Novell homepage

Auteursrechten

Is toestemming vereist?

Tot mogelijk toegestaan gebruik van bepaalde auteursrechtelijk beschermde materialen behoren afbeeldingen, software of tekst die worden gebruikt in advertenties, boeken en andere geprinte media, op kleding en andere promotie-artikelen, op online locaties en het internet, in software-applicaties, in televisieprogramma's, reclamefilmpjes, films of op videobanden; mits het gebruik niet minachtend is. Het gebruik moet vallen binnen de definitie voor fair use onder internationale wetten inzake auteursrechten en/of die van de Verenigde Staten. Het gebruik moet niet misleidend zijn met betrekking tot de sponsoring van, affiliatie met of goedkeuring van uw producten of services door Novell.

Ter bepaling van de grenzen van auteursrechten raadpleegt u de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) of andere productdocumentatie die wordt geleverd bij elk exemplaar van Novell software. Hiermee kunt u vaststellen welke rechten worden verleend aan een gelicentieerde gebruiker van Novell producten.

Afbeeldingen

Verpakkingsafbeeldingen

Voor het gebruik van afbeeldingen van verpakkingen van Novell producten is altijd schriftelijke toestemming vereist. Verzoeken moeten voorbeelden, tekeningen of modellen van de afbeeldingen van de verpakkingen bevatten om aan te tonen hoe u deze wilt gebruiken. Stuur deze aanvragen per e-mail naar permission@novell.com.

Pictogrammen

Novell staat het gebruik van pictogrammen in advertenties, boeken en andere geprinte media, op kleding en andere promotie-artikelen, op online locaties en het internet, in software-applicaties, in televisieprogramma's, reclamefilmpjes, films of op videobanden gewoonlijk niet toe. Alle verzoeken voor uitzonderingen kunnen per e-mail naar permission@novell.com worden verzonden

Logo's

Tenzij u door middel van een specifiek licentieprogramma door Novell bent gelicentieerd, is het gebruik van Novell logo's niet toegestaan. Bekijk als u een bepaald logo wilt gebruiken de verschillende beschikbare licentieprogramma's voor logo's van Novell. Als u voor geen enkel logoprogramma in aanmerking komt of als u nog niet bent gelicentieerd, mag u in plaats daarvan wellicht een afbeelding van een verpakking van een Novell product gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om aan een Novell product te refereren zoals beschreven in het gedeelte Gebruik ter referentie van deze website. Alle verzoeken moeten naar het volgende adres worden verzonden: permission@novell.com

Foto's

In sommige gevallen is voor foto's die voor bepaalde Novell producten worden gebruikt, een licentie aan Novell verleend en hebben we niet het recht deze foto's te gebruiken voor commercieel gebruik of verspreiding. Neem rechtstreeks contact op met de eigenaar van het auteursrecht waarnaar in het Novell product wordt verwezen. Stuur als Novell de eigenaar van het auteursrecht is een e-mailverzoek naar permission@novell.com.

Schermafbeeldingen

Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan, is het gebruik van schermafbeeldingen van Novell niet geautoriseerd.

Voor gebruik van schermafbeeldingen van Novell producten is altijd schriftelijke toestemming vereist. Stuur uw verzoek per e-mail, inclusief 3 tot 5 voorbeelden van de schermafbeeldingen waarin u laat zien hoe u deze wilt gebruiken, naar permission@novell.com

Webinhoud

De informatie, het ontwerp of de lay-out van de website Novell.com of enige andere site die eigendom is van Novell of door Novell wordt uitgevoerd, beheerd of gelicentieerd, is beschermd intellectueel eigendom van Novell, Inc. Onderdelen van de websites van Novell zijn auteursrechtelijk, door handelswetgeving, het merkenrecht of andere wetgeving beschermd en mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. De logo's, afbeeldingen, geluiden en beelden op de websites van Novell mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Novell worden gekopieerd of verzonden. Bij permission@novell.com kunt u melding van misbruik maken.

Het gebruik van software

Downgrades

Novell staat het downgraden van huidige versies van Novell software per geval toe op basis van speciale toestemming. Indien een toestemmingsbrief wordt verstrekt, biedt deze de ontvanger het recht om een gedowngradede versie van het product uit te voeren tijdens een vastgestelde periode. Indien een toestemmingsbrief wordt verstrekt, ontvangt u het recht de gedowngradede versie van de software uit te voeren in plaats van de geüpgradede versie. U hebt niet het recht om beide versies van de software onder dezelfde licentie uit te voeren.

De standaardprocedure voor het uitvoeren van een downgrade die niet wordt behandeld in een bestaande licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), is om de huidige versie van een product aan te schaffen en vervolgens een verzoek in te dienen bij [Customer Response Center] voor een downgrade door een e-mailbericht te sturen naar crc@novell.com ter attentie van de juridische afdeling van Novell. Verzoeken om downgrades moeten per afzonderlijk product worden ingediend.

Gratis software

Hoewel bepaalde Novell software of delen van Novell software en/of systeembestanden gratis kunnen worden gedownload via internet, behoudt Novell, Inc. als eigenaar van de auteursrechten haar bedrijfseigen rechten op de desbetreffende softwaretechnologie. U kunt de Novell bestanden die op internet zijn geplaatst niet gratis verspreiden. Vragen of verzoeken om toestemming moeten per e-mail worden ingediend bij crc@novell.com of telefonisch worden doorgegeven op 1-888-321-4272.

Overdracht van licenties

Als u toestemming wilt ontvangen om een softwareproduct, softwarelicenties of hardware met Novell software aan een derde te schenken of over te dragen, kunt u het Novell Customer Service Response Center bellen op 1-888-321-4272 om schriftelijke toestemming te ontvangen. Novell behoudt zich het recht voor om toestemming te weigeren. Bij elke overdracht van een licentie, hetzij middels een verkooptransactie, donatie of schenking, moeten de volledige productdocumentatie en alle producthandleidingen, oorspronkelijke schijven en licenties worden geleverd. Aanvullende voorwaarden voor een overdracht kunnen worden vermeld in uw EULA. De persoon of entiteit die afstand doet van software en licentie(s) moet begrijpen dat afstand wordt gedaan van alle rechten op de overgedragen software, waaronder alle rechten op geüpgradede versies van de software.

Kopieën maken

Verzoeken tot het maken van kopieën van Novell softwareproducten worden per geval behandeld en vereisen schriftelijke toestemming. Verzoeken tot het maken van extra kopieën van een product moeten telefonisch worden ingediend bij het Customer Response Center op 1-888-321-4272 of per e-mail bij crc@novell.com.

Het gebruik van tekst

Producthandleidingen

Als u een Novell producthandleiding wilt kopiëren, verspreiden of herdrukken, moet u telefonisch op 801-861-6893 of per e-mail naar sgoodwill@novell.com een verzoek indienen bij Sue Goodwill

Webinhoud

De informatie, het ontwerp of de lay-out van de website Novell.com of enige andere site die eigendom is van Novell of door Novell wordt uitgevoerd, beheerd of gelicentieerd, is beschermd intellectueel eigendom van Novell, Inc. Onderdelen van de websites van Novell zijn auteursrechtelijk, door handelswetgeving, het merkenrecht of andere wetgeving beschermd en mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. De logo's, afbeeldingen, geluiden en beelden op de websites van Novell mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Novell worden gekopieerd of verzonden. Bij permission@novell.com kunt u melding van misbruik maken.

Meer informatie

Auteursrechtelijke bescherming is ook van toepassing op werken die kunnen worden weergegeven of gereproduceerd of rechtstreeks worden overgebracht met behulp van een machine of apparaat. Computersoftwareprogramma's genieten auteursrechtelijke bescherming zoals literaire werken, ook wanneer zij bestaan in een vorm, zoals objectcode, die niet leesbaar is voor mensen. Auteursrechtelijke bescherming voor computersoftwareprogramma's geldt zowel voor de objectcode als de broncode en kan eveneens van toepassing zijn op besturingssysteemprogramma's of applicatieprogramma's.

Ten behoeve van de registratie van auteursrechten vallen alle oorspronkelijke uitingen in een computerprogramma (onderscheiden van het idee dat wordt gemanifesteerd door de uiting van het programma), waaronder weergaven van audiovisuele schermen en menu's die eigendom zijn van de aanvrager van het auteursrecht of oorspronkelijk zijn gepubliceerd als eenheid met het desbetreffende computerprogramma, onder de registratie voor het programma. Het auteursrecht in het programma heeft geen betrekking op materiaal dat zich in het publieke domein bevindt of auteursrechtelijk wordt beschermd in andere media. Tevens heeft het auteursrecht in een softwareprogramma geen betrekking op ideeën, systemen, methoden, concepten of lay-outs. Met andere woorden, auteursrechtelijke bescherming is van toepassing op de manier waarop een idee, systeem of methode wordt uitgedrukt, niet op het idee, het systeem of de methode zelf.

Welke rechten worden verleend aan een houder van auteursrechten?

Een houder van auteursrechten heeft het exclusieve recht om een aantal handelingen uit te voeren of te autoriseren, waaronder:

  • kopieën van het werk maken,
  • afgeleide werken op basis van het auteursrechtelijk beschermde werk voorbereiden,
  • exemplaren van het auteursrechtelijk beschermde werk openbaar verspreiden door verkoop of overdracht van eigendom of door verhuur, lease of uitlening,
  • het auteursrechtelijk beschermde werk publiek vertonen; en,
  • het werk importeren.

Chat nu

Wilt u met ons praten? Vul het onderstaande formulier in of bel naar 0800-022-9268.

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus