Termékek

Novell Access Manager 3

Hogyan érhető el, hogy egy szervezet IT hálózata nyitott legyen a távoli felhasználók, partnerek, ügyfelek számára miközben biztonságot nyújt a külső vagy belső támadásokkal szemben? A megoldásnak biztosítania kell, hogy a felhasználók a hálózatba történő bejelentkezést követően kizárólag a számukra engedélyezett alkalmazásokat, adatokat érhessék el.

Növekvő igény a nyitott, de biztonságos hálózatok iránt

A technika fejlődésével manapság egy hatékony, a kor kihívásait szem előtt tartó szervezet nem képzelhető el informatikai eszközök felhasználása nélkül. A biztonsági kockázatot azonban növeli, hogy a szervezeteknek hatékonyságuk fenntartása miatt, egyre nagyobb mértékben kell hozzá-férést biztosítaniuk saját hálózatukhoz külső partnereiknek, ügyfeleiknek. Mivel sokan arra számítanak, hogy a legtöbb támadás belső felhasználóktól vagy hackerektől származik, kisebb mértékű óvintézkedést tesznek partnerekkel, ügyfelekkel kapcsolatosan.

Az igényeket felismerve a szervezeteknek változtatniuk kell a biztonsági stratégiájukon: az egyszerű informatikai biztonságtól – ahol csak azt dönthető el, hogy adunk-e jogot az erőforrások hozzáféréséhez vagy nem – az infrastruktúra biztosításának és a felhasználók hitelesítésének egy programalapúbb, folya-mat-orientáltabb módszere felé célszerű elmozdulniuk.

A felmerült problémák megoldásának keresése során könnyen szembe kerülhetünk a nyitott, de biztonságos IT infrastruktúra látszólagos ellentmondásával. A Novell szakemberei, hatékony hozzáférés felügyeleti megoldás kidolgozásával készültek fel az ellentmondások feloldására, a jelentkező igények kielégítésére.

Hozzáférés felügyelet

Egy hozzáférés felügyeleti rendszer lényege, hogy a szervezet informatikai infrastruktúrájának elérésekor minden felhasználó számára (akár külső, belső) megszabja azt, hogy milyen alkalmazások használatára van jogosultsága, milyen adatbázisokhoz, információkhoz férhet hozzá.

Az erőforrások folyamatos rendelkezésre állása során biztosítani kell, hogy a jogosultságon kívül eső alkalmazások teljes mértékben el legyenek a felhasználótól zárva. Az engedélyezett adatok, információk így mindig elérhetőek lesznek, de csak addig a pontig, ameddig a jogosultság ezt megengedi.

Hozzáférés felügyeleti eszköz alkalmazásával minden szervezet rugalmasan kezelheti felhasználóit:

  • külső felhasználók (üzleti partnerek, beszállítók, ügyfelek) személyes jogosultságaik révén önállóan férhetnek hozzá az engedélyezett információkhoz, amelyeket eddig esetleg csak a szervezet belső munkatársainak segítségével érhettek el,
  • belső munkatársak többé nem szerezhetnek meg olyan adatokat, amelyek nem tartoznak jogosultságaik körébe.

A hozzáférés felügyeleti megoldások azonosítási technológiája képes választ adni a nyitott és egyben biztonságos hálózatok látszólagos paradoxonára.

Miért a Novell Access Manager 3?

Az Access Manager a Novell következő generációs hozzáférés-felügyeleti és integrált azonosítási megoldása. A megoldás hasz-nálatával, akár a weben keresztül is, biztonságosan érhetőek el a belső hálózat alkalmazásai, adatai. Az engedélyezett belső és külső felhasználók egy azonosítási eljárást követően férhetnek hozzá a jogosultságuknak megfelelő helyi alkalmazásokhoz, illetve a szervezet web alapú tartalmaihoz és portáljaihoz. A termék a rendszer-adminisztrátorok feladatát is hatékonyan támogatja a központosított, irányelvalapú azonosítási eljárások és hozzáférési jogosultságok egyszerű keze-lésével. A Novell Access Manager további fontos tulajdonsága, hogy támogatja a platformok és címtár-szolgáltatások széles választékát. Ez a rugalmasság biztosítja a kiegyensúlyozott munkát a legösszetettebb, legkülönbözőbb szállítók termékeit tartalmazó IT infrastruktúra esetén is.

Jelentések készítése

A Novell Access Manager képes olyan jelentések elkészítésére, amelyek részletesen tartalmazzák a hálózaton végbement ese-ményeket, pl. ki , és mikor jelentkezett be egy adott alkalmazásba. A rendszerben elkészít-hető jelentések felhasználhatóak külső és belső auditok során, megfelelnek a Sarbanes-Oxley, az amerikai egészségbiztosítási előírások (HIPAA) és az Európai Unió irányelvei által meghatározott előírásoknak.

Szabványokon alapuló egypontos bejelentkezés

Több alkalmazás használata során a felhasználóknak különböző, az adott megoldásokban használatos, jelszavakat kell megjegyezniük. Sajnos, gyakori, hogy nem biztonságos módon jegyzik fel őket. Az egypontos bejelentkezés lehetővé teszi, hogy a felhasználó egyszeri bejelentkezéssel hozzá-férjen a szervezet hálózatán az összes olyan erőforráshoz, amelyeknek használatára jogosult. A Novell Access Manager képes az egypontos bejelentkezés (SSO) megvalósítására, így a felhasználóknak csak egy jelszót kell megjegyezniük.

Hozzáférés biztonságosan

Növekvő igény jelentkezik arra, hogy egy szervezet az engedélyezettek számára hálózatát bárhonnan, bármikor elérhetővé tegye. A Novell Access Managerbe beépített szolgáltatások biztonságossá teszik a web alapú és hagyományos alapokon működő alkalmazások elérését.

Egyszerűen kezelhető központosított adminisztráció

A rendszer bevezetése után a hozzá-férésekkel kapcsolatos adminisztráció egy helyen valósítható meg, és lehetőség van az összes alkalmazás jogosultságainak egy helyről történő kezelésére. A megoldás támogatja a SAML és a Liberty Alliance szabványokat is.

Flyer PDF formátumban

Sajtómegjelenések

A Novell továbbra is a vezetők között
A Gartner 2008 augusztusában publikált felhasználó és jogosultságkezelést vizsgáló tanulmányában a Novellt a vezető vállalatok közé sorolta. – 2008. szeptember 9., Computerworld

Elérhető a Novell Access Manager 3
A Gartner szerint a Novell az Access Manager 3 bejelentésével tovább erősíti vezető szerepét a hozzáférés-kezelés területén. – 2007. január 16., Index

Elérhető a Novell Access Manager 4
A Gartner szerint a Novell az Access Manager 3 bejelentésével tovább erősíti vezető szerepét a hozzáférés-kezelés területén. – 2007. január 16., IT.news

Elismerés a hozzáférés-kezelésben
A Gartner az év második félévére vonatkozó Magic Quadrant jelentésében a Novellt a terület egyik vezető szállítójának minősítette. – 2007. november 30., Computerworld Online

Régebbi anyagok