Novell homepage

De privacyverklaring van Novell

Novell hecht veel waarde aan de relatie met haar klanten en de bezoekers van haar websites en streeft er dan ook naar om op verantwoordelijke wijze met gegevens om te gaan.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Novell. In deze verklaring wordt beschreven op welke wijze gegevens op Novell websites worden verwerkt, met inbegrip van de typen gegevens die wordt verzameld en bijgehouden, de wijze waarop de gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens wordt gedeeld. Zoals verderop wordt beschreven, is deze verklaring ook van toepassing op uw offline interactie met Novell, bijvoorbeeld wanneer u producten koopt als onderdeel van een Novell licentieprogramma of gegevens aan Novell verstrekt op een handelsbeurs of een ander evenement. Novell is een wereldwijde onderneming en heeft wereldwijde procedures voor het gebruik van gegevens ontwikkeld om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. Novell certificeert zelfstandig de naleving van de principes voor een veilige zone van de Europese Unie bij het Amerikaanse ministerie van handel. Meer informatie over het programma voor veilige zones van het Amerikaanse ministerie van handel vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/.

De gegevens die we verzamelen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld door of verstrekt aan Novell (of aan zorgvuldig geselecteerde derden die namens Novell handelen), met inbegrip van persoonlijke gegevens. 'Persoonlijke gegevens' zijn gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren of beschrijven. U hoeft ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken als u alleen op onze sites wilt surfen.

Novell verzamelt persoonlijke gegevens wanneer u:

 • producten of services aanschaft;
 • producten online registreert;
 • support voor een Novell product aanvraagt;
 • gratis softwaredownloads aanvraagt;
 • een gebruikersaccount (gebruikersnaam en wachtwoord voor aanmelding) aanmaakt in het Customer Care Center van Novell;
 • zich registreert voor webcasts, seminars en roundtables;
 • informatie of materialen aanvraagt (bijvoorbeeld white papers of nieuwsbrieven);
 • deelneemt aan enquêtes en evaluaties;
 • deelneemt aan promoties, prijsvragen of acties voor gratis producten;
 • solliciteert naar een functie, uw CV verstrekt of een kandidaatprofiel opstelt via het standaard elektronische proces van Novell;
 • vragen of opmerkingen aan ons verzendt.

Voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden kan uw communicatie met ons worden bijgehouden en/of opgenomen.

Novell verzamelt ook persoonlijke gegevens van personen (met hun toestemming) op conventies, handelsbeurzen en tentoonstellingen.

De typen persoonlijke gegevens die worden verzameld, kunnen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot):

 • uw voor- en achternaam;
 • uw functietitel en de naam van uw bedrijf;
 • uw huis-, factuur- of ander postadres (met inbegrip van straatnaam, plaatsnaam, staat/provincie, postcode);
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • (voor sollicitanten die elektronisch gegevens verstrekken) uw opleiding, werkervaring en gewenste functie;
 • alle andere gegevens waarmee Novell fysiek of online contact met u kan opnemen;
 • alle gegevens die Novell online van u verkrijgt en bewaart met betrekking tot uw account, zoals: (a) uw Novell gebruikersnaam, (b) uw Novell wachtwoord en/of (c) gegevens over uw creditcard.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Novell verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om sites te beheren en te verbeteren en services te leveren of transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd. Hiertoe kunnen de volgende handelingen behoren: de effectiviteit verbeteren van de klantenservice die we aan u leveren; de sites of services gebruiksvriendelijker maken doordat u niet herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft op te geven; onderzoek en analyses uitvoeren met het doel om onze producten, services en technologieën te verbeteren; en content en advertenties weergeven die zijn afgestemd op uw interesses en voorkeuren.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om met u te communiceren. We kunnen bepaalde vereiste serviceberichten verzenden, zoals welkomstbrieven, aanmaningen, informatie over technische servicekwesties en aankondigingen van beveiligingskwesties. Bij bepaalde Novell services kunnen periodieke brieven aan leden worden verzonden die als onderdeel van de service worden beschouwd. We kunnen ook contact met u opnemen om u te informeren over andere producten of services die beschikbaar zijn bij Novell of gelieerde ondernemingen.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld op Novell sites en bij Novell services kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of in elk ander land waarin Novell of gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of agentschappen over faciliteiten beschikken en door een Novell site of service te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke gegevens naar een ander land.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

Novell verhuurt, verkoopt of leaset uw persoonlijke gegevens niet. Novell deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die namens ons werken en met bedrijfseenheden die eigendom van Novell zijn. Behalve zoals beschreven in deze verklaring, geven we uw persoonlijke gegevens niet aan derden door voor marketingdoeleinden van deze partijen, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Bepaalde Novell services kunnen gezamenlijk met een ander bedrijf en onder de merknaam van Novell en dit andere bedrijf worden aangeboden. Als u zich aanmeldt voor dergelijke services, kunnen Novell en het andere bedrijf gegevens ontvangen die worden verzameld als onderdeel van de services die onder beide merknamen worden geleverd.

In bepaalde gevallen maakt Novell gebruik van onderaannemers om ten behoeve van Novell gegevens te verzamelen, te gebruiken, te analyseren en te verwerken. Novell eist van dergelijke leveranciers dat zij de gegevens behandelen op een wijze die overeenstemt met de beleidsregels van Novell. Novell kan ook zorgvuldig geselecteerde Novell Partners toestaan om mee te werken aan beperkte marketingcampagnes die alleen zijn bedoeld om producten en services van Novell aan u aan te bieden.

Als u iets aanvraagt vanaf een Novell website (bijvoorbeeld een product of service, telefonisch contact of specifieke marketingmaterialen), gebruiken we deze gegevens om te voldoen aan uw verzoek. Om dit zo goed mogelijk te doen, kunnen we gegevens delen met anderen, zoals zakenpartners van Novell, financiële instellingen, transportbedrijven, posterijen en overheidsinstanties (bijvoorbeeld douaneautoriteiten) die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek. Als onderdeel van een transactie kunnen we ook contact met u opnemen voor klanttevredenheidsonderzoeken of een marktonderzoek.

Soms huren we andere bedrijven in om namens ons beperkte services te leveren, bijvoorbeeld voor het verwerken en bezorgen van postverzendingen, het leveren van klantensupport, de hosting van websites, het verwerken van transacties of het uitvoeren van statistische analyses van onze services. Deze bedrijven ontvangen alleen toestemming om de persoonlijke gegevens te verkrijgen die zij nodig hebben om de service te leveren. Zij moeten zorg dragen voor de vertrouwelijkheid van de gegevens en mogen deze niet voor enig ander doel gebruiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken en/of onthullen als dit naar onze mening vereist is om: (a) aan de wet te voldoen of te reageren op juridische stappen die tegen Novell worden genomen; (b) de rechten of eigendommen van Novell te beschermen (waaronder het afdwingen van de uitvoering van onze overeenkomsten); of (c) in urgente omstandigheden de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Novell services of burgers te beschermen.

Uw keuzes

Novell biedt u diverse 'opt-outkeuzes' om te voorkomen dat u aanvullende informatie van ons ontvangt of dat we uw persoonlijke gegevens aan onze Partners verstrekken. We bieden u deze keuzes aan wanneer u de desbetreffende gegevens aan ons verstrekt. Ga voor informatie over specifieke keuzemogelijkheden met betrekking tot Novell communicaties of aanbiedingen waarvoor u belangstelling hebt naar http://www.novell.com/company/subscribe/.

Als u bepaalde marketingmaterialen (bijvoorbeeld e-mailberichten) niet langer wilt ontvangen, kunt u aangeven dat u deze materialen niet wilt ontvangen door de instructies voor afmelding bij de desbetreffende materialen op te volgen. Bovendien kunt u naar de volgende pagina gaan: http://www.novell.com/company/subscribe/remove.html. Deze optie is niet van toepassing op communicatie die primair is bestemd voor de afhandeling van orders, contracten, support, veiligheidswaarschuwingen voor producten, software-updates of andere berichten voor administratieve doeleinden of transacties.

Uw gegevens bijwerken

Hier volgen enige manieren waarop u de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, kunt bijwerken:

 • E-mailnieuwsbrieven: als uw e-mailadres wordt gewijzigd, kunt u uw abonnement beheren door u af te melden voor onze nieuwsbrief en u vervolgens aan te melden met uw nieuwe e-mailadres.
 • Gespecialiseerde gedeelten: in gespecialiseerde gedeelten van onze websites waarvoor u zich moet registreren, worden de mogelijkheden om uw gegevens bij te werken weergegeven bij de registratie.
 • Novell Login: bij veel van onze online aanbiedingen wordt gebruikgemaakt van uw Novell Login account. Dit is een centrale Novell gebruikersidentiteit waarmee gebruikers eenvoudiger gegevens kunnen invoeren in bepaalde online formulieren van Novell. U kunt op elk moment naar de Novell Login webpagina gaan en uw contactgegevens bijwerken door hier te klikken.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens

We erkennen de branchenormen en hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevens tegen ongeoorloofde toegang en misbruik te beschermen. We gebruiken de nauwkeurigste en meest actuele gegevens die u verstrekt om uw aanvragen te verwerken. Wanneer u via onze websites gevoelige gegevens aan ons verzendt, zoals creditcardgegevens, bieden we u bovendien toegang tot onze beveiligde server waarmee de gegevens gecodeerd over het internet worden verzonden. Browsers bieden beveiliging op verschillende niveaus, met name als het gaat om codering. Zelfs dezelfde versie van een browser kan met verschillende coderingsniveaus beschikbaar zijn. Met het oog op uw beveiliging dient u te controleren of uw browser is ingesteld op en geconfigureerd voor het gebruik van Secure Socket Layer (SSL) 2.0/3.0 en of deze gebruik van 128-bits codering maakt. Alle aanvaardbare browsers bieden gedetailleerde informatie over de beveiligingsniveaus via opties zoals Eigenschappen of Documentgegevens op de menubalk van de browser. Raadpleeg de Help of de documentatie bij uw browser voor meer informatie.

Als uw accounts en persoonlijke gegevens met een wachtwoord zijn beveiligd, is het uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Verstrek deze gegevens aan niemand. Als u een computer met iemand deelt, dient u zich altijd af te melden voordat u een site of service verlaat om ervoor te zorgen dat volgende gebruikers geen toegang tot uw gegevens kunnen krijgen.

De uitvoering van het beleid

Novell beoordeelt regelmatig de compliance met deze privacyverklaring. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via de koppeling of het adres hieronder als u vragen hebt of zich zorgen maakt over deze verklaring of de wijze waarop Novell uw persoonlijke gegevens behandelt. Wanneer we formele schriftelijke klachten op dit adres ontvangen, is het de handelwijze van Novell om contact met de desbetreffende gebruiker op te nemen over zijn of haar klachten. We onderzoeken klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de uitwisseling van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de principes van dit beleid om zo mogelijk tot een oplossing te komen.

Elke klacht die niet via onze interne processen kan worden opgelost, wordt afgehandeld met een arbitrageprocedure die door de American Arbitration Association (AAA) wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke commerciële regels en de principes voor veilige zones. Dergelijke arbitrageprocedures vinden uitsluitend plaats in Salt Lake City in Utah (Verenigde Staten). Alle beslissingen van de arbitragecommissie zijn definitief en bindend voor de partijen, die hiermee voor zover dit wettelijk mogelijk is afstand doen van elk recht op een beroep.

Discussieforums en chatrooms

Als u deelneemt aan een Novell discussieforum of chatroom, dient u er rekening mee te houden dat de gegevens die u hier verstrekt volledig beschikbaar zijn voor anderen, binnen of buiten Novell, die toegang hebben tot dit discussieforum of deze chatroom. Houd er ook rekening mee dat er aanvullende regels en voorwaarden op de forums en chatrooms van toepassing kunnen zijn. De mening van elke deelnemer in een forum of chatroom is zijn of haar eigen mening en mag niet worden beschouwd als de mening van Novell. Novell behoudt zich het recht voor om de integriteit van forums te beschermen, bijvoorbeeld door berichten te verwijderen die vulgair of ongepast zijn.

Cookies en browsergegevens

Novell.com maakt voor verschillende doeleinden gebruik van cookies. Een 'cookie' is een naam voor tokens met gegevens die onze websites kunnen verzenden naar uw browser en die alleen door onze websites worden gebruikt terwijl u deze sites bezoekt. We gebruiken cookies om de items bij te houden die u in uw winkelwagentje plaatst of om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze websites, zodat we kunnen vaststellen aan welke gedeelten van onze sites gebruikers de voorkeur geven. We gebruiken cookies wanneer u zich registreert of wanneer u lid wordt van één van onze online groepen om uw gegevens te verifiëren en u toegang te bieden tot de desbetreffende gedeelten van de websites. We gebruiken cookies ook om de gegevensinvoer voor bepaalde online formulieren te vereenvoudigen. Als u alleen op onze sites wilt surfen, hoeft u geen cookies van onze site te accepteren. Als u zich wilt registreren voor en aanmelden bij speciale gedeelten van een website en uw browser geen cookies accepteert, dient u de instellingen van uw browser echter te wijzigen zodat de cookies die we verzenden, worden geaccepteerd. Anders kunt u mogelijk geen gebruik van bepaalde gedeelten van de websites maken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren en onderhouden van cookies. Deze cookies zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Ongeacht de cookies worden er op onze websites gebruiksgegevens bijgehouden, zoals het bronadres waarvan een pagina-aanvraag afkomstig is (bijvoorbeeld uw IP-adres, domeinnaam), de datum en tijd van de pagina-aanvraag, de verwijzende website (indien van toepassing) en andere parameters in de URL (bijvoorbeeld zoekcriteria). Met deze gegevens kunnen we meer inzicht verkrijgen in het gebruik van onze website op overzichtsniveau, zodat we kunnen vaststellen aan welke gedeelten van onze sites gebruikers de voorkeur geven (bijvoorbeeld op basis van het aantal bezoeken aan deze gedeelten). Deze gegevens worden opgeslagen in logbestanden en gebruikt voor getotaliseerde en statistische rapporten. De gegevens worden niet gekoppeld aan u als persoon.

Koppelingen naar andere sites

Onze websites bevatten vaak koppelingen naar websites van derden, bijvoorbeeld onze zakenpartners en online adverteerders. Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens zij verzamelen en gebruiken en waarom en hoe zij dit doen, dient u het privacybeleid van deze partijen te raadplegen.

Vragen of zorgen

Als u vragen hebt of zich zorgen maakt omtrent deze verklaring, dient u eerst contact op te nemen met privacy@novell.com. Het hoofdkantoor van Novell is gevestigd op 1800 South Novell Place, Provo, UT 84606, Verenigde Staten.

Wijzigingen in de privacyverklaring van Novell

Novell behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, wordt de herziene privacyverklaring gepubliceerd op deze site. Er wordt gedurende dertig dagen een melding op onze introductiepagina geplaatst als er substantiële wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor de laatste keer gewijzigd op 1 december 2011.

Vragen of zorgen

e-mail privacy@novell.com
of
Novell Corporate Headquarters
1800 South Novell Place
Provo, UT 84606, Verenigde Staten

Chat nu

Wilt u met ons praten? Vul het onderstaande formulier in of bel naar 0800-022-9268.

* Verplichte velden

Read our Privacy Policy.