Korte gebruikershandleiding GroupWise voor Mac

Oktober 2018

In GroupWise 18 is een GroupWise Calendar Server opgenomen waarmee Mac-gebruikers verbinding kunnen maken met GroupWise met behulp van CalDAV en CardDAV voor agenda en contactpersonen. In combinatie met IMAP en SMTP biedt dit een volledige oplossing voor Mac-gebruikers. In de volgende documenten wordt beschreven hoe u uw Mac configureert voor gebruik van GroupWise.

1.0 Ondersteunde Mac-besturingssystemen

De volgende Mac-besturingssystemen worden ondersteund:

 • Yosemite (10.10)

 • El Capitan (10.11)

2.0 De app Mac Mail configureren

Voordat u de app Mac Mail configureert, moet u controleren of u over de vereiste informatie van uw GroupWise-beheerder beschikt voor IMAP en SMTP. Hiermee kunt u beschikken over inkomende en uitgaande verbindingen voor de app Mac Mail.

 1. Selecteer E-mail > Account toevoegen in de app Mac Mail.

 2. Selecteer Nog een e-mailaccount toevoegen.

 3. Voer uw volledige naam, e-mailadres voor GroupWise en wachtwoord voor GroupWise in.

  Wanneer u klikt op Maken, verschijnt een dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat de account handmatig moet worden geconfigureerd. Klik op Volgende.

 4. Geef de IMAP-server op. Uw gebruikersnaam en wachtwoord moeten al zijn ingevuld.

 5. Geef de SMTP-server, uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

3.0 De app Mac Calendar configureren

Voordat u de app Mac Calendar configureert, moet u controleren of u het IP-adres of de DNS-naam voor GroupWise Calendar Server hebt. Mogelijk is dit niet vereist als automatische detectie van de GroupWise Calendar Server door uw beheerder is geconfigureerd.

 1. Selecteer Agenda > Account toevoegen in de app Mac Calendar.

 2. Selecteer CalDAV-account toevoegen.

 3. Als automatische detectie is geconfigureerd, geeft u uw e-mailadres en wachtwoord op.

  of

  Wijzig het accounttype in Handmatig en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor GroupWise op en het IP-adres of de DNS-naam voor GroupWise Calendar Server.

4.0 De app Mac Contacts configureren

Voordat u de app Mac Contacts configureert, moet u controleren of u het IP-adres of de DNS-naam voor GroupWise Calendar Server hebt.

 1. Selecteer Contactpersonen> Account toevoegen in de app Mac Contacts.

 2. Selecteer Andere account voor contactpersonen.

 3. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor GroupWise op en het IP-adres of de DNS-naam voor GroupWise Calendar Server.

5.0 Juridische kennisgeving

© Copyright 1993 - 2018 Micro Focus of een van zijn gelieerde ondernemingen.

De enige garanties met betrekking tot de producten en diensten van Micro Focus en zijn gelieerde ondernemingen en licentiehouders (“Micro Focus”) zijn beschreven in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die met die producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document moet worden opgevat als aanvullende garantie. Micro Focus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of taalkundige fouten of omissies in dit document. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.