Fontos megjegyzések az asztali Novell Filr alkalmazáshoz

2014. szeptember

1.0 A termék áttekintése

Az asztali Novell Filr alkalmazással szinkronizálhatja Novell Filr-fájljait számítógépe fájlrendszerével, és a szinkronizált fájlokat a Filr-portál közvetlen elérése nélkül is módosíthatja. A kiegészítések és módosítások szinkronizálódnak a Filr és a számítógép között.

2.0 Rendszerkövetelmények

2.1 Windows

Az asztali Novell Filr alkalmazás a Windows alábbi verzióin használható:

  • Windows XP SP3, 32 bites változat

  • Windows 7 SP1

  • Windows 8 és 8.1

2.2 Mac

Mac gépeken a 64 bites Mac OS X 10.7-es vagy újabb verziójára van szükség az asztali Novell Filr alkalmazás futtatásához.

3.0 Problémák

Az asztali Novell Filr alkalmazás ismert problémái:

3.1 Az asztali alkalmazásban végrehajtott mappalétrehozás két mappát hoz létre

Amikor az asztali Filr alkalmazásban (a Windows Intéző használatával) létrehoz egy mappát, egy mappa helyett néha kettő jön létre: az egyik a létrehozásnál megadott nevet, a másik pedig az Új mappa nevet kapja. Ha ezt a problémát tapasztalja, törölje az Új mappa nevű mappát.

3.2 A Filr mappa nem helyezhető át Mac gépeken a kötetek gyökerébe

A Filr mappának a Mac gépeken lévő kötetek gyökerébe (például: /Volumes/ABC) való áthelyezése hibát okoz, és a rendszer nem helyezi át a mappát a megadott helyre.

A mappa alkönyvtárba (például: /Volumes/ABC/Novell) való áthelyezése esetén a mappa áthelyezése sikerül.

3.3 A Filr alkalmazásfájljának az alapértelmezett könyvtárból (/Applications) való áthelyezése hibát okoz Mac gépeken

A Filr alkalmazásfájlja (Filr.app) nem működik megfelelően, ha áthelyezik az alapértelmezett /Applications telepítési helyről.

3.4 A fájlok és mappák nem szinkronizálódnak, ha a teljes elérési út hossza meghaladja a 260 karaktert Windows rendszerben

Ha egy fájl vagy mappa teljes elérési útja hosszabb 260 karakternél a Windows fájlrendszerében, akkor a fájl vagy mappa nem szinkronizálódik az asztali Filr alkalmazásba.

A teljes elérési út magában foglalja az útvonal valamennyi karakterét, például: C:\Felhasználók\felhasználónév\Filr\Saját fájlok\Memók és így tovább.

3.5 Egy adott hálózati megosztás csak egy gépen állítható be Filr-mappaként, azaz több gép nem használhat azonos mappát

A Filr-mappa elérési útjának megadásakor ne válassza több gépen is ugyanazt a hálózati megosztást az asztali Novell Filr alkalmazáshoz. Az asztali Novell Filr alkalmazás ugyanis nem tudja megfelelően szinkronizálni a fájlokat egy másik Filr alkalmazás által is használt mappával, még akkor sem, ha a két alkalmazáspéldány nem egyszerre fut. Emiatt nem is célszerű hálózati meghajtón lévő mappát megadni Filr-mappaként.

3.6 A fájlkiszolgálók fájlrendszerében módosított fájlok szinkronizálása hibaüzenetet eredményezhet

Ha egy hálózati mappában található fájlt a Filren kívül módosítanak, a fájl következő szinkronizálása során az asztali Filr alkalmazás hibaüzenetet jelezhet arra vonatkozólag, hogy nem sikerült érvényesíteni az ellenőrzőösszeget. Ennek az az oka, hogy ilyen esetekben a Filr kiszolgálói metaadatai nem azonosak a hálózati mappa fájlrendszere által a fájlról tárolt adatokkal.

A probléma valószínűleg automatikusan megoldódik az asztali alkalmazás következő szinkronizálásakor, mivel a rendszer ilyenkor arra utasítja a Filr-kiszolgálót, hogy frissítse a metaadatait. Ha a probléma nem oldódik meg magától, akkor az alábbi műveletek valamelyikével háríthatja el attól függően, hogy hogyan konfigurálta a Filr rendszergazdája a szinkronizálást a hálózati mappák és a Filr között:

  • Nyissa meg a fájlt a Filr webes felületén. Ennek hatására az asztali Filr alkalmazásban is megjelenhet a módosított fájl.

  • Várja meg, hogy a Filr-kiszolgáló érzékelje a fájlon a hálózati mappa fájlrendszerében eszközölt módosítást, és frissítse a fájl metaadatait. A frissítés gyakorisága a hálózati mappák szinkronizálási ütemének függvénye, amit pedig a Filr rendszergazdái állítanak be.

3.7 A maximális fájlméret megváltoztatását követően ki kell lépni a Filrből ahhoz, hogy a függőben lévő fájlok szinkronizálása megtörténjen

Ha az asztali Filr alkalmazást használva megpróbál feltölteni egy fájlt a Filrbe, és a fájl mérete meghaladja a megengedett maximális fájlméretet, a fájl szinkronizálása elmarad.

A maximális fájlméretet a Filr rendszergazdája állíthatja át. Ha a méretkorlátot megnövelik azt követően, hogy túl nagy méretű fájlokat próbál meg feltölteni, teljesen ki kell lépnie az asztali Filr alkalmazásból, majd újra kell azt indítania ahhoz, hogy az esetlegesen függőben lévő fájlok szinkronizálása megtörténjen.

3.8 A maximális fájlméret megváltoztatását követően ki kell lépni a Filrből ahhoz, hogy az alkalmazás a pontos méretkorlátot jelenítse meg

Ha a Filr rendszergazdája átállítja a megengedett maximális fájlméretet, az új méretkorlát mindaddig nem jelenik meg a Filr konzolján (a Fiókadatok lapon), amíg ki nem lép a Filrből és újra nem indítja.

3.9 Szinkronizálatlan állapotba kerül az asztali ügyfélalkalmazás, ha a webes felületen neveznek át egy mappát úgy, hogy csak a kis- és nagybetűk használatán módosítanak

Ha a Filr webes felületén úgy nevez át egy mappát, hogy csak a kis- és nagybetűk használatát változtatja meg a névben (például a marketing nevet Marketing-re módosítja), a változtatás nem szinkronizálódik az asztali Filr ügyfélalkalmazással, ezért az asztali alkalmazásban a mappa szinkronizálatlan állapotban jelenik meg.

Ahhoz, hogy újra szinkronizált állapotba hozza a mappát, át kell neveznie a mappát a webes felületen úgy, hogy nem csak a kis- és nagybetűk használatán módosít (például a Marketing nevet átírhatja Marketing_jegyzetek névre).

3.10 Az alkalmazás nem telepíthető kiterjesztett karaktert tartalmazó nevű mappába

Az asztali Filr alkalmazás telepítésekor az alkalmazásfájlok számára nem választhat olyan mappát, amelynek nevében kiterjesztett karakter van.

3.11 Telepítés közben megjelenik a Windows-asztal alapértelmezett háttere

Az asztali Filr alkalmazás telepítése közben előfordulhat, hogy a Windows-asztal háttere átmenetileg visszaáll az alapértelmezett Windows-háttérre. Ez a probléma figyelmen kívül hagyható.

3.12 Nem nyitható meg az asztali Filr alkalmazás 32 bites módban

Ha a 64 bites asztali Filr alkalmazás Mac OS X rendszerbe való telepítését követően a menüsoron látható Filr ikonra kattint a jobb gombbal, akkor megjelenik a Filr 32 bites módban való elindítására szolgáló parancs. Ez a funkció nem támogatott.

3.13 Az átfedéses állapotikonok hibásan jelölnek függőben lévőként fájlokat és mappákat

Ha egy fájlt vagy mappát az asztali Filr alkalmazás Velem megosztott területének gyökerébe helyez át vagy másol Windows rendszerben, akkor az átfedéses állapotikonok helytelenül azt jelzik, hogy a fájl vagy mappa szinkronizálása függőben van. A fájloknak vagy mappáknak a Velem megosztott terület gyökerébe való áthelyezése és másolása nem támogatott (amint azt a Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz dokumentum A szinkronizált mappák köre című része is leírja), ezért a fájlok és mappák nem szinkronizálhatók.

A függőben lévő állapot megszüntetéséhez távolítsa el a függőben lévő fájlokat vagy mappákat a Velem megosztott terület gyökeréből.

3.14 A Megosztás párbeszédpanelen megadott e-mail címek nem tartalmazhatnak kiterjesztett karaktereket

Ha a Megosztás párbeszédpanelen kiterjesztett karaktereket (például aposztrófot) tartalmazó e-mail címet ad meg, akkor hibaüzenet jelenik meg arról, hogy az elem nem osztható meg a megadott felhasználóval.

3.15 Újra kell indítani az asztali Filr alkalmazást, miután a helyeként új mappát megadva frissítette

Ha az asztali Filr alkalmazást úgy frissíti, hogy új meghajtót ad meg a helyeként (például ha az asztali Filr alkalmazás eredetileg a C:\ meghajtón volt telepítve, majd az E:\ meghajtót adja meg az új helyeként), akkor a frissítést követően újra kell indítani az asztali Filr alkalmazást. Ha nem indítja újra az alkalmazást, váratlan hibák jelentkezhetnek.

3.16 Mac számítógépen való frissítését követően újra kell indítani az asztali Filr alkalmazást vagy a Findert

Ha Mac számítógépen frissíti az asztali Filr alkalmazást, a frissítés után vagy a Filr alkalmazást, vagy a Findert újra kell indítania. Ha e két alkalmazás közül egyiket sem indítja újra, a Fájlhivatkozás beolvasása funkciónak nem lesz elérhető minden lehetősége.

4.0 Dokumentáció az asztal Filr alkalmazáshoz

Az asztali Novell Filr alkalmazás telepítéséről, beállításáról és használatáról a Gyorskalauz a Windowshoz készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz és a Gyorskalauz a Machez készült asztali Novell Filr alkalmazáshoz című dokumentumban tájékozódhat.

Az asztali Novell Filr alkalmazás engedélyezéséről és letiltásáról, illetve a további rendszergazdai és felügyeleti funkciókról a Novell Filr 1.1 felügyeleti kézikönyvének az asztali Filr alkalmazás fájlok elérésére szolgáló konfigurálását ismertető szakaszában olvashat.