin.

 2. Kirjoita viesti ja napauta Lähetä.

3.0 Ryhmäkeskustelun aloittaminen

Voit erottaa ryhmäkeskustelut kaksisuuntaisesta keskustelusta seuraavasti:

 • Ryhmäkeskustelu-kuvake näkyy keskustelun yläosan palkissa.

 • Keskustelun osallistujien nimet näkyvät keskustelun yläpuolella olevassa palkissa. Voit tarkastella kaikkia osallistujia napauttamalla tätä palkkia.

 • Käyttäjien nimet esitetään eri väreillä keskusteluun lähetettyjen viestien yläpuolella (omaa nimeäsi ei näytetä).

 • Muiden osallistujien viestikupla on ruskea (vaaleanvihreä kaksisuuntaisessa keskustelussa).

Ryhmäkeskustelun aloittaminen määräytyy laitteen mukaan:

iPhone:

 1. Avaa kaksisuuntainen keskustelu yhden käyttäjän kanssa.

  Lisätietoja sen tekemisestä on kohdassa Kaksisuuntaisen keskustelun aloittaminen.

 2. Napauta ja napauta Lisää osallistuja.

 3. Napauta keskusteluun lisättävää käyttäjää, jos käyttäjä on osoiteluettelossasi.

  tai

  Ala kirjoittaa Haku-kenttään keskusteluun kutsuttavan henkilön nimeä, ja napauta nimeä, kun se tulee näyttöön.

iPad:

 1. Avaa kaksisuuntainen keskustelu yhden käyttäjän kanssa.

  Lisätietoja sen tekemisestä on kohdassa Kaksisuuntaisen keskustelun aloittaminen.

 2. Napauta ja napauta keskusteluun lisättävää käyttäjää, jos käyttäjä on osoiteluettelossasi.

  tai

  Ala kirjoittaa Haku-kenttään keskusteluun kutsuttavan henkilön nimeä, ja napauta nimeä, kun se tulee näyttöön.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Avaa kaksisuuntainen keskustelu yhden käyttäjän kanssa.

  Lisätietoja sen tekemisestä on kohdassa Kaksisuuntaisen keskustelun aloittaminen.

 2. Napauta Lisää käyttäjä -kuvaketta.

 3. Napauta keskusteluun lisättävää käyttäjää, jos käyttäjä on osoiteluettelossasi.

  tai

  Napauta Haku -kuvaketta, ala kirjoittaa Haki -kenttään keskusteluun kutsuttavan henkilön nimeä ja napauta käyttäjän nimeä, kun se tulee näyttöön.

4.0 Keskustelusta toiseen siirtyminen

 1. Avaa Keskustelut-alue, jos se ei ole jo avoinna, napauttamalla Keskustelut.

 2. Napauta keskustelua, jota haluat tarkastella.

5.0 Osoiteluettelon piilottaminen tabletissa

Tabletit ja jotkin suuremmat Android-laitteet näyttävät osoiteluettelon keskustelua tarkasteltaessa.

Osoiteluettelon piilottaminen keskustelua tarkasteltaessa:

 1. Sipaise osoiteluetteloa vasemmalle.

  tai

  Laajenna keskusteluikkuna napauttamalla Laajenna-kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

Piilotetun osoiteluettelon tuominen näyttöön:

 1. Sipaise oikealle näytön vasemmasta reunasta.

  tai

  Pienennä keskusteluikkuna ja näytä osoiteluettelo napauttamalla Kutista-kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

6.0 Aikaleimojen näyttäminen tai piilottaminen keskusteluissa

Voit nopeasti näyttää tai piilottaa aikaleimoja, jotka esitetään kunkin keskusteluviestin jälkeen. Aikaleimat näyttävät päivämäärän ja ajan, jolloin kukin viesti on lähetetty. Aikaleimat eivät ole oletusarvoisesti näkyvissä.

iOS-laitteet:

 1. Tuo aikaleimat näkyviin tai piilota ne nopeasti painamalla keskustelun yläosassa olevaa aikaa pitkään.

  tai

  Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ), napauta Yleiset ja valitse kohta Näytä aikaleima tai poista sen valinta.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Vieritä kohtaan Näytä päivämäärä/aika ja valitse se tai poista sen valinta.

7.0 Keskustelun nimien näyttäminen tai piilottaminen

Voit näyttää tai piilottaa käyttäjän nimen keskustelun kunkin viestin lopussa. (Nimet näkyvät aina ryhmäkeskustelussa.)

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ), napauta Yleiset ja valitse kohta Näytä nimi tai poista sen valinta.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Vieritä kohtaan Näytä nimi ja valitse se tai poista sen valinta.

8.0 Return- tai Enter-näppäimen toiminnon muuttaminen

Voit määrittää, mitä laitteesi näppäimistön Return- tai Enter-näppäimen napauttaminen tekee. Valintasi mukaan joko viesti lähetetään tai viestiin lisätään uusi rivi.

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ) ja napauta Yleiset.

 2. Määritä Return-näppäin lisäämään uusi rivi valitsemalla Return-näppäin lisää uuden rivin. Määritä Return-näppäin lähettämään viesti poistamalla tämän kohdan valinta.

  Jos laitteesi on liitetty ulkoiseen näppäimistöön, Komento+Return-näppäinyhdistelmä lähettää aina viestin ja Ctrl+Return lisää aina uuden rivin.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Vieritä kohtaan Keskustelut.

 3. Määritä Enter-näppäimen toiminnoksi viestin lähetys valitsemalla Lähetys Enterillä. Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, Enter-näppäin lisää uuden rivin.

9.0 Värien määrittäminen käyttäjille ryhmäkeskustelussa

Voit määrittää Messengerin määrittämään yksilöllisen värin kullekin ryhmäkeskustelun käyttäjälle.

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ) ja napauta Yleiset.

 2. Määritä Messenger määrittämään yksilöllisen värin kullekin ryhmäkeskustelun käyttäjälle valitsemalla Määritä värit.

10.0 Ryhmäkeskustelukutsujen automaattinen hyväksyntä

Voit määrittää Messengerin hyväksymään ryhmäkeskustelukutsut automaattisesti.

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ) ja napauta Yleiset.

 2. Valitse Hyväksy kutsut aina.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Valitse Yleistä ja valitse sitten Hyväksy kutsut aina.

11.0 Viestihälytysten määrittäminen

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta ja napauta Hälytykset.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta, napauta Asetukset ja vieritä kohtaan Toista äänet.

Voit muokata seuraavia asetuksia:

 • Aloitusviesti: Toistaa äänen, kun ensimmäisen kerran henkilöltä tulee viesti.

 • Jatkoviesti: Toistaa äänen joka kerran, kun henkilöltä tulee viesti.

 • Viesti lähetetty: Toistaa äänen joka kerran, kun sinä lähetät viestin.

 • Joukkolähetys vastaanotettu: Toistaa ääniä, kun joukkolähetysviesti vastaanotetaan.

 • Järjestelmäjoukkolähetys vastaanotettu: Toistaa ääniä, kun järjestelmänlaajuinen joukkolähetysviesti vastaanotetaan.

 • Toista ääni vain, kun: Valitse tämä asetus, jos haluat äänen vain, kun tilasi on Online tai Vapaa.

 • Värinä: Valitse, sisältyykö viestihälytyksiin värinä.

12.0 Oman tilasi muuttaminen

Oman tilasi oletusarvo on Online, kun kirjaudut Messenger-sovellukseen mobiililaitteellasi.

Tilan muuttaminen meneillään olevassa istunnossa:

 1. Napauta nykyistä tilaa ja napauta uutta tilaa.

Oletustilan muuttaminen:

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ).

 2. Napauta Tili.

 3. Muuta oletusasetusta napauttamalla Oletustila.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Napauta Tili.

 3. Muuta oletusasetusta napauttamalla Oletustila.

13.0 Mukautetun tilan luominen

iOS-laitteet:

 1. Napauta nykyistä tilaa.

 2. Napauta Lisää-kuvaketta.

 3. Anna uuden tilan nimi.

 4. Valitse Näytä tilana -tila.

 5. (Valinnainen) Jos Näytä tilana -tila ei ole Online-tilassa, voit lisätä automaattisen vastausviestin, jonka muut näkevät lähettäessään sinulle viestin.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta nykyistä tilaa.

 2. Napauta Mukautettu tila.

 3. Napauta Lisää-kuvaketta.

 4. Anna uuden tilan nimi.

 5. Valitse Näytä tilana -tila.

 6. (Valinnainen) Jos Näytä tilana -tila ei ole Online-tilassa, voit lisätä automaattisen vastausviestin, jonka muut näkevät lähettäessään sinulle viestin.

14.0 Mukautetun tilan muokkaaminen

iOS-laitteet:

 1. Napauta nykyistä tilaa.

 2. Napauta muokattavan tilan vieressä olevaa Tiedot-kuvaketta.

 3. Tee muutokset.

  Jos muutat Näytä tilana -tilaksi Online-tilassa, automaattinen vastausviesti poistetaan, kun tallennat muutokset.

 4. Napauta Tallenna.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta nykyistä tilaa.

 2. Napauta Mukautettu tila.

 3. Napauta valikkopainiketta muokattavan tilan vieressä ja valitse sitten Muokkaa.

 4. Tee muutokset.

  Jos muutat Näytä tilana -tilaksi Online-tilassa, automaattinen vastausviesti poistetaan, kun tallennat muutokset.

 5. Napauta Tallenna.

15.0 Viestien fonttikoon muuttaminen (vain iOS)

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ) ja napauta Yleiset.

 2. Valitse Viestit-osasta nykyinen fonttikoko ja napauta haluamaasi fonttikokoa.

16.0 Käyttäjän lisääminen osoiteluetteloon

iOS-laitteet:

 1. Napauta Keskustelut-alueella tai käyttäjän haun jälkeen osoiteluetteloon lisättävän käyttäjän vieressä olevaa Tiedot-kuvaketta .

 2. Napauta Lisää omiin osoitteisiin.

  Näyttöön tulee Lisää osoite -valintaikkuna.

 3. Valitse kansio, johon haluat lisätä osoitetiedot, ja napauta Valmis.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta Keskustelut-alueella tai käyttäjän haun jälkeen kansioon lisättävää käyttäjää ja pidä sitä painettuna.

 2. Napauta Näytä tiedot > Lisää osoite.

 3. Napauta kansiota, johon haluat osoitetiedot lisättävän.

17.0 Yhteystiedon lisääminen kansioon

iOS-laitteet:

 1. Napauta Omat osoitteet -alueella tai osoitteen haun jälkeen kansioon lisättävän käyttäjän vieressä olevaa Tiedot-kuvaketta .

 2. Napauta Lisää osoiteluetteloon, napauta kansiota, johon osoite lisätään, ja napauta Valmis.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta Omat osoitteet-alueella tai osoitteen haun jälkeen kansioon lisättävää käyttäjää ja pidä sitä painettuna.

 2. Napauta Näytä tiedot > Lisää osoite.

 3. Napauta kansiota, johon haluat osoitetiedot lisättävän.

18.0 Osoitteiden esitystavan muuttaminen

Voit muuttaa tapaa, jolla osoitteet esitetään osoiteluettelossa.

 1. iOS-laitteet: Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ) ja napauta Yleiset.

  Android- ja BlackBerry-laitteet: Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Voit muokata seuraavia asetuksia Osoitteet-osassa:

  Näytä vain online-yhteyshenkilöt: Kun tämä asetus on valittuna, osoiteluettelossa näkyvät vain henkilöt, joiden tila on Online.

  Lajittele nimen ja tilan mukaan: Kun tämä asetus on valittuna, osoiteluettelon osoitteet lajitellaan nimen ja tilan mukaan.

19.0 Osoitteen poistaminen osoiteluettelosta

iOS-laitteet:

 1. Sipaise henkilön nimeä vasemmalle ja napauta Poista.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta henkilön nimeä ja pidä sitä painettuna ja napauta Poista osoite.

22.0 Joukkolähetysviestien käyttäminen

Messenger-mobiilisovelluksella ei voi lähettää joukkolähetysviestejä. Voit kuitenkin vastaanottaa joukkolähetysviestejä. Joukkolähetysviestit osoitetaan Joukkolähetys-kuvakkeella , joka on viestin vieressä.

23.0 Viestien poistaminen automaattisesti

Koska viestit voivat käyttää laitteen tallennustilaa, voit määrittää viestit poistettavaksi automaattisesti.

TÄRKEÄÄ:Jos olet kirjautunut toiseen Messenger-asiakkaaseen keskustelun aikana, keskustelu tallennetaan siihen asiakkaaseen, johon olet kirjautuneena. Jos olet kirjautunut Messengeriin vain Messenger-mobiilisovelluksella, keskusteluhistoria menetetään pysyvästi, kun poistat sen tämän kohdan ohjeiden mukaisesti.

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ) ja napauta Historia.

 2. Valitse, eikö viestejä poisteta koskaan, poistetaanko viestit heti suljettaessa (aina) vai poistetaanko ne päivittäin, kuukausittain tai vuosittain.

  tai

  Poista kaikki laitteessa olevat viestit napauttamalla Poista koko historia.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Vieritä kohtaan Historia.

 3. Napauta Viestien poistoasetukset ja valitse, eikö viestejä poisteta koskaan, poistetaanko viestit heti suljettaessa (aina) vai poistetaanko ne päivittäin, kuukausittain tai vuosittain.

  tai

  Poista kaikki laitteessa olevat viestit napauttamalla Poista koko historia.

24.0 Pääsykoodin ottaminen käyttöön

Voit estää muita käyttämästä mobiililaitteesi Messenger-sovellusta lukitsemalla sovelluksen pääsykoodilla.

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta.

 2. Napauta Tili > Pääsykoodilukitus.

 3. Napauta Ota pääsykoodi käyttöön.

 4. Anna pääsykoodi ja kirjoita se sitten uudelleen.

 5. (Valinnainen) Valitse Käytä Touch ID:tä, jos laitteesi tukee sitä.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Napauta Tili > Pääsykoodilukitus.

 3. Napauta Ota pääsykoodi käyttöön.

 4. Anna pääsykoodi ja kirjoita se sitten uudelleen.

Kun pääsykoodi on asetettu, se on annettava aina, kun haluat käyttää Messenger-sovellusta. Jos Messengerin pääsykoodi annetaan väärin 10 kertaa, pääsykoodi pyyhitään pois ja sinut kirjataan ulos Messenger-sovelluksesta kyseisessä laitteessa.

25.0 Pääsykoodin vaihtaminen

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta.

 2. Napauta Tili > Pääsykoodilukitus.

 3. Napauta Vaihda pääsykoodi.

 4. Anna nykyinen pääsykoodi.

 5. Anna uusi pääsykoodi ja kirjoita se sitten uudelleen.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja napauta Asetukset.

 2. Napauta Tili > Pääsykoodilukitus.

 3. Napauta Vaihda pääsykoodi.

 4. Anna nykyinen pääsykoodi.

 5. Anna uusi pääsykoodi ja kirjoita se sitten uudelleen.

26.0 Uloskirjautuminen

iOS-laitteet:

 1. Napauta Asetukset-kuvaketta (iPad , iPhone ).

 2. Napauta Kirjaudu ulos.

Android- ja BlackBerry-laitteet:

 1. Napauta valikkopainiketta ja valitse sitten Kirjaudu ulos.

27.0 Tekijänoikeustiedot

Copyright © 2015 Novell, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa noutojärjestelmään tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Novellin tavaramerkit on lueteltu Novellin tavaramerkki- ja palvelun tavaramerkki -luettelossa. Kaikki kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.