Novell homepage

Europees patentbeleid

Novell verklaring omtrent de voorgestelde wijzigingen in de softwarerichtlijn van de Europese Unie

Novell is zich bewust van het publieke debat binnen de Europese Unie over voorgestelde wetgeving waarin de patenteerbaarheid van software wordt geliberaliseerd en van de mogelijke gevolgen van dergelijke wetgeving voor Linux en andere open source-producten. In antwoord op dit debat en om er zeker van te zijn dat de markt de positie van Novell goed begrijpt, maken we de volgende verklaring openbaar over de voorgestelde wijzigingen in de patentrichtlijn van de Europese Unie en de mogelijke effecten van deze wijzigingen op open source-software.

  • Wereldwijd zijn er uiteenlopende systemen voor intellectuele-eigendomsrechten en daar waar softwarebescherming door middel van patenten mogelijk is, heeft Novell gebruikgemaakt van patenten als een wettig middel om het softwareproductaanbod van Novell te beschermen. Ook zal Novell hier in de toekomst gebruik van blijven maken. We vinden dat het huidige systeem in de Europese Unie goede services aan de sector, de individuele lidstaten en Novell heeft bewezen en in het algemeen innovatie en concurrentie in de sector bevordert. Om deze reden ziet Novell de noodzaak van de voorgestelde wijzigingen in het huidige systeem niet in.
  • In het geval de Europese Unie besluit de patenteerbaarheid van software te vergroten, zal Novell desondanks in staat zijn het softwareproductaanbod, hetzij op basis van closed source hetzij op basis van open source, vrij op de markt te brengen in Europa en in andere rechtsgebieden waar op dit moment softwarepatenten mogelijk zijn.
  • Lees voor verdere informatie hieromtrent de Novell verklaring omtrent patenten en software op basis van open source-code op de website van Novell.

Chat nu

Wilt u met ons praten? Vul het onderstaande formulier in of bel naar 0800-022-9268.

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus