GroupWise 2012 en Messenger 2.2

21 november 2011

Novell Messenger is een zakelijke expresberichttoepassing die voor de bijbehorende gebruikersdatabase gebruikmaakt van eDirectory. U kunt een lijst met contactpersonen maken, expresberichten verzenden, een archief met berichten maken, anderen blokkeren of toestaan om uw beschikbaarheid te zien en meer.

BELANGRIJK:Novell Messenger moet op uw werkstation zijn geïnstalleerd voordat u de Messenger-functies in GroupWise kunt gebruiken.

1.0 Novell Messenger inschakelen in GroupWise

 1. Klik in GroupWise op Extra > Opties.

 2. Klik op Omgeving > Algemeen.

 3. Selecteer Messenger uitvoeren bij opstarten.

 4. Selecteer Weergeven dat Messenger wordt uitgevoerd.

 5. Klik op OK.

2.0 Een expresbericht verzenden vanuit Novell Messenger

 1. Klik in GroupWise op het pictogram Adresboek.

 2. Klik op de persoon aan wie u een bericht wilt verzenden.

  De syntaxisinfo voor die gebruiker wordt weergegeven en de aanwezigheid van Novell Messenger wordt kenbaar gemaakt.

 3. Klik op het aanwezigheidspictogram. Er wordt een Novell Messenger-dialoogvenster geopend.

 4. Typ een bericht.

 5. Druk op Enter om het bericht te verzenden.

3.0 Een expresbericht vanuit het menu Bestand verzenden

 1. Klik in GroupWise op Bestand > Nieuw > Expresbericht.

 2. Klik op de persoon aan wie u een bericht wilt verzenden.

  of

  Klik op de knop Gebruiker zoeken als u wilt zoeken naar een persoon die niet in de lijst met contactpersonen staat.

 3. Klik op OK.

 4. Typ een bericht.

 5. Druk op Enter of op Alt+Enter.

4.0 De lijst met contactpersonen in Messenger weergeven

 1. Klik in GroupWise op Extra > Messenger > Lijst met contactpersonen.

5.0 De Novell Messenger-aanwezigheidsstatus weergeven

In GroupWise kunt u de Novell Messenger-aanwezigheidsinformatie bekijken voor personen die in uw zakelijk adresboek zijn opgenomen. De aanwezigheidsinformatie wordt op drie plaatsen weergegeven: de syntaxisinfo in de velden Aan, CC en BC van een item, het veld Van in een ontvangen item en de syntaxisinfo van een contactpersoon in het adresboek.

Vanuit Novell Messenger kunt u een bericht sturen naar contactpersonen die online of niet-actief zijn.

6.0 Contactpersonen vanuit GroupWise aan Novell Messenger toevoegen

 1. Sleep de contactpersoon uit een adresboek in GroupWise en zet deze neer in uw lijst met contactpersonen in Novell Messenger.

7.0 Novell Messenger starten wanneer GroupWise start

 1. Klik in GroupWise op Extra > Opties.

 2. Dubbelklik op Omgeving.

 3. Schakel op het tabblad Algemeen de optie Messenger uitvoeren bij het opstarten in of uit.

Als u zowel GroupWise als Novell Messenger uitvoert en alleen GroupWise afsluit, blijft Novell Messenger actief totdat u deze toepassing ook afsluit.

8.0 Opties van Novell Messenger weergeven

 1. Klik in GroupWise op Extra >Messenger > Voorkeuren.

  Het dialoogvenster met opties voor Messenger
 2. Selecteer de gewenste opties en klik vervolgens op OK.

9.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright ┬ę 2011 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.