Hírek

A Novell erőteljes növekedést ért el a 2005-ös pénzügyi évében

  • A 2004. november 1-jétől 2005. október 31-ig tartó pénzügyi évre vonatkozóan a Novell 1,198 milliárd dolláros árbevételt és a részvényesek számára 378 millió dollár nettó eredményt - részvényenként 0,86 dollárt - könyvelhetett el

  • A 2005. augusztus elejétől október végéig tartó negyedév során a Novell Linux platformból származó árbevétele 61 millió dollárt ért el, amely az előző év azonos negyedévéhez képest 418 százalékos árbevétel-növekedést jelent

  • A Novell egyik kiemelt tevékenységi területén, a személyazonosság-alapú megoldások terén is jelentős árbevétel-növekedést ért el: a teljes 2005-ös pénzügyi évben 258 millió dollár árbevételt realizált, amely 14 százalékkal több, mint az előző pénzügyi évben

Budapest, 2005. december 6. – A Novell Inc. bejelentette a negyedik pénzügyi negyedévének és a 2005. október 31-én lezárult pénzügyi évének eredményeit. A 2005. augusztus elejétől október végéig tartó negyedév során a Novell 320 millió dolláros árbevételt ért el. Az előző év azonos időszakában ez az érték 301 millió dollár volt.

A teljes 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Novell 1,198 milliárd dolláros árbevételt és a részvényesek számára 378 millió dollár nettó eredményt - részvényenként 0,86 dollárt - könyvelhetett el, beleértve a Microsofttal kötött peren kívüli megegyezésből származó összeget. A teljes 2004-es pénzügyi évre vonatkozó árbevétel 1,166 milliárd dollár volt, a részvényesek rendelkezésére álló nettó eredmény pedig 31 millió dollár, 0,08 dollár részvényenként.

Az elmúlt pénzügyi negyedév során a Novell Linux platformból származó árbevétele 61 millió dollárt ért el, amely az előző év azonos negyedévéhez képest 418 százalékos árbevétel-növekedést jelent. A Linux platformból származó árbevétel magában foglalja az Open Enterprise Server (OES) és egyéb Linux termékek és szolgáltatások eladásából származó 46, illetve 15 millió dolláros árbevételt. A SUSE® Linux Enterprise Server (SLES) programra vonatkozó egyedi vásárlások száma elérte a 65000-t a negyedévben, nem számítva a vállalati szintű licenc-megállapodások keretén belül értékesített előfizetéseket. Ez 137 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez, és 216 százalékosat az előző év azonos időszakához képest. A teljes 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan a Novell Linux platformból származó árbevétele 148 millió dollár, amely 278 százalékos növekedést jelent a 2004-es költségvetési évben realizált árbevételhez képest.

A Novell egyik kiemelt tevékenységi területén, a személyazonosság-alapú megoldások terén is jelentős árbevétel-növekedést ért el, az ebből származó árbevétel 2005 negyedik pénzügyi negyedévében 84 millió dollár volt, amely 35 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakára vonatkozó eredményeket. A személyazonosság-alapú megoldásokból származó árbevétel a teljes 2005-ös pénzügyi évre 258 millió dollár, amely 14 százalékkal több, mint az előző pénzügyi évben.

„Méltán lehetünk elégedettek a 2004. november 1-jétől 2005. október 31-ig tartó pénzügyi évünkben elkönyvelt sikereinkkel” - mondta Jack Messman, a Novell elnök-vezérigazgatója. „A nem GAAP alapú negyedéves árbevételünk és nyereségességünk évek óta a legmagasabb volt: elérte a 33 millió dollárt a tavalyi 25 millió dollár után. Az elmúlt két évben biztos előrehaladást értünk el a Novell szervezeti átalakításával, többek között újabb szakértő felsővezetők alkalmazásával, piaci tevékenységeink átszervezésével, valamint a Linux és a személyazonosság-kezelő megoldások piaca felé történt elmozdulással. Jóllehet még nem vagyunk teljesen készen az átszervezéssel, már sokkal felkészültebben lépünk a 2006-os pénzügyi évbe, hogy kihasználhassuk a Linux és a személyazonosság piacán kínálkozó lehetőségeinket” – tette hozzá Messman.

A készpénz, a könnyen készpénzzé tehető befektetések és a rövidtávú befektetések 1,7 milliárd dollárt tettek ki 2005. október 31-én. A napi értékesítési kintlévőség (Daily Sales Outstanding - DSO) értéke 81 nap volt 2005 negyedik pénzügyi negyedévének végén. A halasztott árbevételek értéke 406 millió dollár volt 2005 utolsó pénzügyi negyedévének végén, 32 millió dollárral, illetve nyolc százalékkal haladva meg az előző év azonos időszakának eredményeit. A működési cash-flow 58 millió dollárra emelkedett 2005 negyedik pénzügyi negyedévében a 2004 negyedik pénzügyi negyedévének 52 millió dolláros értékéről.

Pénzügyi előrejelzés

A Novell menedzsmentje a következőket prognosztizálja:

  • 2006 első pénzügyi negyedévének várható nettó árbevételét 260 és 270 millió dollár közé teszik.

  • Ugyanazon negyedév várható részvényenkénti nettó eredménye 0,02 és 0,03 dollár közti érték, nem számítva a részvényenként 0,03 dollárra becsült, az új részvényalapú kompenzációra épülő könyvelési előírások bevezetésével járó kiadást.

  • Az előzetesen bejelentett átszervezés várhatóan 40 és 60 millió dollár közötti összeggel fogja negatívan befolyásolni a teljes 2006-os pénzügyi év árbevételét, nem számítva a Novell hagyományos Workgroup üzletágában várható további árbevétel-kiesést.

  • A Novell a 2008-as pénzügyi évre 12 és 15 százalék közötti működési profitot céloz meg.

A Novell jövőképének, küldetésének és stratégiájának összegzése elérhető a http://www.novell.com/company/ir/qresults/ oldalon.

Jogi megjegyzések a jövőre vonatkozó állításokról

E sajtónyilatkozat egyes állításai nem múltbéli eseményekre utalnak, hanem „jövőre vonatkozó állítások”. Ilyen állítások például a jövőbeli üzleti és működési eredmények, a vállalat márkaneveiből és stratégiáiból származó előnyök, a jövőbeli lehetőségek és a személyazonosság alapú számítástechnika és a Linux, illetve a platformmegoldások piacának bővülése. Figyelembe kell venni, hogy a Novell eredményei eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban megadottaktól, melyek a Novell vezetésének jelenlegi várakozásain alapulnak, és rengeteg kockázati és bizonytalansági tényezőtől függnek. Ezen tényezők többek között a Novell felvásárlások során szerzett alkalmazottak és tevékenységük integrálásának sikere, a Novell sikeressége a Linux; a személyazonosság- és erőforráskezelési stratégiáinak végrehajtásában, a Novell versenyképessége a Linux; a személyazonosság- és az erőforráskezelési iparágakban, az üzleti feltételek és általános gazdasági, piaci lehetőségek, megjelenő új üzleti stratégiák, versenyképességet befolyásoló tényezők, értékesítési és marketingtevékenység, a technológia és a piaci igények változása és további tényezők, melyeket a Novell a Securities and Exchange Commission szervezethez 2005. október 14-én az S-3 űrlaphoz benyújtott ötödik utólagos módosítása tartalmaz. A Novell elhárít minden olyan szándékot vagy kötelezettséget, mely a jelen sajtónyilatkozatban megfogalmazott jövőre vonatkozó állítások aktualizálását célozza olyan események következtében, melyek e nyilatkozat kiadása után következtek be.