GroupWise-agendapublicatie

21 november 2011

Met op het web gebaseerde GroupWise-agendapublicatie kunnen zowel gebruikers van GroupWise als andere gebruikers agenda's van GroupWise-gebruikers weergeven in een webbrowser. Gebruikers kunnen agenda's weergeven of deze naar een agendatoepassing downloaden. GroupWise-agendapublicatie kan in elke webbrowser worden geopend.

Deze handleiding Snel aan de slag voor GroupWise-agendapublicatie bevat informatie over GroupWise-agendapublicatie en helpt gebruikers zonder GroupWise bij het navigeren door de website.

1.0 Aan de slag

Ga naar de website van GroupWise-agendapublicatie:

http://web_server/gwcal/calendar

Vervang web_server door de locatie van de website (hostnaam of IP-adres) of door de publicatiehost voor agenda's zoals uw systeembeheerder die heeft gedefinieerd.

Er wordt een lijst met gebruikersnamen en agenda's weergegeven. Als er meer dan 25 agenda's zijn, klikt u op Volg. weergeven om de overige agenda's te bekijken.

Als u de gewenste agenda hebt gevonden, kunt u daar een aantal dingen mee doen:

2.0 De agenda downloaden

U kunt agenda's downloaden om in een ander programma voor agenda's te importeren. De gedownloade agenda controleert niet automatisch op updates. U moet dus de oorspronkelijke agenda controleren en deze indien nodig opnieuw downloaden. De agenda wordt gedownload in de GMT-tijdzone. Uw toepassing moet deze converteren naar de juiste tijdzone.

  1. Klik op Downloaden naast de agenda die u wilt downloaden.

  2. Klik op Opslaan als en sla het bestand op in de gewenste map.

  3. Importeer het opgeslagen bestand in uw agendatoepassing.

3.0 Aanmelden voor een agenda

Als u zich aanmeldt voor een agenda, kunt u niet alleen de agenda in uw agendatoepassing importeren, maar ook doorlopend op de hoogte blijven van updates. De agenda waarvoor u zich hebt aangemeld, wordt automatisch bijgewerkt op basis van de tijdinstellingen die u hebt opgegeven. Voor het bestand dat voor de aanmelding is gebruikt, geldt de GMT-tijdzone. Uw toepassing moet deze converteren naar de juiste tijdzone.

  1. Klik op Aanmelden naast de agenda waar u zich voor wilt aanmelden.

  2. Selecteer het programma dat u wilt gebruiken om u aan te melden.

  3. Geef de agenda een naam waarmee deze in uw systeem zal worden weergegeven.

  4. Geef op hoe vaak de agenda moet worden bijgewerkt.

  5. Klik op OK.

4.0 De agenda weergeven

Agenda's kunnen ook direct worden weergeven als u deze niet in uw agendatoepassing kunt of wilt weergeven. Klik op de naam van de agenda om deze te openen. Agenda's hebben het kenmerk Alleen-lezen en kunnen niet worden gewijzigd vanaf deze pagina.

Op het scherm dat verschijnt, kunt u geplande afspraken bekijken en de agenda afdrukken. U kunt dit scherm ook aanpassen zodat de dag, week of maand wordt weergegeven.

5.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright © 2008-2011 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.